Archive for เมษายน, 2015

ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ งานทำมือ นักศึกษา

ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับกระจก ตกแต่งผนัง งานทำมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เกิดจากแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ผลงานความตั้งใจของ “ป๋องเบียร์” น.ส.อคิราห์มณี ภูยางดี

“ป๋องเบียร์” บอกว่า ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับกระจก ตกแต่งผนัง โดยใช้ไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุในปัจจุบันที่มีความคงทนและสะดวกในการเคลื่อนย้าย มาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยใหม่ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านแต่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของน้ำหนักของวัสดุรูปแบบเดิม และประดับตกแต่งเพิ่มเติมด้วย กระจก พลอย เลื่อมและคริสตัลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน นอกจากนี้ยังเป็น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับจก ตกแต่งผนัง ที่ออกแบบมีทั้งหมด 3 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์นำโชคมาพัฒนา คือ ภาพประดับลวดลายหงส์ จำนวน 1 ชิ้น ขนาด 27 X 25 นิ้ว ,ภาพประดับลวดลายพญานาค จำนวน 1 ชิ้น ขนาด 29 X 23 นิ้ว ,ภาพประดับลวดลายราชสีห์ จำนวน 1 ชิ้น ขนาด 24 X 20 นิ้ว More >

‘ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน’มทร.ธัญบุรีบรรยาย-ปฏิบัติธรรม

โครงการลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ใช้ระยะเวลา 2 วัน กับจำนวนคนเข้าร่วมโครงการ 160 คนต่อวัน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้รู้ว่าชาวพุทธยังมีธรรมะในจิตใจ

ผศ.นพรัตน์ พิเภก หัวหน้าสาขามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประธานโครงการลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน บอกเล่าว่า ทางคณะกรรมการสาขาวิชาเล็งเห็นว่า ธรรมะในปัจจุบัน ถูกละลายการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี เพื่อช่วยให้คนเห็นถึงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี ทางสาขาวิชาจึง ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้นิมนต์พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวัฑฒโก, พระสิทธิศักดิ์ รตนญาโณ, พระอรงเดช เขมจิตโต สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง มาบรรยายธรรมในหัวข้อจิตที่ฝึกดีแล้วย่อม นำสุขมาให้ เพื่อเป็นการฝึกสติ การเดินจงกรม นั่งสมาธิ และมารยาทชาวพุทธ More >

เสียงและความฝัน สู่โลกนิทาน สื่อเสียงเพื่อน้อง มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน 30 คน โดยมีดร.วิภาวี วีระวงศ์ และ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา เป็นที่ปรึกษา จัดโครงการสื่อเสียงเพื่อน้อง Sound For Young “เสียงและความฝัน สู่โลกนิทาน” รับสมัครเด็กอายุ 5 – 7 ขวบ จำนวน 35 คน ฝึกให้น้องๆ เป็นนักเล่านิทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เสริมสร้างการจำ การแสดงออกและส่งเสริมนิสัยในการรักการอ่าน

ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า Sound For Young “เสียงและความฝัน สู่โลกนิทาน” เด็กที่มีอายุ 5 – 7 ขวบ จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกให้น้องๆ เป็นนักเล่านิทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จัดทำการบันทึกเสียงของน้องๆ ลงซีดี และมอบให้กับน้องที่มาร่วมโครงการ รวมทั้งนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อไป นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีถึงความสามารถ ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของน้องๆให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างการจำ การแสดงออกและส่งเสริมนิสัยในการรักการอ่าน นอกจากนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การเรียนรู้ทฤษฎีและการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (Radio Production) เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง มีความเข้าใจในกระบวนการ และสามารถผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ ตลอดจนสามารถประเมินผลรายการที่นำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงได้ เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตนมีอยู่มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่น และเป็นการทบทวนความรู้เพื่อความเชี่ยวชาญมากขึ้น More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

More >

‘ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน’มทร.ธัญบุรีบรรยาย-ปฏิบัติธรรม

โครงการลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ใช้ระยะเวลา 2 วัน กับจำนวนคนเข้าร่วมโครงการ 160 คนต่อวัน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้รู้ว่าชาวพุทธยังมีธรรมะในจิตใจ

ผศ.นพรัตน์ พิเภก หัวหน้าสาขามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประธานโครงการลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน บอกเล่าว่า ทางคณะกรรมการสาขาวิชาเล็งเห็นว่า ธรรมะในปัจจุบัน ถูกละลายการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี เพื่อช่วยให้คนเห็นถึงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี ทางสาขาวิชาจึง ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้นิมนต์พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวัฑฒโก, พระสิทธิศักดิ์ รตนญาโณ, พระอรงเดช เขมจิตโต สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง มาบรรยายธรรมในหัวข้อจิตที่ฝึกดีแล้วย่อม นำสุขมาให้ เพื่อเป็นการฝึกสติ การเดินจงกรม นั่งสมาธิ และมารยาทชาวพุทธ More >

คอลัมน์ Csr Society

pattagarn@thanonline.com

เคทีซีเพิ่มศักยภาพเยาวชนผ่านโครงการ Learn & Earn @ KTC ล่าสุด “อุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์” ผู้บริหารสูงสุด – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” ย้ำแนวทาง CSR ในปี 2558 เตรียมเพิ่มศักยภาพแก่น้องๆ ผ่านโครงการผลิตนิสิต-นักศึกษาสู่โลกการทำงานจริง “Learn & Earn @ KTC” ภายใต้แนวคิด “ค้นหา ล่าฝัน เปิดโลกทัศน์ใหม่” (Discover / Dream / Dare) โดยดึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากหลากหลายวงการร่วมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมเวิร์กช็อปดูงานธุรกิจข้ามสายพันธุ์ เพื่อเปิดแรงบันดาลใจแบบไร้ขีดจำกัด จากปัจจุบันมีนิสิตและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วกว่า 24,000 คน และผ่านการทำงานกับทางโครงการ แล้วจำนวน กว่า 3,000 คน

“ไป่ตู้” มอบประสบการณ์ดีๆ แก่เยาวชนไทยทั้งหมด 4 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากโครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 12 ให้ร่วมฝึกงานพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จริง ผ่านหลากหลายผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ ไป่ตู้ แคมปัส กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2558 น้องๆ ทั้งหมดเป็นนักศึกษาปี 4 สถาบันต่างๆ ได้แก่ จักรพล สุโพภาค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธเนศ เมฆศรีสวรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สิทธิโชค ปัญญาชัยเสนะ คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ พีรพล มุ่งมาตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

ต่อยอดการเรียนรู้ สู่การแข่งขันภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ และถูกกำหนดให้เป็น “ภาษากลาง” ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง 10 ชาติอาเซียน จากกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่ได้บัญญัติไว้อย่างน่าสนใจว่า “The working language of ASEAN shall be English” ที่กำหนดให้ “ภาษาอังกฤษ” เป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน ดังนั้น ประชาชนพลเมืองอาเซียน จะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำถิ่น นั่นหมายถึง ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุม การปรึกษาหารือ การติดต่อธุรกิจการค้า การเดินทางท่องเที่ยว การศึกษา รวมถึงการเดินทางข้ามประเทศเพื่อหางานทำและหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับชีวิต ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาการสื่อสารสำคัญอับดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์สู่ภูมิภาคอาเซียน เฉกเช่นเดียวกับ บิว – ณัฏฐา ทองแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เห็นความสำคัญและหลงใหลในความเป็นสากลของภาษาอังกฤษ More >

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี แนะวัยรุ่นไทย แต่งไทย ตามวัยและโอกาส

ตามกระแสนิยมในปัจจุบันเรื่องของการแต่งกายชุดไทย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี คสช. การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลม โดยรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อลายดอก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยประชาชนได้สวมใส่ผ้าไทย ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคัก รวมไปถึงกระแสนิยมที่เกิดจากเน็ตไอดอลในการแต่งกายชุดไทย ทำให้กระแสแฟชั่นชุดไทยมาแรงในหมู่ของวัยรุ่น

นางสุทธิลา สวนาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากกระแสนิยมที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดี ทำให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทย ซึ่งทางสาขาวิชาพยายามปลูกฝังให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียน นำผ้าไทยมาพัฒนาในรูปแบบใหม่เพิ่มมูลค่า หรือนักศึกษาที่มาจากพื้นถิ่น จะพยายามให้นักศึกษานำผ้าในพื้นถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้มีความหลากหลาย ความสวยงามของผ้าไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ กระบวนการในการทอผ้าแต่ละพื้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผ้าไทยมีราคาแพง จึงไม่ได้รับความสนใจในกลุ่มของวัยรุ่น รูปแบบในการตัดเย็บ เหมาะกับพิธีการมากเกินไป

เสน่ห์ของผ้าไทย ลักษณะลวดลายที่กลมกลืน เส้นไหม ที่ผ่านกระบวนของการปั่น การสอดเส้น เช่น ผ้ามัดหมี่ สำหรับงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แต่ละปี จะนำผ้าไทยมาออกแบบและตัดเย็บให้เข้ากับยุคสมัย ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของอาจารย์วราภรณ์ วงค์ปถัมภ์ พัฒนาชุดสาวมุสลิมจากผ้าชาวม้ง คว้ารางวัล เหรียญเงิน (KIWIE 2012 Silver Medal) จาก KIWIE 2012 ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2012 ประเทศเกาหลีใต้ รวมไปถึง การนำผ้าไทยมาตัดเย็บผสมผสานกับผ้ายีนส์มือสอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใส่ผ้าไทย ให้ทันสมัย ด้วยเทคนิคที่แตกต่างมากขึ้น การออกแบบให้เหมาะสมกับวัยและโอกาสในการสวมใส่

การสวมใส่ผ้าไทย เป็นสิ่งที่ดี แต่ควรให้เหมาะกับกาลเทศะที่จะสวมใส่ วัยและโอกาสต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าไทยที่มีราคาแพง ควรเลือกให้เหมาะกับวัย ปรับประยุกต์เข้าด้วยกัน ผ้าซิ่น 1 ผืน กับเสื้อลูกไม้ ใส่ให้พองาม ไม่ต้องชุดไทยสไบเฉียง เพราะอาจจะมีราคาแพง ทำให้ฟุ่มเฟือย ยกตัวอย่างคนสมัยโบราณที่ไม่มีกระบวนการในการตัดเย็บ แต่คนสมัยนั้นยังนำผ้ามาจับ มาผูก กลายเป็นโจงกระเบน ขึ้นอยู่กับกาลสมัยของยุคนั้น

 

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด

เธอเป็นดาวค้า…คุณขา!!!

ดาวที่ว่านี้คือดาวคณะบริหารธุรกิจ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ผ่านมาหมาดๆนี่ละค้า…

สาวคนนี้ชื่อ “นุ่น” หรือ นางสาวนิศาชล ชิณช้าง ผู้หญิงที่มีสโลแกนส่วนตัว ส่วนตั๊ว ว่า “อย่ายอมแพ้ที่จะทำตามความฝัน แม้ว่ามันจะยากกว่าความเป็นจริง แต่จำไว้เถอะว่า ทุกอย่างมีหนทางและเป็นไปได้ทั้งนั้น” More >

แนวคิดสุนัขจิ้งจอกทะเลทราย สู่แฟชั่นกระเป๋าคาดเอว

กระเป๋าคาดเอว (Belt Bag) เป็นผลงานสร้างสรรค์ของ เชาวนิฏฐ์ ศรีทองกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี สาขาวิชาเครื่องหนัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งนำลักษณะเฉพาะของสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบกระเป๋าคาดเอวสำหรับผู้ชาย ให้ดูเท่ ไม่ซ้ำใคร และคงไว้ซึ่งประโยชน์ใช้สอย

กระเป๋าคาดเอว หรือกระเป๋าเข็มขัด ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เป็นกระเป๋าที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกสบาย เพราะมีขนาดเล็ก มีช่องไว้ใส่สิ่งของเยอะ และพกพาอยู่บริเวณเอว สามารถใช้แทนเข็มขัดได้บ้างตามโอกาส หรือสะพายหลังในแนวทะแยงกับร่างกาย More >

กระตุกต่อมสำนึกวัยใส”บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” ซื่อสัตย์-มัธยัสถ์-พอเพียง

ถือเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการปลุกสำนึกให้ทุกภาคส่วนช่วยกันปราบปราม และหยุด “การทุจริตคอร์รัปชัน” ในทุกรูปแบบ เพราะหากทุกคนยังนิ่งเฉย คิดว่าธุระไม่ใช่ เชื้อมะเร็งร้ายนี้ก็คงทำลายประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงจัดกิจกรรมในโครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเสริมสร้างเจตคติ “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” ขึ้น

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการอื่น มทร.ธัญบุรี เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าว ว่า “จากข้อมูลของทาง กยศ.พบว่ามีบัณฑิตที่กู้เงินเรียนกับทาง กยศ. เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทำแต่กลับไม่ใส่ใจที่จะคืนเงินกู้ดังกล่าวให้กับทาง กยศ. ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อรุ่นน้องๆ โดยตรงแล้ว การชักดาบด้วยการคืนเงินกู้ก็ถือเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง เช่นกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลุกจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาที่กำลังจะกู้เงินจากกองทุน กยศ.รายใหม่ อย่างน้อยเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปในอนาคตข้างหน้าจะได้ไม่คิดชักดาบเงินกู้เหมือนกับรุ่นพี่บางคน” More >

ภาพประดับสัตว์หิมพานต์งานทำมือ นศ.มทร.ธัญบุรีภาพประดับสัตว์หิมพานต์งานทำมือ นศ.มทร.ธัญบุรี

ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับกระจก ตกแต่งผนัง งานทำมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เกิดจากแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ผลงานความตั้งใจของนางสาวอคิราห์มณี ภูยางดี

น.ส.อคิราห์มณีกล่าวว่า ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ ใช้ไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคงทนและสะดวกในการเคลื่อนย้ายเป็นวัสดุหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้าน แต่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องน้ำหนักของวัสดุรูปแบบเดิม และประดับตกแต่งเพิ่มเติมด้วยกระจก พลอย เลื่อมและคริสตัลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ชิ้นงาน More >

A deeper appreciation FOR ART TEN THAI STUDENTS EXPERIENCE MASTERPIECES FIRST-HAND IN TOUR OF CALIFORNIA MUSEUMS WITH NATIONAL ARTIST KAMOL TASSANANCHALEE

TEN THAI ARTstudents recently saw their wildest dreams become reality when they were selected to take part in the sixth edition of the annual “Young Artists Talent” project and flew out to Los Angeles for a 10-day stay packed full of activities and adventure. More >

คอลัมน์ มุมข้าราชการ: ข้าราชการดีเด่น ศธ.(ต่อ)

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีข้าราชการดีเด่นที่ได้รับการยกย่องในวันข้าราชการพลเรือนอีกมากมาย More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ราชมงคลร่วมใจ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตีกลองเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน สิรินธร ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันก่อน More >

ปั้นธุรกิจชุดวิวาห์ร้อยล้านทางสู้ชีวิต’ตั๊ก-ปิยาภัสร์ ค้ำชู’

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น คำกล่าวประโยคนี้ยังเป็นอมตะที่ใช้ได้ดีทีเดียวกับวิถีชีวิตของเด็กสาวยอดนักสู้ ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ผันแปร จากเด็กสลัม ความรู้น้อยสู่เจ้าของธุรกิจชุดวิวาห์นับร้อยล้าน “ตั๊ก” ปิยาภัสร์ ค้ำชู แห่งอาณาจักร Fullrichbride Company Limited ผู้ผลิตชุดแต่งงานให้เช่ารายใหญ่สุดในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Fullrich ที่มีชุดสวยหลากสไตล์ คัตติ้งเนี้ยบกว่า 5,000 ชุด ให้ลูกค้าได้เลือกสรรเพื่อวันแห่งความสุขชนิดครบวงจร

ในวัย 31 ปี วันนี้ของ “ตั๊ก” ปิยาภัสร์ เธอใช้เวลากว่าสิบปีสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้ชั้นเชิงธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าชุดต่างๆ จนก้าวขึ้นมามีกิจการเป็นของตังเอง แม้จะไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กสาวเช่นเธอซึ่งมีความบากบั่น มุมานะ อดทน หวังต้องการปลดแอกความจนของครอบครัว ทั้งการเอาชนะการดูถูกเหยียดหยามจากเพื่อนบ้านในทุกคราที่ขอความช่วยเหลือเมื่อครั้งทางบ้านตกอับถึงที่สุด More >

กังหันลม…เชื้อชาติไทย ความภูมิใจ ท่ามกลางลมหายใจที่….แผ่วเบา

ชุติมา บูรณรัชดา พงษ์พรรณ บุญเลิศ

“กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใด การผลิตกังหันให้เหมาะกับไทยก็มีล้มเหลวเช่นกัน…หลายตัวเฟลก็ต้องเอามาปรับปรุงใหม่”

หนึ่งในพลังงานสะอาด “ลม”เป็นพลังงานธรรมชาติที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่นานาชาติมุ่งพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การจะนำกังหันลมมาผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องอาศัยเครื่องจักรกลสำคัญคือ กังหันลม ซึ่งจะเปลี่ยนจากพลังงานจลน์เป็นพลังงานกล

การพัฒนากังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้าไม่เพียงเกิดในทวีปยุโรป หรือจีน แต่ไทยก็มีทีมวิศวกรที่ศึกษาวิจัย “กังหันลม” อย่างมุ่งมั่นและจริงจัง ที่พิเศษก็คือพัฒนากังหันลมเพื่อรองรับความเร็วลมที่เหมาะสมกับไทย และประเทศในแถบอาเซียน ซึ่งความเร็วลมแตกต่างจากยุโรปอย่างมาก More >

ภาพข่าว: เปิดงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตีกลองเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน สิรินธร” ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ More >

ภาพข่าว: เปิดงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานโดยการตีกลองเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้ง ที่ 7 More >

ภาพข่าว: เปิดงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ตีกลองเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7 “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน สิรินธร” ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ More >