Archive for พฤศจิกายน, 2014

คอลัมน์ ข่าวสั้นทุกทิศ: เหรียญมหาวิทยาลัย

ปทุมธานี/ มทร.ธัญบุรีจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคลยิ่ง รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี More >

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: เหรียญพระพุทธพิริยมงคล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯในวันที่ 20 พ.ย.นี้ เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี สร้าง 2 ขนาด คือ พิมพ์ใหญ่สูง 3.7 ซม. และพิมพ์เล็กขนาดสูง 1.8 ซม. ทั้งสองขนาดเป็นเนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดงและเนื้อทองคำ ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญพระพุทธพิริยมงคลขนาดสุง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน, เนื้อเงิน ลงยาร้อน, เนื้อทองแดง ซาติน, เนื้อทองแดง จ่าสะอาด และเนื้อทองคำ โดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เมตตารับนิมนต์เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธี และมีพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธา จำนวน 24 รูป เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชา หรือ สั่งจองได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-4990-2 More >

ชีวิตที่เลือกจะเป็นได้ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี

More >

‘มทร.ธัญบุรี’เชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย.2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เหรียญพระพุทธพิริยมงคล รุ่น 1 มีด้วยกันสองแบบ แบบแรก ด้านหลังตราพระนามาภิไธย สธ. ประจำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี 2 ขนาดด้วยกัน คือ พิมพ์ใหญ่ สูง 3.7 เซนติเมตร และพิมพ์เล็กขนาดสูง 1.8 เซนติเมตร โดยทั้งสองขนาดนี้ สร้างเป็นเนื้อเงินลงยา, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ, เนื้อทองแดง และเนื้อทองคำ ส่วนแบบที่สองเป็นเหรียญพระพุทธพิริยมงคลขนาดสูง 3.2 เซนติเมตร ด้านหลังตราครุฑ สร้างเป็นเนื้อเงิน, เนื้อเงินลงยาร้อน สองหน้า น้ำเงินทั้งสองหน้า ครุฑลงสีเครื่องทรง, เนื้อทองแดงซาติน, เนื้อทองแดง จ่าสะอาด และเนื้อทองคำ

โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษก และมีพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธา จำนวน 24 รูป เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกฯ อาทิ หลวงพ่อรวย วัดตะโก, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้, หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก, หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน, หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน, หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรีเจริญ, หลวงพ่อสมบูรณ์ วัดลำพันบอง, หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว, พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์, พระมหาจำเริญ วัดวังยายหุ่น เป็นต้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชา หรือสั่งจองได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี หรือโทร.0-2549-4990-2 More >

คอลัมน์ Next Gen: นักวิจัยไทยกวาด 3 รางวัล’เรือสำรวจคุณภาพน้ำ’

นภาพร พานิชชาติ napapornp@dailynews.co.th

สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกแล้ว เมื่อนักวิจัยไทยสามารถคว้า 3 รางวัล ใน International Warsaw Invention Show (IWIS) 2014 ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประดิษฐ์ประเทศโปแลนด์

งานนี้หน่วยงาน สมาคมนักประดิษฐ์ และสถานศึกษาจากหลาย ๆ ประเทศ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ 20 สาขา และสำหรับผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลก็คือ นวัตกรรม “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร” ของ “ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์” อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่ได้รับทั้งรางวัลเหรียญทอง, รางวัล special prize ประเภท the best foreign invention จาก association of polish inventors and rationalizers และ รางวัล special prize จาก Korea Invention Academy (KIA)

ดร.ปรัชญา เล่าว่า เรือสำรวจนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง โดยเรือสำรวจได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ขนาดของเรือมีความยาวอยู่ที่ 3.85 เมตร ประกอบไปด้วย 6 ส่วนหลัก ๆ ที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ระบบขับเคลื่อนเรือโดย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อสร้างแรงผลักของใบพัดในที่ต้องการทิศทาง 2) ระบบควบคุมเครื่องหย่อนหัว วัดน้ำที่สามารถหย่อนหัว วัดคุณภาพน้ำลงไปได้ 3) ระบบการส่งข้อมูลทางไกลโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ 3G 4) ระบบการนำทางโดยใช้เซ็นเซอร์ GPS และ IMU 5) ระบบควบคุมโดยใช้รีโมตวิทยุหรือระบบควบคุมการเคลื่อนที่ตามจุดพิกัด GPS ที่กำหนดโดยผู้บังคับแบบอัตโนมัติ และ 6) แหล่งพลังงานไฟฟ้า ที่ได้จากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ ทำให้เรือนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

เรือสำรวจลำนี้สามารถเก็บและส่งค่าคุณภาพน้ำที่วัดได้ ทั้งค่า อุณหภูมิ พีเอช ความเค็ม และออกซิเจนละลาย จากตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างไปยังผู้ใช้ได้ทันที โดยผ่านระบบการส่งข้อมูลทางไกล หัววัดน้ำสามารถวัดคุณภาพน้ำที่ความลึกต่าง ๆ กันได้ลึกมากสุด 5 เมตร ตามคำสั่งของผู้ใช้งาน การสื่อสารแบบสองทางระหว่างระบบควบคุมเครื่องหย่อนวัดน้ำและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานจะถูกถ่ายโอนข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตแบบ 3G ที่ติดตั้งอยู่ในเรือและบนฝั่ง โดยค่าความลึกของหัววัดคุณภาพน้ำและข้อมูลของคุณภาพน้ำจะสามารถถูกส่งจากผู้ใช้ไปยังระบบควบคุมเครื่องหย่อนหัววัดน้ำ และจะถูกส่งจากเครื่องหย่อนหัววัดน้ำไปยังผู้ใช้งานตามลำดับ

ดังนั้น องค์กรจัดการน้ำสามารถตรวจสอบการไหลของน้ำที่ปนเปื้อนและระบุแหล่งที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาจริง และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติการที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อน

โดยเรือสำรวจคุณภาพน้ำสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง ใช้ในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มผลผลิตและความถี่ในเวลาจริงสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หรือเส้นฝั่ง การจัดการน้ำ องค์กรที่เกี่ยวข้องได้แจ้งคำเตือนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณภาพน้ำต่ำกว่าระดับมาตรฐานความปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริการน้ำสาธารณะโดยปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา และการประยุกต์ใช้การสำรวจอื่น ๆ หรือใช้เรือในการสุ่มตัวอย่างน้ำสารเคมีหรือชีววิทยาอื่น ๆ และการแสดงความลึกของแหล่งน้ำ. More >

นักวิจัย มทร.ผลิตสารเสริมรสชาติอาหารจากยีสต์แทน’ผงชูรส’

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผลิตสารเสริมรสชาติอาหารที่ทำจาก ยีสต์ทดแทน “ผงชูรส” ชี้ปลอดภัย 100% ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) องค์การอาหารและเกษตร/องค์การอนามัยโลก (FAO/WHO) และสำนักงานรับรองการใช้วัตถุเจือปนในอาหารของประเทศญี่ปุ่น เผยต้นทุนถูกกว่าผงชูรสที่มีในท้องตลาดกิโลกรัมละ 10-20 บาท เตรียมจดลิขสิทธิ์ผลิตในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ด้านบริษัทยักษ์ใหญ่ผงชูรสรุมจีบขอซื้อผลงานคาดคนสนใจนิยมบริโภคแทนผงชูรส

นายอนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผงชูรส ซึ่งพบว่าผงชูรสที่มีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันล้วนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งใช้ในการเพิ่มรสชาติอาหาร แต่ด้วยร่างกายของคนบางคนแอนตี้ต่อผงชูรสทำให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งมีอาการที่แตกต่างกัน บางคนรับประทานเข้าไปแล้วลิ้นชา ปากบวม หน้าบวม คอแห้ง จากสาเหตุดังกล่าวตนจึงได้ให้ความสนใจที่จะคิดค้นและวิจัยสารเสริมรสชาติใน อาหารจากยีสต์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเบียร์ขึ้น เพื่อนำมาใช้ทดแทนผงชูรส โดยมี น.ส.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ น.ส.จันทิมา ฑีฆะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวอีกว่า งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร 5-นิวคลีโอไทด์ โดยใช้ยีสต์ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเบียร์เป็นวัตถุดิบ นำมาย่อยด้วยเอนไซม์ 5-ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ที่ผลิตจากแบคทีเรีย โดยในการวิจัยจะทำการแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ 5-ฟอสโฟไดเอสเทอเรสจากน้ำปลาดิบ พร้อมทั้งศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตและการทำงานของเอนไซม์ และประยุกต์ใช้เอนไซม์ 5-ฟอสโฟไดเอสเทอเรสมาผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร 5-นิวคลีโอไทด์ ในการผลิตเอนไซม์ 5-ฟอสโฟไดเอสเทอเรสจะเพาะเลี้ยงแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus sp. ที่คัดเลือกได้ในถังหมักเป็นเวลา 36 ชั่วโมง จะได้เอนไซม์พร้อมที่จะนำมาย่อยสารพันธุกรรมประเภทไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid, RNA) ในยีสต์เพื่อผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร 5-นิวคลีโอไทด์ เริ่มจากการนำยีสต์มาทำให้เซลล์แตก ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ยีสต์จะปลดปล่อย RNA ออกมา นำเอนไซม์ 5-ฟอสโฟไดเอส เทอเรส ความเข้มข้น 0.30 เปอร์เซ็นต์ เติมลงไปย่อย RNA ปล่อยทิ้งไว้ 4 ชั่วโมง ทำการตกตะกอนสารประกอบ 5-นิวคลีโอไทด์ นำตะกอนที่ได้ผ่านกระบวนการทำแห้ง จะได้เป็นสารเพิ่มรสชาติในอาหาร กระบวนการ ดังกล่าวจะสามารถผลิตสารเพิ่มรสชาติในอาหาร 5-นิวคลีโอไทด์ได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเซลล์ยีสต์ที่ใช้ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการผลิตจะใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าการผลิตผงชูรสในท้องตลาดทั่วไป โดยจะมีราคาถูกกว่าผงชูรสที่วางขายตามท้องตลาดประมาณกิโลกรัมละ 10-20 บาท ขณะที่รสชาติ “อูมามิ” ไม่ต่างจากผงชูรสที่ขายอยู่ทั่วไป ที่สำคัญก็คือไม่มีอันตรายหรือก่อสารแอนตี้ต่อร่างกายแต่อย่างใด

หัวหน้าคณะผู้วิจัย กล่าวด้วยว่า สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และองค์การอาหารและเกษตร/องค์การอนามัยโลก (FAO/WHO) ได้จัดสารประกอบนิวคลีโอไทด์เป็นวัตถุเจือปนในอาหารและอนุญาตให้ใช้ปรุงแต่งรสชาติในอาหาร เช่นเดียวกับสำนักงานรับรองการใช้วัตถุเจือปนในอาหารของประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Additive Petitions) รับรองความปลอดภัยของสารประกอบนิวคลีโอไทด์และอนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ ดังนั้นจึงการันตีเรื่องความปลอดภัยได้ นอกจากนี้งานวิจัยของตนยังเป็นการนำสิ่งที่เหลือใช้คือยีสต์ในโรงเบียร์มาสร้างมูลค่าอีกด้วย ซึ่งตนและคณะผู้วิจัยกำลังดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ หลังจากนั้นก็จะส่งเสริมการผลิตในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป More >

ธัญบุรีขยายโควตาเมินรับตรงรวมทปอ.

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ถึงกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2558 ว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าไปร่วมในการสอบรวมในระบบรับตรงดังกล่าวด้วย แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่า สาขาใดบ้างที่จะสอบร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือรวมไปถึงข้อสอบที่จะใช้เป็นแบบไหน ดังนั้นในส่วนของ มทร. อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่ง เพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า มทร.จะต้องเข้าร่วมในการสอบรวมหรือไม่

“เนื่องจากการรับตรงร่วมกันมีจุดประสงค์ที่ไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบ แต่ในทางกลับกัน หลายมหาวิทยาลัยมีความต้องการรับนักศึกษาก่อนในระบบโควตา ซึ่งสมัยก่อนมีสัดส่วนเพียง 40-50% แต่ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ดังนั้นการรับตรงรวมจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วน มทร.ธัญบุรีเองมีแผนจะขยายการรับแบบโควตา โดยเน้นโควตาเรียนดี โควตานักเรียนที่เรียนจบเฉพาะทาง เช่น นาฏศิลป์ กีฬา เพิ่มขึ้น เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีความต้องการเด็กที่เรียนเก่ง เรียนดีเข้าเรียน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

อย่างไรก็ตามการรับตรงร่วมกันจะต้องมีการศึกษารายละเอียด ศึกษานโยบายให้รอบคอบ หากมทร.ต้องเข้าร่วมกับ ทปอ. ก็ต้องศึกษารายละเอียดการรับอย่างเข้มข้น เช่น สาขาที่มีการสอบปฏิบัติข้อสอบกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาช่างพื้นฐาน และจะต้องดูคุณสมบัติของนักเรียน ด้านพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญ เพราะคะแนนบางส่วนไม่บ่งบอกพื้นฐานวิชาชีพ เช่น คะแนนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ถ้าสัดส่วนเป็น 3 ใน 1 วิชาชีพอาจสอบตกได้ ฉะนั้นเมื่อเข้าเรียนจะต้องฝึกวิชาชีพเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปฏิบัติ และเทคโนโลยีถือว่ามีความจำเป็นมาก More >

คอลัมน์ เด็กมอขอแจม: ทุกกิจกรรมคือ..วิชาชีวิต

dekmo_khojam@matichon.co.th

สวัสดีครับ ผมชื่อ ณัฐพงษ์ นาเครือ ชื่อเล่นว่า โบ๊ด ครับ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผมเลือกเรียนสายคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากทางบ้านประกอบธุรกิจบ้านเช่า ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเช่าจะเป็นชาวต่างชาติ บวกกับผมรักในการจัดดอกไม้ ซึ่งตอนนั้นมีโอกาสจัดแจกันดอกไม้วางบนโต๊ะรับแขกของบ้านเช่าเป็นประจำ และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติที่มาพักอาศัย จึงอยากเรียนในสายงานนี้ พ่อแม่จึงคิดว่าสายงานทางด้านนี้เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวของผมมา จึงแนะนำให้ศึกษาต่อสายอาชีพนี้ More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีนัดงานพบคน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จัดงาน “ราชมงคลธัญบุรี 57” เพื่อเปิดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้พบกับผู้จ้างงานของสถานประกอบการต่างๆโดยตรง ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 57 เวลา 09.00-16.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี ซึ่งภายในงานจะมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท พร้อมตำแหน่งว่าง 2,000 อัตรา สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2549-4994. More >

ภาพข่าว: ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกให้บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ต.หลักหก จ.ปทุมธานี ด้วยการคิดค้นสูตรอาหารจากบัว More >

ราชมงคลติง ทปอ.รับ นศ.ระบบตรงร่วมกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายให้ชัดเจน

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 นั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าไปร่วมในการสอบรวมในระบบรับตรงดังกล่าวด้วย แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือรวมไปถึงข้อสอบที่จะใช้จะเป็นแบบไหน ดังนั้นในส่วนของ มทร.อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า มทร.จะต้องเข้าร่วมในการสอบรวมหรือไม่ต่อไป”เนื่องจากการรับตรงร่วมกันมีจุดประสงค์ที่ไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบ แต่ในทางกลับกัน หลายมหาวิทยาลัยมีความต้องการรับนักศึกษาก่อนในระบบโควตา ซึ่งสมัยก่อนมีสัดส่วนเพียง 40-50% แต่ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ดังนั้นการรับตรงรวมจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วน มทร.ธัญบุรีเอง ก็มีแผนที่จะขยายการรับแบบโควตา โดยเน้นโควตาเรียนดี โควตานักเรียนที่เรียนจบเฉพาะทาง เช่น นาฏศิลป์ กีฬา เพิ่มขึ้น เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีความต้องการเด็กที่เรียนเก่ง เรียนดีเข้าเรียน”

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า การรับตรงร่วมกันจะต้องมีการศึกษารายละเอียด ศึกษานโยบายให้รอบครอบ หาก มทร.ต้องเข้าร่วมกับทาง ทปอ.ก็ต้องศึกษารายละเอียดการรับอย่างเข้มข้น เช่น สาขาที่มีการสอบปฏิบัติ ข้อสอบกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาช่างพื้นฐาน และจะต้องดูคุณสมบัติของนักเรียน ด้านพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญ เพราะคะแนนบางส่วนไม่บ่งบอกพื้นฐานวิชาชีพ เช่น คะแนนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ถ้าสัดส่วนเป็น 3 ใน 1 วิชาชีพอาจสอบตกได้ ฉะนั้นเมื่อเข้าเรียนจะต้องฝึกวิชาชีพเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปฏิบัติ และเทคโนโลยีถือว่ามีความจำเป็นมาก More >

ไขปริศนา…สารสะเดา ทำไม…ฆ่าแมลงไม่ตาย

เกษตรกรบ้านเรา รู้จักใช้สารสะเดากำจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี แต่ในทางปฏิบัติกลับล้มเหลว เกษตรกรไม่นิยม เพราะกำจัดศัตรูพืชไม่ได้ยาวนาน หนอนแมลงไม่ตาย

เพื่อความชัดเจน รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากสะเดาเพื่อกำจัดศัตรูพืช มาเป็นระยะเวลานาน พบว่าตัวการที่ทำให้สารสะเดาใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากสารที่สกัดออกมาจำหน่ายให้เกษตรกรไปใช้ส่วนใหญ่เป็นสารที่ได้จากการหมัก More >

ราชมงคลติง ทปอ.รับ นศ.ระบบตรงร่วมกัน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดและนโยบายให้ชัดเจน

จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 27 แห่ง รับนักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันในปีการศึกษา 2559 นั้น รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า แม้ มทร.จะไม่ได้เข้าไปร่วมในการสอบรวมในระบบรับตรงดังกล่าวด้วย แต่ก็ต้องการให้ที่ประชุม ทปอ.ลงรายละเอียดว่าสาขาใดบ้างที่จะสอบร่วมกัน หรือแม้แต่การสอบเชิงปฏิบัติ หรือรวมไปถึงข้อสอบที่จะใช้จะเป็นแบบไหน ดังนั้นในส่วนของ มทร.อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อขอเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า มทร.จะต้องเข้าร่วมในการสอบรวมหรือไม่ต่อไป”เนื่องจากการรับตรงร่วมกันมีจุดประสงค์ที่ไม่ต้องการให้เด็กวิ่งรอกสอบ แต่ในทางกลับกัน หลายมหาวิทยาลัยมีความต้องการรับนักศึกษาก่อนในระบบโควตา ซึ่งสมัยก่อนมีสัดส่วนเพียง 40-50% แต่ในขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ดังนั้นการรับตรงรวมจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วน มทร.ธัญบุรีเอง ก็มีแผนที่จะขยายการรับแบบโควตา โดยเน้นโควตาเรียนดี โควตานักเรียนที่เรียนจบเฉพาะทาง เช่น นาฏศิลป์ กีฬา เพิ่มขึ้น เพราะทุกมหาวิทยาลัยมีความต้องการเด็กที่เรียนเก่ง เรียนดีเข้าเรียน”

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า การรับตรงร่วมกันจะต้องมีการศึกษารายละเอียด ศึกษานโยบายให้รอบครอบ หาก มทร.ต้องเข้าร่วมกับทาง ทปอ.ก็ต้องศึกษารายละเอียดการรับอย่างเข้มข้น เช่น สาขาที่มีการสอบปฏิบัติ ข้อสอบกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาช่างพื้นฐาน และจะต้องดูคุณสมบัติของนักเรียน ด้านพื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดสำคัญ เพราะคะแนนบางส่วนไม่บ่งบอกพื้นฐานวิชาชีพ เช่น คะแนนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ถ้าสัดส่วนเป็น 3 ใน 1 วิชาชีพอาจสอบตกได้ ฉะนั้นเมื่อเข้าเรียนจะต้องฝึกวิชาชีพเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปฏิบัติ และเทคโนโลยีถือว่ามีความจำเป็นมาก More >

ภาพข่าว: ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกให้บริการวิชาการแก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ต.หลักหก จ.ปทุมธานี ด้วยการคิดค้นสูตรอาหารจากบัว More >

คอลัมน์ สังคมราชภัฎ

…ปิดท้าย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ระหว่าง 15-19 ธันวาคมนี้ ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) จ.ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมที่ 08-1205-2989, 0-2549-3195 More >

อบรมเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องสุนทรวาทิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มธร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติและเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีนักเรียนนักศึกษา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนในพื้นที่และพื้นที่เกี่ยวข้อง หน่วยกู้ภัยอาสาสมัครป่อเต็กตึ๊งและหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 150 คน เข้าร่วมในโครงการโดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติกร จันทร์กระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการปฏิบัติการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และนายมนัส ทรงแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมาร่วมเป็นวิทยากรมอบองค์ความรู้ More >

มทร.ธัญบุรี ถ่ายทอดอาหารจากบัว ผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพกลุ่มสตรีชุมชน

ผลิตภัณฑ์อาหารจากบัว สินค้าตัวใหม่ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ตำบลหลักหก สรรพคุณทางยาสำหรับผู้บริโภค

ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการคัดเลือกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยทางกระทรวงได้จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในการเข้าบริการวิชาการให้กับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 6 ต.หลักหก เป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือก More >

มทร.ธัญฯ โชว์รีไซเคิลโชว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยองค์การนักศึกษาฯ จัดงาน RMUTT Freshy Night 2014 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทั้งชายและหญิง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2557

สีสันอย่างหนึ่งบนเวทีการประกวดคือ ชุดประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์และของเหลือใช้จากชีวิตประจำวัน More >

นานมีบุ๊คส์เปิดโครงการ’มอบหนังสือ600ร.ร.’

ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อายุ 36 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ที่ผ่านมาของตัวเองในงานเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” ในโอกาสในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” จัดขึ้นโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานต่อโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยโครงการในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” โดยศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมบริจาคหนังสือพร้อมตู้ให้แก่ 50 โรงเรียนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศ More >

กระจกเงา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,454 คน ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต-นครนายก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 10-14 ธันวาคม 2557 (ซ้อมใหญ่) และวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร.08-1205-2989, 0-2549-3195 หรือแผนที่การเดินทางได้ที่ www.rmutt.ac.th More >