Archive for ตุลาคม, 2014

ปลื้ม นศ.นิยมใช้สมาร์ทคลาสรูม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้นำห้องเรียนแบบ Smart Classroom มาใช้ที่ศูนย์สารสนเทศ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่าได้รับความนิยมจากนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างมากดังนั้น จึงมีแผนที่จะขยายไปทุกคณะในปีหน้าเนื่องจากการใช้ห Smart classroom เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีต่อการเรียนอย่างมาก อาจารย์มีการเตรียมการสอนโดยนำสื่อการสอนเข้ามาประกอบในบทเรียน มีการดาวน์โหลดภาพจากอินเตอร์เน็ตเข้ามาประกอบ ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากกว่าแบบ Power point มีการปรับการเรียนการสอนแบบโต้ตอบระหว่างอาจารย์กับนักศีกษาเรียกว่า Interactive รวมถึงมีการบันทึกกิจกรรมการสอนให้นักศึกษษเข้าไปดูการเรียนการสอนได้ซ้ำ หรือนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนวิชานี้สามารถเข้าเรียนรู้ได้ก่อน โดยติดตั้งไว้ใน Sever ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยโดยวิชาที่เปิดสอนแบบ Smart Classroom ขณะนี้จะเป็นวิชาพื้นฐานเป็นหลัก. More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: ธัญบุรี เปิด ป.เอก วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กำลังเปิดรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยคุณสมบัติผู้สมัครต้องจบปริญญาโทหรือกำลังศึกษาปริญญาโทในปีสุดท้าย ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยที่ สกอ.ได้รับรอง และแผนการเรียน ดังนี้ แผนการเรียน 1.1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว แผนการเรียน 2.1 เน้นลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พ.ย.57 สอบถามโทร.0-2549-3554 หรืออีเมล krischonme.b@en.rmutt.ac.th More >

เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร คว้า 3 รางวัล

ผลงานนวัตกรรม  “เรือสำรวจคุณภาพน้ำแบบ ณ ขณะเวลาจริง ผ่านระบบโทรมาตร”  ของ  ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)  ธัญบุรี  สร้างชื่อเสียงให้กับนักวิจัยไทย  คว้า  3  รางวัล  ได้แก่  เหรียญทอง และ  รางวัล special prize ประเภท the best foreign invention จาก association of polish inventors and rationalizers และ รางวัล special prize จาก Korea Invention  Academy (KIA) ในงาน  International Warsaw invention Show (IWIS) 2014 More >

ปลื้ม นศ.นิยมใช้สมาร์ทคลาสรูม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้นำห้องเรียนแบบ Smart Classroom มาใช้ที่ศูนย์สารสนเทศ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่าได้รับความนิยมจากนักศึกษาและคณาจารย์เป็นอย่างมากดังนั้น จึงมีแผนที่จะขยายไปทุกคณะในปีหน้าเนื่องจากการใช้ห Smart classroom เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีต่อการเรียนอย่างมาก อาจารย์มีการเตรียมการสอนโดยนำสื่อการสอนเข้ามาประกอบในบทเรียน มีการดาวน์โหลดภาพจากอินเตอร์เน็ตเข้ามาประกอบ ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจบทเรียนได้มากกว่าแบบ Power point มีการปรับการเรียนการสอนแบบโต้ตอบระหว่างอาจารย์กับนักศีกษาเรียกว่า Interactive รวมถึงมีการบันทึกกิจกรรมการสอนให้นักศึกษษเข้าไปดูการเรียนการสอนได้ซ้ำ หรือนักศึกษาที่ยังไม่ได้เรียนวิชานี้สามารถเข้าเรียนรู้ได้ก่อน โดยติดตั้งไว้ใน Sever ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยโดยวิชาที่เปิดสอนแบบ Smart Classroom ขณะนี้จะเป็นวิชาพื้นฐานเป็นหลัก. More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสบทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ณ วัดห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม. More >

แฟชั่นจากบาติก มัด-ย้อม มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 สาขาวิชา จับมือการบูรณาการวิชาเรียน วิชาการเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก มาตัดเย็บและประดิษฐ์ตกแต่ง แสดงผลงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

นายสุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีวิชาเรียนเทคนิคการทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการเรียนรู้เทคนิคในการผลิตผ้า และนำผ้าที่ได้มาออกแบบเป็นเสื้อผ้า เพื่อนำเสนอจึงได้มีการจัดแฟชั่นโชว์ ผลงานของนักศึกษา เป็นการฝึกการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีคอนเซ็ปต์ Summer In Winner 2015 และ Atmosphere for the Revolution ซึ่งตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า 25 ชุด นอกจากนี้ยังมีการนำมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพประดับตกแต่งอีกด้วย

“หยก” นายนพดล รอบรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ลดลงไปเนื่องจากการบุกรุกทำลายป่าไม้ และการประกอบอาชีพของประชาชน ทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติ โดยตนเองเลือกเอาภูเขาไฟมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ การนำผ้าฝ้ายของไทยมาทำด้วยเทคนิคการมัดย้อม เกิดเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของชิ้นงาน อาศัยเทคนิคในการออกแบบและตัดเย็บ กลายเป็นเดรสเก๋ๆ ในการใส่ออกงานปาร์ตี้ ชุดนี้ราคาทั้งหมด 1,500 บาท ใช้เวลาในการออกแบบและตัดเย็บประมาณ 2 อาทิตย์

“นิต” นางสาวนิตยา สอนโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า งาม คือ ผลงานที่ตนเองนำผ้าบาติกของตนเอง โดยอาศัยเทคนิคการหยดเทียนทำลายเส้น แล้วนำมาสร้างสรรค์โดยการเพ้นท์สีลงบนผ้าไหมจีน โดยภาพได้แนวคิดมาจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน เป็นเพื่อนผู้หญิงอ้วน ซึ่งได้นำหลักในการจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงของผู้หญิง ซ้อนกัน และมีการใช้ลายเส้นให้ดูมีความเคลื่อนไหว ทำเป็นเส้นผมโดยการใส่ลายดอกไม้และรูปทรงที่เป็นอิสระเข้าผสมผสานกัน

ผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก ผ้าที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้า โดยลวดลายของผ้าแต่ละผืนจะไม่เหมือนกัน เช่นเดียวกับผ้าที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ และสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ที่มีความแตกต่างกันออกไป More >

ศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดแสดงละครเวที “รอยช้ำ”

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  จัดแสดงละครเวทีเรื่อง “รอยช้ำ” ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย. 2557  ณ ห้องสุนทรวาทิน  อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี​ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและนำความรู้จากวิชาการแสดงมาลงมือปฏิบัติจริงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์มาโนช บุญทองเล็ก  หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์   และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า  ละครเรื่องรอยช้ำเป็นละครร่วมสมัยแนวโศกนาฏกรรม ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขานาฏศิลป์ไทย มีแนวคิดที่จะจัดแสดงละครที่สอดแทรกความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความเป็นชาติไทยมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 มีความเป็นตะวันตกมากขึ้น เริ่มมีการยกเลิกระบบทาส  มีความเปลี่ยนแปลงของเครื่องแต่งกายที่สวยงาม และสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่อาจจะไม่ปรากฏแล้วในปัจจุบัน เช่น พิธีการแต่งงานระบบเจ้าคุณมูลนาย  รวมถึงจารีตของการใช้ภาษาพูดที่แตกต่างกันระหว่างชนชั้นวรรณะ  จึงได้จัดทำโครงการละครเรื่องรอยช้ำขึ้น  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามทั้งเรื่อง  ให้ความหลากหลายทางอารมณ์  โดยเฉพาะในเรื่องของความรัก ที่สะท้อนให้เห็นถึงในหลายแง่มุม  ทั้งความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างแม่กับลูก ความรักในเชิงของชู้สาวที่มีทั้งความรักที่แตกต่างกันในเรื่องของชนชั้นทางสังคม  ความรักต่างเพศและเพศเดียวกัน  ดังที่เห็นในสังคมปัจจุบัน ที่ยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้นกว่าสมัยก่อน

ทั้งนี้ ละครเวทีเรื่อง “รอยช้ำ” กำหนดแสดงรอบปฐมทัศน์ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 – 19.30 น. และจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2557 วันละ 2 รอบ เวลา 16.30 น. และ 20.00 น. ณ ห้องสุนทรวาทิน  อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี​ ผู้สนใจสามารถจองบัตรได้ที่ 085 455 1173 , 080 951 4501 บัตรราคา 100 และ 70 บาท More >

คอลัมน์ ฮัลโหล..ขอเป็นข่าว

…การอ่านเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะพัฒนาเด็กไทยให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติและโลกของเรา โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21” จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” และจัดเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” โดย คุณสโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และด.ช.ปฐมพงษ์ คุณทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดลาดหวาย วันที่29 ต.ค. เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ สุขุมวิท 31

E-mail : ramachan3@yahoo.com More >

คอลัมน์ ทั่วทิศเมืองไทย

…วิรัช โหตระไวศยะรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการสร้างองค์ความรู้เรื่องระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤติ และเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเครือข่ายศูนย์ประสานเหตุ ทั้งชมรมนักวิทยุสมัครเล่น อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประชาชนและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ที่ห้องสุนทรวาทิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ลงนามร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน ที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค More >

ภาพข่าว: ดูงาน

พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้อนรับ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือ ร.พ.พญาไท ในโอกาสศึกษาดูงาน More >

‘มทร.ธัญบุรี’ปลูกฝังน.ศ.กยศ.คืนเงินหลังจบ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้ประกาศรายชื่อและปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตนให้โอวาทนักศึกษาที่ได้รับเงินจากกยศ. ให้ตระหนักต่อทุนที่ได้รับ พร้อมสร้างจิตสำนึกว่ารัฐเป็นผู้สนับสนุนทุนให้กับนักศึกษา เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมีสำนึกรับผิดชอบ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องส่งคืนเงินทุนที่ได้รับ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแก่นักศึกษารุ่นต่อไป

นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ทราบว่า มทร.ธัญบุรีได้ติดตามผลการคืนทุนของนักศึกษาจากนักศึกษาที่จบและทำงานในมทร.ธัญบุรี ซึ่งทุกคนส่งคืนทุนกยศ. เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาที่เพิ่งได้รับทุน สำหรับในปีนี้มีผู้กู้รายเก่าที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมทั้งสิ้น 5,218 คน แบ่งเป็นค่าเล่าเรียน 114,711,970 บาท ค่าครองชีพ 137,253,600 บาท ผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ จำนวน 414 คน แบ่งเป็นค่าเล่าเรียน 13,349,910 บาท ค่าครองชีพ 11,431,200 บาท More >

‘วรวีร์’นำนักฟุตบอลถวายพระพร

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ 19 มีคณะบุคคล บุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆ นำพานแจกันดอกไม้ พวงมาลัย มาทูลเกล้าฯถวาย อาทิ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองทัพเรือ, พล.ร.ต.พัชระ พุ่มพิเชฎร์ ผบ.ฐานทัพเรือ กรุงเทพ, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก, สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ, สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก, ร.ต.สุพีรัตน์ จองพานิช ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี ในฐานะประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5 พร้อมคณะ, ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อ่างทอง

คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ครูและนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ รังสิต, คณะสงฆ์วัดช้างค้ำวรวิหารและนักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยา, กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์, โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ, คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรมัคคุเทศก์ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร, ชมรมคนรักในหลวง จ.นครราชสีมา, รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมคณะ, พ.อ.อำนวย แย้มผกา ผบก.กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จ.นครนายก พร้อมคณะนักเรียนนายร้อย

นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในการนำคณะผู้บริหารสมาคม พร้อมคณะนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงมาลงนามถวายพระพร ว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน More >

ทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพร

ตลอดทั้งวันที่ 24 ต.ค. ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาเกือบตลอดทั้งวัน ยังคงมีกลุ่มคนทุกหมู่เหล่านำแจกกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายแข็งแรงสมบูรณ์ พระชนมายุยิ่งยืนนาน อาทิ กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ กองทัพเรือ พล.ร.ต. พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมากจากพระราชดำริ กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ สำนักงานตรวจสอบ ภายในทหารบก สมาคมข้าราชการบำราญ จ.นครสวรรค์

ว่าที่ ร.ค.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบีรี ประธานพร้อมตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหาร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง รุ่นที่ 5 ศาลเยาวชนและครอบคัว จ.อ่างทอง ขมรมบิ๊กไบท์ไทย-ใจรักแผนดิน(กอ.รมน.) คณะจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครู-นักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ รังสิต คณะสงฆ์วัดช้างค้ำวรวิหารและนักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรมัคคุเทศก์ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร นายโอภาส แสงอากาส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบัวงามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชาวไทยทรงดำ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ขมรมคนรักในหลวง จ.นครราชสีมา อบต.หัวไทร จ.ฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยบาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา พ.อ.อำนวย แย้มผกา ผบก.กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จ.นครนายก และคณะนักเรียนนายร้อย เป็นต้น นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารสมาคม พร้อมคณะนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิง

บรรยายใต้ภาพ

ด้วยใจภักดิ์ คณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่ 5 (นยปส.5) นำโดยว่าที่ ร.ต. สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี ประธานรุ่นฯ นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯถวาย และลงนามถวายพระพรในหลวงที่ รพ.ศิริราช

More >

คอลัมน์ คลื่นคนวรรณกรรม: 1.2 ล้านคนกับครึ่งทางมหกรรมหนังสือ

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ 600 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยโครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21” ซึ่งไม่ใช่อ่านอะไรก็ได้ แต่จะส่งเสริม การอ่านให้เด็กสอดคล้องกับ “STREAM” ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S: Science) เทคโนโลยี (T: Technology) การอ่าน (R: Reading) วิศวกรรม (E: Engineering) และคณิตศาสตร์ (M: Mathematics) และจัดเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” โดย สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้า เมกาบางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และด.ช.ปฐมพงษ์ คุณทรัพย์ นักเรียนชั้น ป. 5 ร.ร.วัดลาดหวาย และบรรยายพิเศษแนะนำหนังสือ “ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม” โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 29 ต.ค. เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ สนใจสอบถามได้ที่คุณพลอยไพลิน โทร.0-2662-3000 ต่อ 4303, 08-5171-1330 More >

พสกนิกรร้อยดวงใจถวายพระพร

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พระภิกษุสงฆ์ ครู นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เดินทางถวายพานพุ่มดอกไม้ แจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

อาทิ พล.ร.ต.ปกรณ์ วานิช ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ พล.ร.ต.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ นางสายหยุด เพชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริและคณะ นำข้าวหอมกระดังและข้าวสังข์หยดทูลเกล้าฯถวาย พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา ผอ.กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก พล.อ.ท.พัสห์คุณ มุ่งเพียรเสณี ผอ.สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ พล.ต.ธนาคาร เกิดในมงคล ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก สมาคมข้าราชการบำนาญ จ.นครสวรรค์

ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อ่างทอง ชมรมบิ๊กไบท์ไทย-ใจรักแผ่นดิน (กอ.รมน.) คณาจารย์และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 5 นำโดย ร.ต.สุพีรัตน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี ประธานรุ่น คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต นายจาตุรนต์-นางจิราภรณ์ ฉายแสง คณะเจ้าอาวาสวัดช้างค้ำวรวิหาร และนักเรียนโรงเรียนนันทบุรีวิทยา กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ น.อ.สุนทร คำคล้าย ผอ.โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ ข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก เหล่าทหารขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรมัคคุเทศก์ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร นายโอภาส แสงอากาศ นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บัวงาม จ.ราชบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านไทยทรงดำ

น.อ.(หญิง)ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และข้าราชการนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ชมรมคนรักในหลวง จ.นครราชสีมา นำผลไม้ อาทิ กล้วย ฝรั่ง ส้มโอ และมะพร้าว ทูลเกล้าฯ ถวายพร้อมแจกันดอกไม้ เจ้าหน้าที่ อบต.หัวไทร จ.ฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พ.อ.อำนวย แย้มผกา ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก พร้อมคณะนักเรียนนายร้อย More >

ภาพข่าว: ลงนามร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค More >

ถอดปมชีวิต ‘เด็กเหลือขอ’ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมฯ มทร.ธัญบุรี (3)

เผลอแป^บเดียวผ่านไปแล้วถึงสองตอน สำหรับเรื่องราวของ ด.ช.กุลชาติ จุลเพ็ญ เด็กน้อยที่สู้ชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ จากเด็กบ้านแตกสาแหรกขาดเหตุเพราะพ่อกับแม่เลิกรากัน จนนำไปสู่การเป็นเด็กเหลือขอ ที่เรียกว่าชีวิตทำท่าจะดำดิ่งไปสู่ความมืดมิด แต่แล้ว 2 ปีแห่งการเป็นเด็กเร่ร่อนก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง นั่นคือการได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของคุณแม่อีกครั้ง ช่วงเวลาดังกล่าวแม้จะทำให้ด.ช.กุลชาติดีใจ แต่ในขณะเดียวกันเขากลับมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่แสนจะโหดร้ายที่สุดในชีวิต

“การใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนทำให้ผมมีอิสระนานถึง 2 ปี ไม่เคยมีใครมาบังคับเคี่ยวเข็ญ อยากจะไปไหนก็ไป อยากตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พอแม่กลับมาก็ต้องพบกับ

การเปลี่ยนแปลงเพราะถูกบังคับเคี่ยวเข็ญให้ไปโรงเรียน ถูกตีให้ตื่นนอน บังคับให้อาบน้ำแปรงฟัน เรียกว่าทุกอย่างถูกบังคับหมด แล้ว 2 ปีของการเป็นเด็กเร่ร่อนผมอยากถ่ายทอดชีวิตในช่วงนั้นว่าการเป็นเด็กเร่ร่อนมันไม่ได้เจอคนดีตลอดเวลานะ มันมีคนหลอกเราให้ทำโน่นทำนี่ในทางที่ไม่ดีก็มี เราก็ต้องเอาตัวให้รอดจากคนพวกนี้ จึงทำให้ผมเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลย เคยมีคนเขาหลอกให้เราไปส่งยาแต่เพื่อนผมโดนจับได้ จึงต้องไปติดคุก เราถึงได้รู้ว่ามันไม่ดีเลย พอเราเจอเพื่อนก็เริ่มหวาดระแวงคิดว่าเขาปรารถนาดีจริงๆ หรือไม่ แต่เราจะกั้นเอาไว้ก่อน แล้วเด็กประเภทนี้จะดื้อ ไม่เชื่อฟัง พูดยังไงก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัว กลัวว่าคนจะมาทำมิดีมิร้ายหรือหลอกอะไรเราอีก นี่คือกำแพงที่เด็กพวกนี้มีอยู่กับคนทั่วไป”

พอแม่กลับมาก็เหมือนกับว่าผมมีกำแพงอยู่ในใจแล้ว พอมาเจอคุณแม่บังคับให้ทำโน่นทำนี่เลยทำให้ผมกลายเป็นคนที่พูดไม่เชื่อฟัง ดื้อ แม่พูดๆ ก็ไม่ฟัง จนแม่ต้องใช้ไม้แข็งด้วยการใช้ไม้เรียว ดังคำสอนที่ว่า “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” ผมถึงโดนแม่ตีทุกวัน ไม่เคยมีวันไหนที่ไม่โดน ตั้งแต่ตีให้ไปโรงเรียน ตีให้ทำงาน แม่สั่งให้ทำอะไรผมรั้นตลอด จนผมเคยคิดจะหนีนะแต่ด้วยความที่แม่วิ่งไม่ทันจึงเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งซ้อนท้ายตามตัวกลับ พอจับได้ก็ลากตัวเข้าบ้านถอดเสื้อเฆี่ยนตี จากนั้นก็เอาน้ำเกลือราดเพื่อให้เกิดการหลาบจำ

ฟังคำบอกเล่าของ “ด.ช.กุลชาติ” ถึงบรรทัดนี้ เชื่อว่าหลายคนคงคิดไม่ต่างกันกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเด็กบ้านนอกคนนี้ ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะการใช้ชีวิตในอ้อมกอดของแม่หลังจากที่สองแม่ลูกมีอันต้องห่างไกลกันถึง 2 ปี เขาเล่าถึงภาพที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นว่า “เพราะความที่กลัวแม่ตี จึงทำให้ต้องคิดว่าแล้วจะทำยังไงดี จึงทำให้เกิดความคิดว่าต้องเรียนหนังสือสิ เรียกว่าเรียนรู้จากความเจ็บปวด ทีนี้พอไปเรียน เพื่อนๆ ก็เกิดความระแวงเพราะสภาพของเราตอนนั้นเคยเป็นเด็กเหลือขอมาก่อน ตอนนั้นก็คิดว่าจะทำยังไงดีจึงจะเรียนได้ ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะไม่ได้เรียนมาถึง 2 ปี แถมยัง

โดนบังคับให้มาเรียนยังไงก็ต้องเรียน ก็เลยดูต้นแบบในห้องเรียนว่าคนที่เขาเรียนนั้นเขาเรียนกันยังไง คนที่สอบได้ที่หนึ่งเขาเรียนยังไง ทำยังไง ทำการบ้านตอนไหน เรียกว่าเลียนแบบพฤติกรรมเขา แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะ อยากมีเพื่อน คือจะทำยังไงให้เพื่อนๆ ยอมรับประการที่หนึ่ง เพราะถ้าเรายังเรียนไม่ได้เพื่อนๆ ก็คงไม่ยอมรับแน่ จึงต้องเรียนให้ดีจะได้มีเพื่อน จากเรียนได้ที่โหล่มาตลอดด้วยความที่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ พอขึ้นป.5

ผมเริ่มตั้งใจเรียน และหันมาทำพฤติกรรมเลียนแบบคนเก่ง ปรากฏว่าสอบได้ที่ 5 ของห้อง แต่จริงๆ แล้วมันมีจุดหนึ่งที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ผมตั้งใจเรียนขึ้นมา”

แทบไม่น่าเชื่อว่าจากชีวิตเด็กเหลือขอที่ถูกสังคมเมินหน้าหนี แต่เมื่อถูกการบังคับจากแม่บังเกิดเกล้าทำให้ชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา ถึงตรงนี้เขาเล่าต่อว่าด้วยความที่แม่ไม่มีความรู้ ดังนั้นเริ่มต้นเลยแม่จึงเอาความรู้ที่เคยไปทำอยู่ร้านอาหารมาทำเป็นกับข้าว เป็นข้าวผัดไข่ทำเป็นห่อๆ เอาไปขายตาม บ.ข.ส. ขณะเดียวกันแม่ก็ยังสอนให้เขาทำในหลายๆ อย่าง ส่วนจะเป็นเรื่องใดต้องติดตามกันต่อ

“แม่สอนให้ผมทำทุกอย่างอาจจะเป็นเพราะแม่ไม่ไว้ใจผม จึงไม่อยากให้เล็ดลอดสายตา แต่จะมอบหมายให้ทำนั่นทำนี่ทุกอย่าง เดี๋ยวบอกให้ไปซื้อข้าวให้หน่อย ไปซื้อถ่านหุงข้าว จึงทำให้ผมได้วิชาตั้งแต่การก่อไฟ หุงข้าวเป็นตั้งแต่อายุ 8-9 ขวบ พอทำเสร็จแม่ก็จะให้นำไปขาย ขายเสร็จก็จะบอกได้ค่าขนมไปกินที่โรงเรียน สอนผมให้รู้จักการทำงานหาเงิน” ฟังดูเหมือนชีวิตของแม่ลูกคู่นี้น่าจะเริ่มดีขึ้น แต่ใครจะเชื่อว่าวิบากกรรมแต่หนหลังไม่ได้สิ้นสุดอย่างที่คิด เพราะยังมีวิบากกรรมแต่หนหลังที่ยังคอยตามหลอกตามหลอน ส่วนจะเป็นเรื่องใด ต้องตามกันต่อในฉบับหน้า กั บชีวิตจริงที่เป็นยิ่งกว่านิยาย

“แทบไม่น่าเชื่อว่าจากชีวิตเด็กเหลือขอที่ถูกสังคมเมินหน้าหนี แต่เมื่อถูกการบังคับจากแม่บังเกิดเกล้าทำให้ชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา” More >

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด

ทางเดินของชีวิตไม่ได้โรยด้วย “กลีบกุหลาบ” เสมอไป เป็นสัจธรรมในชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอ

ไม่ต่างจาก เก๋…อทิตา แซะจอหอ สาวน้อยนักสู้ที่ “มาดามดีดี้” ขอดันขึ้นแท่น “เด็กเด็ดเด็ด” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักสู้

จากสาวน้อยที่วัยเด็กชีวิตเคยสุขสบายด้วยรายได้จากธุรกิจโรงงานกลึงโลหะของครอบครัว แต่เมื่อเศรษฐกิจย่ำแย่ โรงงานประสบปัญหานำพาให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวของเก๋พลิกผัน

เมื่อเรียนจบจาก วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ทำให้เก๋ตัดสินใจจากครอบครัวและพี่น้องอีก 4 คน มาตามหาความฝันของตนเอง โดยมาเรียนต่อนาฏศิลป์ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-ราชมงคลธัญบุรี ด้วยเงินก้อนสุดท้ายที่พ่อแม่มอบให้ ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

เรื่องราวอันน่าสงสารในชีวิตถูกเล่ากันปากต่อปากในรั้วมหา’ลัย จนทำให้ชีวิตของเธอเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เก๋ได้รับความอนุเคราะห์จากคนรอบข้างทั้งอาจารย์ รุ่นพี่ หรือเพื่อนๆ ที่ช่วยกันหางานให้เธอได้ไปรำ ทำให้เก๋มีรายได้สำหรับจับจ่ายใช้สอย และส่งกลับบ้านเพื่อจุนเจือครอบครัว

นอกจากการรำเพื่อหารายได้พิเศษแล้ว เก๋ยังมีรายได้เสริมด้วยการเก็บขวดน้ำพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลมภายในรั้วมหา’ลัยไปขาย ซึ่งเธอบอกอย่างไม่อายว่า ขวดน้ำพลาสติกที่ไร้ค่าสำหรับคนอื่น แต่สำหรับเธอแล้วมันมีคุณค่ามาก เพราะขายได้แต่ละครั้งต่อสัปดาห์จะได้เงินประมาณ 300-400 บาท ตกเดือน ละ 1,000 กว่าบาท เป็นรายได้ที่งดงามโดยไม่เบียดเบียนเวลาเรียน

“มักจะถูกถามเสมอว่าไม่อายเหรอ เก๋ไม่อายนะ เพราะเป็นงานที่สุจริต แต่ยอมรับว่ามีบ้างที่ท้อกับชีวิตว่าทำไมเก๋ต้องเหนื่อยขนาดนี้ แต่สิ่งที่ทำให้เก๋เป็นเก๋จนถึงทุกวันนี้คือ แม่ พอได้ยินเสียงแม่โทร.มาบอกขอบคุณนะลูกที่ส่งเงินมาให้ ทำให้เก๋รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและเพื่อใคร” เก๋บอกด้วยเสียงเศร้าปนสุข

เธอบอกว่าแม่เป็นกำลังใจที่ดีที่ทำให้เธอผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมาได้ คำพูดของแม่ที่ก้องอยู่ในหูคือ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง ยามขึ้นอย่าหลง ยามลงอย่าท้อ ทำให้เธอมีแรงฮึดที่จะสู้ต่อ

มาดามดีดี้ ขอเอาใจช่วยคนที่ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตา เพราะเชื่อว่าวันหนึ่งต้องเป็นวันของเธอ!!!

มาดามดีดี้ More >

คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: ปาล์มน้ำมัน…พืชเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าได้มากกว่าที่คิด

พวงเพชร อึ้งวิศิษฎ์วงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

ในช่วงเวลาที่ราคายางพาราตกต่ำ จากผลผลิตที่มีมากกว่าความต้องการใช้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ปาล์มน้ำมันจึงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ปัจจุบันไทยมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน4.22 ล้านไร่ และพื้นที่ให้ผลผลิตประมาณ3.92 ล้านไร่ สามารถผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณปีละ 2 ล้านตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 6 หมื่นล้านบาท/ปี

ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในประเทศคิดเป็นสัดส่วน 78% ในจำนวนนี้เป็นการใช้เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 56% และเพื่อผลิตไบโอดีเซล 44% ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกมีเพียง8% และสต๊อกปลายปี 14%

นอกจากจะผลิตเป็นน้ำมันปาล์มแล้ว ส่วนต่างๆ ของปาล์มน้ำมันและวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตยังสามารถนำมาสร้างรายได้เพิ่ม รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ยกตัวอย่าง เช่น ผลปาล์มที่สกัดเอาน้ำมันปาล์มออกแล้วจะเหลือเส้นใยเป็นจำนวนมากซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว ทน และอากาศสามารถไหลเวียนผ่านได้ดี

นอกจากนำไปผลิตโซฟาหรือที่นอนในโรงพยาบาล ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้แล้ว ยังสามารถนำมาผลิตเป็น “แผ่นฉนวนดูดซับเสียง”ที่มีต้นทุนต่ำและดูดซับเสียงได้ดี ขณะนี้อยู่ในช่วงการวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามขึ้น โดยผลงานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณสิ้นปี 2557

ทั้งนี้ ผู้วิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ข้อมูลว่า เริ่มมีผู้ประกอบการให้ความสนใจที่จะนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์บ้างแล้ว นั่นก็หมายถึงแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ำมันจะเริ่มมีจำหน่ายในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีค่าความสกปรกสูงและมีปริมาณมากในแต่ละวัน สามารถนำมาผลิตพลังงานทดแทนในรูปของ “ก๊าซชีวภาพ”(Biogas) ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และสามารถใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง ผลิตความร้อน พลังงานกล และผลิตกระแสไฟฟ้า โดยน่าไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือน การขนส่ง หรือจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขณะเดียวกัน กากตะกอนที่ได้จากระบบก๊าซชีวภาพนั้นยังสามารถนำมาตากแห้งเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีก ขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้มีจำนวนถึง 88 โรง ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้โรงงานอีกทางหนึ่ง

ส่วนต้นปาล์มที่ให้ผลผลิตน้อยลง โดยปกติเกษตรกรจะโค่นทิ้งเพื่อปลูกปาล์มใหม่ และทำลายด้วยวิธีต่างๆ เช่น เผา หรืออัดสารเคมีให้ปาล์มยืนต้นตาย ซึ่งเป็นการก่อมลพิษและเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร ต้นปาล์มเหล่านั้นสามารถนำมาผลิตเป็นไส้ของ “แผ่นไม้แซนด์วิช” ที่มีน้ำหนักเบา โดยใช้วัสดุอื่นเป็นผิวนอกเช่น ไม้ยางพาราหรือแผ่นอะลูมิเนียม เป็นต้น

แผ่นไม้แซนด์วิชที่ได้มีคุณสมบัติโดยรวมเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบของอเมริกาและยุโรป คือ มีความแกร่งและความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูง มีค่าการนำความร้อนต่ำ เหมาะสำหรับนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักเบา เช่น โคมไฟประดับสวน แจกัน และพื้นเก้าอี้

นอกจากนี้ สามารถนำมาผลิตเป็นแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในยุโรป ขณะนี้อยู่ในช่วงการวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มอัตราของเนื้อไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้

ว่ากันว่า ปัจจุบันไม้ปาล์ม 1 ต้น จะได้เนื้อไม้ที่สามารถนำมาผลิตเป็นไส้ของแผ่นไม้แซนด์วิชเพียง 20% เนื่องจากไม้ปาล์มน้ำมันเป็นไม้เนื้ออ่อน ในขั้นตอนการแปรรูปจึงแตกง่าย

ในต่างประเทศได้มีการคิดค้นนำเอาส่วนที่เหลือจากการผลิตมาสร้างมูลค่าทางการตลาดนั่นก็คือ การนำเอาเมล็ดปาล์มที่เหลือจากการสกัดน้ำมันมาผลิตเป็น “กรดดีดีดีเอ”(Dodecanedioic acid-DDDA) สารเคมีเขียวสำหรับใช้ทำไนลอนและเรซิน เพื่อนำไปเป็นวัสดุสำหรับผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย อาทิ ขนแปรงสีฟัน เครื่องสำอางกาว สี เสื้อผ้า รองเท้า น้ำมันหล่อลื่น ผลการทดลองพบว่า กรดดีดีดีเอที่ผลิตจากเมล็ดปาล์มมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรดที่ทำจากน้ำมันปิโตรเลียม แต่ต้นทุนต่ำกว่าเกือบเท่าตัว ที่ระดับราคาน้ำมันดิบ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลรวมทั้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

โดยปกติกรดตัวนี้สามารถผลิตจากน้ำมันพืชอื่น อาทิ มะพร้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง แต่เนื่องจากเมล็ดปาล์มมีปริมาณมาก จึงเหมาะสำหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยให้ผลผลิตมากที่สุดและต้นทุนต่ำที่สุดในบรรดาน้ำมันพืชที่กล่าวมาทั้งหมด

ปัจจุบันได้มีการร่วมทุนระหว่างบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของประเทศมาเลเซีย เพื่อตั้งโรงงานผลิตกรดดีดีดีเอ ซึ่งเป็นโครงการแรกของโลกที่ผลิตกรดนี้จากเมล็ดปาล์มที่เหลือจากการสกัดน้ำมันในเชิงพาณิชย์ และคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยมีกำลังการผลิต1.36 หมื่นตัน/ปี

จากที่กล่าวทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจในอนาคตเพราะนอกจากผลผลิตน้ำมันปาล์มจะสร้างรายได้หลักให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มแล้ว ส่วนต่างๆ ของปาล์มน้ำมันและวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้อีก และอาจเปลี่ยนเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งในอนาคต นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ผู้ประกอบการ และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อีกมิติหนึ่งของประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากการปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น นั่นก็คือปริมาณน้ำมันปาล์มมีเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะความต้องการใช้ด้านพลังงานซึ่งเป็นไปตามแผนงานของภาครัฐที่จะพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกให้ได้25% ใน 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป้าหมายหนึ่งในนั้น ก็คือ การใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งให้ได้ 7.72 ล้านลิตร/วัน ภายในปี2564 การปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้นจึงเป็นการช่วยให้แผนพัฒนาดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกในตลาดน้ำมันปาล์มโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งความต้องการเพื่อบริโภคและเพื่อผลิตไบโอดีเซล

ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้มีการนำส่วนต่างๆ ของปาล์มน้ำมันมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้หรือประหยัดรายจ่ายให้กับประเทศด้วยเช่นกัน n

 

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลจึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย

C-141027006176