Archive for กันยายน, 2014

ภาพข่าว: เลาะรั้วอสังหาฯ: สมเชาว์ ดันฑเทอดธรรม

สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษา ในวาระ เอ็น.ซี. สู่ปีที่ 20 แห่งการเติบโตอย่างมั่นคง ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา More >

มทร.ธัญบุรี จัดกอล์ฟการกุศลราชมงคล 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน รับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร. 081 866 8591 , 086 334 1870 , 02 549 3680-1

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สหกิจศึกษาดีเด่น

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2557 ที่โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ เมื่อวันก่อน More >

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการจัดงานราชมงคลธัญบุรีร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวโรกาสครบรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามให้กับสถาบันว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 นั้น องค์การนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ซึ่งภายในงานมีผู้บริหารแต่งชุดปกติขาวมาร่วมงานจำนวนมาก และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร สวมสูทราชมงคล ในส่วนของนักศึกษา ได้แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบัน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในความเป็นสายเลือดราชมงคล ซึ่งเป็นนามพระราชทาน หมายถึง มงคลแห่งพระราชา โดยบรรยากาศในวันจัดงานเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่ เพียบพร้อมและมีพลังแห่งความร่วมมือของนักศึกษาจำนวนมากจริงๆ ซึ่งผมคาดหวังว่า องค์การนักศึกษาจะจัดกิจกรรมให้เป็นประเพณีสืบทอดต่อไป ในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ยินดีจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ More >

ภาพข่าว: สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม

สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “เอ็น.ซี. 20 ปี แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน” พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีความประพฤติดี ขยัน และกตัญญู More >

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: ถวายผ้าป่า

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายผ้าป่าทุนการศึกษาแด่ พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี More >

นวัตกรรมต้นแบบ เครื่องมือวัดกำลังรับน้ำหนักของถนนในท้องถิ่น

ถนน คือ หนึ่งปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิศวกรรม นับตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ หรือการควบคุมงาน ปัจจุบันถนนลาดยางถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อรองรับปริมาณการจราจร ประกอบกับถนนลาดยางมีความเหมาะสมในหลายด้าน ทั้งใช้งบประมาณการก่อสร้างต่ำ สะดวกในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในภายหลัง และมีความได้เปรียบในแง่ของคุณภาพการให้บริการในการขับขี่ เพราะโครงสร้างผิวทางเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีสีเข้ม ไม่สะท้อนแสงมาก และยังมีความนุ่มนวลในการขับขี่

ขณะที่การบริหารจัดการให้สามารถใช้ถนนลาดยางอย่างเต็มประสิทธิภาพต้องอาศัยการออกแบบที่ดี การก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมน้ำหนักของประเภทรถบรรทุก และการประเมินสภาพผิวทาง ทั้งในแง่ความปลอดภัยและกำลังรับน้ำหนักซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีความพยายามในการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินหากำลังรับน้ำหนักของถนนลาดยางอย่างต่อเนื่อง เดิมทีเครื่องมือที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย คือ เบนเคลแมนบีม (Benkelman Beam หรือ BB) ซึ่งมีราคาประมาณ 150,000-300,000 บาท ต่อมาหน่วยงานหลักในประเทศด้านการทางก็ยกเลิกการใช้เครื่องมือนี้ เนื่องจากให้ผลทดสอบที่ไม่แน่นอน มีความล่าช้าในการทดสอบ กีดขวางการจราจรและมีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น More >

“เพชรราชมงคลธัญบุรี”เรียน-รู้ ชีวิตเมืองลอดช่อง เปิดประตูสู่สังคมใหม่

สิงคโปร์

หนึ่งใน ประเทศสมาชิกประชมคมอาเซียนที่มีความมั่นคง ทั้งด้านการเมือง มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ และมีหลักประกันทางสังคม รวมทั้งยังเป็นประเทศต้นแบบทางด้านระเบียบวินัยติดอันดับต้นๆของโลก

ไม่เพียงเท่านั้น ประเทศสิงคโปร์ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศ ด้วยการวางระบบบริหารจัดการการศึกษาและเทค-โนโลยีอย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นฟันเฟืองนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัด “โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษา เพชรราชมงคลธัญบุรี สู่สังคมใหม่” ด้วยการพาน้องๆนักศึกษากว่า 50 ชีวิต ไปศึกษาดูงานในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้านเพื่อก้าวสู่พลเมืองยุคใหม่ รวมทั้งสัมผัสการใช้ชีวิตในต่างแดน พร้อมมอบโจทย์ให้น้องๆนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนามหาวิทยาลัย

งานนี้ได้ 2 กุนซือใหญ่ อย่าง ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี นำทีมพา ซึ่ง ปอม ปอม เกิร์ล มีโอกาสร่วมขบวนพาทัวร์ทั่วเมืองลอดช่อง ไปสัมผัสประสบการณ์ “ช็อป แชะ ชม ชิล” กันอย่างจุใจ More >

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด

มาแบบคู่หูดูโอ้…ละคร้า…คุณขา!!

สำหรับหนุ่ม-สาว…ดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2557 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

หนุ่มอั๋น กับ สาวปอย คือ สองหนุ่มสาวที่ว่านั้นค้า…

สำหรับ “หนุ่มอั๋น” หรือ นายประสิทธิชัย เนตรสุวรรณ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จบมัธยมจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี ชอบทำกิจกรรมมาตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน เป็นถึงนักร้องนำวงดนตรีโรงเรียน ที่ชื่อเก๋ไก๋ว่า วงลูกชิ้น…ค่า

เขาบอกว่า ชอบร้องเพลง เพราะการร้อง เพลงทำให้ได้ผ่อนคลาย ถ่ายทอดอารมณ์ให้คนฟัง รวมถึงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ สำหรับตำแหน่งเดือนของมหาวิทยาลัย ถึงจะไม่ยิ่งใหญ่ แต่พ่อหนุ่มคนนี้ก็อดปลื้มไม่ได้ เพราะเป็นตำแหน่งที่จะได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ส่วน “สาวปอย” ชื่อจริงตามบัตรประชาชน คือ นางสาวพิรญาณ์ เขียวคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ จบการศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพฯ สายวิทย์-คณิต ด้วยเกรดเฉลี่ยถึง 3.55 เธอบอกว่า ใฝ่ฝันอยากเป็นนักการทูต เพราะอยากเป็นตัวแทนของประเทศไปเจรจายังต่างประเทศ ปัจจุบันสาวปอยสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งเธอบอกว่า ภาษาเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกยุคใหม่ More >

ราชมงคลธัญบุรี จัดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ไต้หวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “2014 Youth Ambassadors Taiwan in Thailand” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา มทร.ธัญบุรีกับนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน โดยในงานนี้มี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร. ธัญบุรี พร้อมด้วยนาย LEE, CHUAN-TUNG ผู้แทนรัฐบาลกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอศิลปกรรม ชั้น 1 อาคาร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี                                            

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวว่า ตามที่ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับฝ่ายวัฒนธรรมประจำสถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมีการจัดงาน Thailand Taiwan Education Fair ร่วมกันมาโดยตลอด และนับเป็นโอกาสดีที่ฝ่ายวัฒนธรรมไต้หวันได้คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไต้หวัน ในฐานะทูตวัฒนธรรมจำนวน 16 คน มาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนภาษาไทย ภาษาจีน ศิลปกรรมไทยและศิลปกรรมจีน รวมถึงการแสดงไทยและจีน โดยให้โอกาสนักศึกษาทั้งสองฝ่ายผลัดกันสอนและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไป        

นางสาวสุธิรา บูรณะพล (เตย) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการเล่าว่า ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทูตวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ทำให้ได้เห็นศิลปะของประเทศไต้หวัน โดยนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โชว์ศิลปะการแสดงรำวงมาตรฐาน ประกอบเพลงงามแสงเดือน และโชว์การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย และด้วยจังหวะที่สนุก ท่าทางการรำที่ง่าย และความไพเราะของดนตรีไทย จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากมาย รวมทั้งได้สอนศิลปะพื้นฐานในท่ารำต่างๆ ด้วยส่วนทางทูตวัฒนธรรมได้โชว์ Taiwanese Dance ซึ่งจะเต้นกันหลายคน แต่ละคนจะประสานมือกัน แล้วหมุนวนไปเรื่อยๆ ใช้พลังในการเต้นเยอะ สามารถเรียกเหงื่อได้มากทีเดียว

นางสาวบริสุทธิ์ พึ่งจิตร์ (มิ้ว) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย เล่าว่า “ได้ทำกิจกรรมการวาดภาพสีอะครีลิคขั้นพื้นฐาน โดยมีทีมงานจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการวาดและการลงสีบนผืนผ้าใบ ซึ่งมีแบบมาให้วาดหลากหลาย ทั้งผลไม้ไทย เช่น แตงโม ลำไย ฝรั่ง กล้วยหอม และดอกไม้ต่างๆ นับว่าเป็นการแนะนำผลไม้และดอกไม้ของไทยไปในตัว ความสนุกของกิจกรรมนี้อยู่ที่จินตนาการ พรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารร่วมกันระหว่างวาด รวมถึงการนำเสนอผลงาน”

ขณะที่ นายภาณุพงศ์ ไพบูลย์ (อิชย์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เล่าว่า โครงการนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางภาษา Chinese Language Teaching ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มาสอนการเขียนภาษาด้วยพู่กันเกี่ยวกับการเชี่ยมโยงของธาตุและหยินหยาง

“นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เรียนรู้และได้ฝึกการเขียนภาษาจีนตามแบบฉบับประเทศไต้หวัน ตอนแรกคิดว่าภาษาจีนยาก แต่พอมาได้ลองเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นภาษาที่สนุก และมีความอ่อนช้อยของเส้นสีจากการเขียนด้วยพู่กัน ทำให้อยากที่จะศึกษาภาษาจีนต่อไป เพราะเห็นความสำคัญของภาษาจีนและเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดอีกภาษาหนึ่ง”

ส่วน นางสาวรภัสษร ภัคคุณันญาธร (มิ้วด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เผยถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า

“เป็นโครงการที่มีความน่าสนใจ ทำให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาร่วมกันระหว่างไทยและไต้หวัน เหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติ โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปศึกษาถึงไต้หวัน และอีกสิ่งที่ประทับใจมาก คือ การได้เพื่อนใหม่ในครั้งนี้ ขอยกตัวอย่างเช่น YU-WEN YU (SAMANTHA) ซึ่งเป็น Youth Ambassadors Taiwan จาก National SunYat-Sen University ถือเป็นคู่บัดดี้ (Buddy) ระหว่างทำกิจกรรมในครั้งนี้ที่อัธยาศัยดีและเป็นกันเองมากที่สุดคนหนึ่ง และได้แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อระหว่างกัน เพื่อปรึกษาหารือและบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ต่อกัน ในอนาคตต่อไป”

เสียงประสบการณ์ของนักศึกษาจากการเข้าร่วมครั้งนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและสานความสัมพันธ์ร่วมกันแล้ว ยังบ่งบอกถึงการเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่ดีของ มทร.ธัญบุรี อีกด้วย

 

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: ธัญบุรีรับอจ.โท-เอก106อัตรา

นายวิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 51 อัตรา แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 อัตรา คณะบริหารธุรกิจ 20 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 อัตรา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 อัตรา หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรือทำงานในสถานประกอบการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย จะประเมินเพื่อเพิ่มเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ขณะเดียวกันเปิดรับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท 55 อัตรา ผู้สนใจโทร.0-2549-4918 More >

คอลัมน์ ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 20ปี เอ็น.ซี.เติบโตอย่างสมดุล

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จะจัดกิจกรรมประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “เอ็น.ซี. 20 ปี แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อกำหนดทิศทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน พร้อมสนับสนุนด้าน CSR อาทิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และให้การสนับสนุนกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา จำนวน 10,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี More >

RMUTT Freshy Boy & girl 2014 SHARE AND SHARING

“เราพร้อมจะให้และแบ่งปัน” แนวคิดในการจัดงาน Freshy Boy & girl ประจำปีการศึกษา 2557 โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มอันสดใสของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละคณะ โดยผลการตัดสิน Freshy Boy 2014 ตกเป็นของ “น้องอั๋น” นายประสิทธิชัย เนตรสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ส่วน Freshy girl 2014 ตกเป็นของ “น้องปอย” นางสาวพิรญาณ์ เขียวคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ More >

‘เพชรราชมงคลธัญบุรี’ ตะลุยสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์นักศึกษายุคใหม่

อาภากร สำอางค์ญาติ

หากเอ่ยถึงประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนแล้ว ต้องยอมรับว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยดีเยี่ยม มองไปทางไหนก็เห็นแต่บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว สวยงามสะอาดตา พรั่งพร้อมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชีย

เมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนสิงคโปร์ทำให้รับรู้ถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเป้าหมายที่สิงคโปร์ได้มุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างไม่ หยุดนิ่ง ทั้งที่เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เท่ากับเกาะ ภูเก็ตบ้านเรา หรือประมาณ 682.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน รัฐบาล สิงคโปร์เน้นสร้าง “คุณภาพคน” เป็นหลัก คือ การพุ่ง เป้าไปที่คุณภาพการศึกษาและความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานให้คนสิงคโปร์ทั้งชายและหญิงให้เป็นคน “เก่ง” ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงเลือกให้กลุ่มนักศึกษา “เพชร ราชมงคลธัญบุรี” ภายใต้โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาสู่สังคมยุคใหม่ ได้ไปเยือนสิงคโปร์ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ชีวิต More >

ไอเดียคณะวิทย์-เทคโนโลยี ชุดรีไซเคิล กระดาษหนังสือพิมพ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดงาน RMUTT Freshy Night 2014 ณ หอประชุม มทร. ธัญบุรี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทั้งชายและหญิง (Freshy Boy & Girl 2014) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2557

สิ่งที่สร้างสีสันอย่างหนึ่งบนเวทีการประกวด นั่นคือ ชุดประจำคณะ จากทั้งหมด 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย โดยองค์การนักศึกษา กำหนดแนวคิด (Theme) การประกวดในหัวข้อ “คณะของคุณ ให้อะไรกับสังคมบ้าง” Your Share and Sharing More >

มทร. ธัญบุรี ส่งนักศึกษา อบรมการเป็นผู้นำ ที่มาเลเซีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2014 ณ Curtin University Sarawak Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่ดี และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากตัวแทนของประเทศต่าง ๆ

โป้ง – อภิสิทธิ์ เกตุสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หนึ่งในผู้เข้าร่วม เล่าว่า ตนชอบภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และอยากลองทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพราะการเข้าร่วมโครงการนี้ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การกรอกใบสมัคร การสอบสัมภาษณ์ และอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่ประทับใจ คือ การโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในช่วง Closing Dinner ตัวแทนจากหลาย ๆ ประเทศต่างให้ความสนใจและขอถ่ายรูปกันมาก นี่คือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์ รู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายทอดออกมา ส่วนความประทับใจที่เกิดขึ้น คือ ตัวแทนแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้ รวมถึงประเทศเจ้าภาพ ต่างยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ถือตัวและไม่ดูถูกกัน และผู้คนมาเลเซียส่วนใหญ่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของทุก ๆ คน หากทำผิด เช่น พูดผิด เขียนผิด หรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง พวกเขาจะไม่หัวเราะ ไม่ซ้ำเติมหรือตอกย้ำ และจากที่เห็น ความสัมพันธ์ภายในห้องเรียนของพวกเขา อาจจะดูน้อยกว่าของเรา เพราะพวกเขาตั้งใจเรียนจริงจัง ไม่ค่อยเห็นคุยหรือเล่นกัน ถือเป็นความแตกต่างจากจุดนี้ทำให้ผมมองกลับมายังประเทศของเรา รู้สึกว่ายังแตกต่างจากพวกเขามากมาย ประสบการณ์การเข้าร่วมครั้งนี้ ทำให้รู้ว่าทักษะภาษาอังกฤษของบ้านเรายังคงต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนเป็นอย่างมาก รวมถึงการสั่งสมประสบการณ์ดังเช่นที่ผมได้รับจากโครงการดังกล่าวนี้ More >

คอลัมน์ สยามรัฐผลัดใบ: มาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์เกิดขึ้นแล้ว

ดร.วิชัย พยัคฆโส payackso@gmail.com

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เช่นเดียวกับหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ ออสเตรเลียเยอรมนี รวมถึงอีกหลายประเทศในเอเชียเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เป็นสมรรถนะ(competency) ยกระดับผลิตภาพ(productivity) ของประเทศให้สูงขึ้น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถูกจัดตั้งเพื่อเป็นสถาบันที่จะรับรองมาตรฐานอาชีพให้แก่ทุกอาชีพในทุกอุตสาหกรรมให้กับผู้ที่ใช้ฝีมือแรงงานในทุกๆ อุตสาหกรรม โดยมีหลักการเทียบกับมาตรฐานสากล เริ่มจากการกำหนดมาตรฐานแต่ละอาชีพ เป็นระดับ มีความสามารถหรือมีสมรรถนะทำงานอะไรได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด แบ่งเป็น 7 ระดับ ซึ่งจะเทียบเคียงกับคุณวุฒิการศึกษาได้

ระดับ 1 เทียบเคียง ประถมศึกษา ระดับ2 มัธยมศึกษา ระดับ 3 ปวช. ระดับ 4 ปวส.ระดับ 5 ปริญญาตรี ระดับ 6 ปริญญาโทและระดับ 7 ปริญญาเอก ที่มีความสามารถในระดับวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมได้ หากมาตรฐานได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมนั้นๆ จะเป็นสมรรถนะให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะของสถานประกอบการได้ตรงความต้องการ

ผู้เขียนอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การผลิตงานสื่อสารมวลชนจะเน้นหนักไปที่การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ์ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และสื่อแห่งประเทศไทย14 สถาบัน เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 10 อาชีพ เสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะเข้าสู่การทดสอบ เพื่อรับมาตรฐานแล้ว More >

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องมือวัดกำลังรับน้ำหนักของถนนในท้องถิ่น

ถนน คือ หนึ่งปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิศวกรรม นับตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ หรือการควบคุมงาน  ปัจจุบันถนนลาดยางถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่าง ๆ  เพื่อรองรับปริมาณการจราจร ประกอบกับถนนลาดยางมีความเหมาะสมในหลายด้าน  ทั้งใช้งบประมาณการก่อสร้างต่ำ  สะดวกในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในภายหลัง  และมีความได้เปรียบในแง่ของคุณภาพการให้บริการในการขับขี่ เพราะโครงสร้างผิวทางเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีสีเข้ม ไม่สะท้อนแสงมาก และยังมีความนุ่มนวลในการขับขี่

ขณะที่การบริหารจัดการให้สามารถใช้ถนนลาดยางอย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการออกแบบที่ดี การก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมน้ำหนักของประเภทรถบรรทุก และการประเมินสภาพผิวทาง ทั้งในแง่ความปลอดภัยและกำลังรับน้ำหนักซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งาน  ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีความพยายามในการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินหากำลังรับน้ำหนักของถนนลาดยางอย่างต่อเนื่อง  เดิมทีเครื่องมือที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย คือ เบนเคลแมนบีม (Benkelman Beam หรือ BB) ซึ่งมีราคาประมาณ 150,000 – 300,000 บาท ต่อมาหน่วยงานหลักในประเทศด้านการทางก็ยกเลิกการใช้เครื่องมือนี้ เนื่องจากให้ผลทดสอบที่ไม่แน่นอน มีความล่าช้าในการทดสอบ  กีดขวางการจราจรและมีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น More >

ธัญบุรีทำมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเสวนาประชาพิเคราะห์ โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มงานอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ประธานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ และเป็นอาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ เริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.57 ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะอาชีพมัคคุเทศก์ และนำเสนอผลการดำเนินงานมานำเสนอในเวทีเสวนาและประชาพิเคราะห์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ และจะนำผลจากการประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้ไปร่วมพิจารณาปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในลำดับต่อไป เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยต่อไป

ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองพันธกิจของ มทร.ธัญบุรี ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเกิดความเป็นมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของมัคคุเทศก์ไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์นี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย More >

คอลัมน์ Ustation: มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์

mbabanana@nationgroup.com

ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ประธานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ เริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2557 ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะอาชีพมัคคุเทศก์ และนำเสนอผลการดำเนินงานมานำเสนอในเวทีเสวนาและประชาพิเคราะห์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์และจะนำผลจากการประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้ไปร่วมพิจารณาปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในลำดับต่อไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มงานอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน More >