Archive for พฤศจิกายน, 2013

ครุศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับเจ้าหน้าที่ 13 อัตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจั่วคราว จำนวน 13 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคลากร อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 0-2549-4703

เครื่องกล มทร.ธัญบุรี คว้าชัยการแข่งขันยานยนต์ประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2013-14

ทีม “RT56 ธัญบุรี” ประกอบด้วย “บิ๊ก” นายธวัชชัย ล่านาลาว “ตูน“ นายสมเจตน์ เกียรติไพบูลย์ “หมอก” นายบุญมา มียวน “จู” นายจุมพฎ งิ้วลาย “เอ็ม” นายทศพร พาลิตา “เชษ” นายพิเชษฐ์ เทพประสิทธิ์ “สัน” นายสันติ มีสุข “บอล” นายอดิศักดิ์ แสงสุข “ณุ” นายภาณุพงษ์ สอนชา และ “แม็ค” นายวรท ผาพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.สถาพร ทองวิค ดร.มนูศักดิ์ จานทอง และ ผศ.ประยุทธ ดวงคล้าย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศ ECO CHALLENGE 2013-14 ประเภทรถวิ่งในเมือง (Urban Concept) พลังงานไฟฟ้า จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

บิ๊ก หัวหน้าทีม เล่าว่า เมื่อทราบโจทย์ในการแข่งขันโครงการยานยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน Eco Challenge 2013-14 ทีมเราได้ร่วมกันออกแบบ สร้าง และพัฒนายานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จากแนวคิดว่าในสภาวะโลกร้อนมลพิษที่เกิดขึ้นในเมือง และเชื้อเพลิงที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันกำลังน้อยลงทุกที พลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตจากพลังงานสะอาดได้หลายวิธีทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม การนำมาใช้เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและเป็นการช่วยลดมลพิษได้มากกว่าการใช้เชื้อเพลิงแบบปกติ โดยจากการศึกษาข้อมูล พบว่าการใช้งานของรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในเมืองมากกว่าการเดินทางไกลๆ จึงเหมาะสมกับการใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่ำกว่า และยังปล่อยมลพิษน้อยกว่า ทางทีม RT56 ธัญบุรี จึงช่วยกันคิดค้น “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดขึ้น ลดมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียม ประหยัดพลังงานและที่สำคัญสามารถนำไปใช้งานได้จริง

เทคนิคในการออกแบบควบคุมด้วย ระบบไฟฟ้า และระบบทางกล โดยระบบไฟฟ้าประกอบด้วย วงจรภาคควบคุม (Control Circuit) วงจรภาคกำลัง (Power Circuit) โดยวงจรภาคกำลังทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานในส่วนของมอเตอร์ขับ 3 เฟสแบบไร้แปรงถ่าน (BLDC Motor) โดยมีส่วนประกอบหลักที่มีหน้าที่ต่าง ๆ ในวงจรภาคกำลัง ประกอบด้วย แบตเตอรี่แบบลิเทียม (Lithium Battery) มีขนาด 48V ทำหน้าที่ จ่ายแรงดัน (แรงดันวัดสูงสุดไม่เกิน 52V) ให้แก่มอเตอร์ขับ BLDC ระบบแสดงผลสถานะแบตเตอรี่ (Battery Monitoring System) ทำหน้าที่แสดงสถานะจ่ายไฟของแบตเตอรี่ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ไหม้หรือระเบิด เครื่องวัดพลังงาน (Energy Meter or Joule Meter) เป็นเครื่องวัดพลังงานที่มอเตอร์ขับใช้ไป และเครื่องควบคุมมอเตอร์ BLDC (BLDC Motor Controller) ทำหน้าที่สร้างแรงดันและความถี่ที่เหมาะสมให้แก่มอเตอร์ขับ BLDC โดยมีส่วนสั่งการทำงานในสภาวะต่าง ๆ ดังนี้ เกียร์สวิตช์ (Gear Switch) ตัวควบคุมความเร็ว (Speed Control) มอเตอร์ขับ 3 เฟส แบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor, BLDC) คอนแทคเตอร์ (Contactor 48V)

“รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” เป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยลดมลพิษจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป แนวคิดเจ๋งๆ ที่ต้องการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า มาใช้ได้จริง ปรบมือให้กับน้องนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ทั้ง 10 คน More >

3 นักวิจัย คิดค้น รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันได

รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันได ผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลงบันได ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้ป่วย หรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยจากห้องพักชั้นบนมายังชั้นล่าง และบางครั้งต้องเคลื่อนย้ายจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนอิริยาบถในการพักผ่อน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการยก หรืออุ้มผู้ป่วย ค่อนข้างจะลำบากและอันตรายในการขึ้นลงบันได ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นมา

โดยหลักการทำงาน คล้ายกับรถเข็นคนพิการทั่วไป แต่จะมีชุดเกียร์ทดอยู่ด้านหลังของตัวรถ ซึ่งได้ยึดติดกับโซ่ โดยสามารถเคลื่อนที่หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเกาะบันไดให้เคลื่อนที่ขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้เกาะบันไดเพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ลง สำหรับชุดควบคุมประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ และดีซีไดร์ฟ เพื่อขับมอเตอร์ พลังงานจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน เพื่อให้ได้แรงขับ 24 โวลต์

เมื่อผู้ป่วยต้องการขึ้น-ลงบันได พี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลจะอุ้มผู้ป่วยขึ้นรถเข็น หลังจากนั้นพี่เลี้ยงจะอยู่ด้านหลังตัวรถเข็น โดยจะกดปุ่มขึ้น-ลง เพื่อให้อุปกรณ์เกาะยึดกับบันได ในการพาผู้ป่วยขึ้น-ลงบันไดทุกครั้งจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่มีความกังวลใดๆ

เป็นการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย อีกนวัตกรรมหนึ่ง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย โดยไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้ป่วย ช่วยผ่อนแรงคนที่ดูแลผู้ป่วย ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ในวงการแพทย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เดชฤทธิ์ 08-6882-1475 More >

มทร.ธัญบุรี เผยทิศทางการดำเนินงานมุ่งสู่เออีซี พัฒนาหลักสูตร-บุคลากร รองรับตลาดอาเซียน

More >

หนุนปรับรับตรงสกัดเด็กวิ่งรอกสอบ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนาในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9 แห่ง กล่าวถึงแนวนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับปรุงระบบการรับตรงนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของเด็กนักเรียนว่า เห็นด้วยกับแนวนโยบายของรมว.ศึกษาธิการ โดยที่ผ่านมาทางอธิการบดี มทร.9 แห่งได้มีการพูดคุยเรื่องนี้และถึงขนาดเคยแก้ไขปัญหา โดยการจับสอบพร้อมกัน ให้นักเรียนสามารถเลือกอันดับ มทร.ที่ตัวเองชอบได้ แต่ปรากฎว่าก็มีปัญหาติดๆ ขัดๆ ตามมา อาทิ นักเรียนส่วนใหญ่เลือก มทร.ธัญบุรี เป็นอันดับ 1 และเลือก มทร.อื่นๆ เป็นอันดับ 2 และ 3 ทำให้ มทร.อื่นๆ รู้สึกว่าตัวเองได้รับเด็กที่เหลือจาก มทร.ธัญบุรี และอาจจะไม่ใช่เด็กหัวกะทิ ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ยังสละสิทธิ์อีกจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ มทร.อื่นๆ สุดท้ายจึงไม่มีความร่วมมือที่จะจัดสอบตรงร่วมกันในปีต่อๆ มาอีก

“อย่างไรก็ตาม หากจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่เพื่อให้ มทร.ทั้ง 9 แห่งรับตรงร่วมกันอีกครั้งก็อาจจะมีความเป็นได้ แต่ทั้งนี้คงต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาในครั้งที่แล้วก่อน อีกทั้งผู้บริหารระดับนโยบายควรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และแนวทางปฏิบัติร่วมกับผู้ปฏิบัติอย่างมหาวิทยาลัยด้วย จะให้แต่อธิการบดี มทร.9 แห่งคุยและหาทางออกแค่นี้ไม่ได้” อธิการบดี มทร.ล้านนากล่าว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงแนวทางการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 ว่า มทร.ธัญบุรียังคงรับนักศึกษาในรูปแบบเดิม คือ 1.ระบบโควตา ที่ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายและท้องถิ่น โดยนักเรียนโควตาที่รับเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมีผลการเรียนดี 2.ระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย 3.ระบบแอดมิชชั่น More >

ชวนกลุ่มมทร.ฟื้นรับตรงร่วม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวถึงแนวนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ปรับปรุงระบบการรับตรงนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียน ว่า ตนเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว โดยที่ผ่านมาอธิการบดี มทร.9 แห่ง เคยหารือถึงปัญหาการรับตรง และแก้ไขปัญหาโดยการจัดสอบพร้อมกัน ให้นักเรียนสามารถเลือกอันดับ มทร.ที่ตัวเองชอบได้ แต่ปรากฏว่าก็มีปัญหาติด ๆ ขัด ๆ ตามมา อาทิ นักเรียนส่วนใหญ่เลือก มทร.ธัญบุรี เป็นอันดับ 1 และเลือก มทร.อื่นๆ เป็นอันดับ 2 และ 3 ทำให้ มทร.อื่น ๆ รู้สึกว่าตัวเองได้รับเด็กที่เหลือจาก มทร.ธัญบุรี ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ยังสละสิทธิอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ มทร. อื่น ๆ สุดท้ายจึงไม่มีความร่วมมือที่จะจัดสอบตรงร่วมกันในปีต่อ ๆ มาอีก อย่างไรก็ตามผมเห็นว่าหากจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่เพื่อให้ มทร.ทั้ง 9 แห่ง รับตรงร่วมกันอีกครั้งก็อาจจะมีความเป็นได้ แต่ทั้งนี้คงต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อน

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาจาก 3 ระบบ คือ 1.ระบบโควตา จะให้โควตาแก่นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายและท้องถิ่น 2.ระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย 3.ระบบแอดมิชชั่น ส่วนข้อเสนอที่จะให้ มทร.ทั้ง 9 แห่งรับตรงร่วมกันอีกครั้งนั้นตนเห็นด้วย. More >

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: ไอเดียแฟชั่นสุดชิกมทร.ธัญบุรีซิวที่หนึ่ง

เจ้าของไอเดียสุดชิก “happiness of frog” นายพีรพล คล้ายสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีการประกวด EASY TEE CONTEST 3rd NEXT TOP DESIGNER การออกแบบเสื้อยืดธรรมดาๆ ให้กลายเป็นเสื้อยืดที่แปลกแหวกแนว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Singing in the Rain” จัดโดย ST.ANDREWS

แรงบันดาลใจจากเนื้อหาขำขันเพลงที่ร้องว่า “ฝนเอ๋ยทำไมจึงตก ก็เพราะว่ากบมันร้อง กบเอ๋ยทำไมถึงร้องก็เพราะว่าฝนจะตก” โดยการสร้างลวดลายเสื้อยืด คือเจ้ากบตัวเขียวที่กำลังร้องเพลงอย่างมีความสุข ท่ามกลางฝนตก โดยนำเสนอผ่านเทคนิคสีน้ำ และถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้ง่ายต่อการรับรู้ สามารถสวมใส่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องประดับ หรือเครื่องแต่งกายชิ้นอื่น เสื้อยืดที่ออกแบบเป็นลุกส์ของผู้ชาย มีความเท่ เน้นที่ตัวเสื้อยืด ใส่แล้วรู้สึกสบาย

หลังจากมีประสบการณ์หรือถ้ามีโอกาสอยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง “สำหรับคนที่มีความฝัน เข้าประกวดแล้วผิดหวังจากการประกวด ไม่ต้องท้อใจ ให้คิดว่าความล้มเหลวเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จ ไม่เริ่ม ไม่ล้มเหลว ไม่สำเร็จ” More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: มทร.ธัญบุรีจัดประชุม

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) และศูนย์วิจัยสีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน “The 1 st Asia Color Association Conference, ACA 2013 Thanyaburi” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางด้านการวิจัย ได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในการคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยให้ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ต่อสังคม มีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสี เช่น Color Vision, Color Psychology, Color Design, Color Application และ Color Technology เป็นต้น ทั้งนี้การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 “The 1 st Asia Color Association Conference, ACA 2013 Thanyaburi” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี สำหรับนักวิจัยหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ท่านสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4500, 0-2549-4505 ในวันและเวลาราชการ
More >

3 นักวิจัย คิดค้น รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได

รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันผู้ป่วย หรือ ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยจากห้องพัก ชั้นบน มายังชั้นล่าง และบางครั้งต้องเคลื่อนย้ายจากชั้นล่าง ขึ้นไปชั้นบน เพื่อให้ผู้ป่วยได้เปลี่ยนอิริยาบถในการพักผ่อน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยการยก หรือ อุ้มผู้ป่วย ค่อนข้างจะลำบากและอันตราย ในการขึ้นลงบันได ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นมา

โดยหลักการทำงาน คล้ายกับรถเข็นคนพิการทั่วไป แต่จะมีชุดเกียรทดอยู่ด้านหลังของตัวรถ ซึ่งได้ยึดติดกับโซ่ โดยสามารถเคลื่อนที่หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อเกาะบันไดให้เคลื่อนที่ขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้เกาะบันไดเพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ลง สำหรับชุดควบคุมประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ และดีซีไดร์ฟ เพื่อขับมอเตอร์ พลังงานจะใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก ต่ออนุกรมกัน เพื่อให้ได้แรงขับ 24 โวลต์

เมื่อผู้ป่วยต้องการขึ้น-ลงบันได พี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลจะอุ้มผู้ป่วยขึ้นรถเข็น หลังจากนั้นพี่เลี้ยงจะอยู่ด้านหลังตัวรถเข็น โดยจะกดปุ่มขึ้น-ลง เพื่อให้อุปกรณ์เกาะยึดกับบันได ในการพาผู้ป่วยขึ้น-ลง บันไดทุกครั้งจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลและช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและไม่มีความกังวลใดๆ

เป็นการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย อีกนวัตกรรมหนึ่ง เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย โดยไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้ป่วย ช่วยผ่อนแรงคนที่ดูแลผู้ป่วย ถือเป็นสิ่งดีๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ในวงการแพทย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.เดชฤทธิ์ 086-882-1475

 

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994 More >

ภาพข่าว: รถเข็นคนพิการ

ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทดสอบผลงานรถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน สามารถใช้งานได้จริง สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร. 08-6882-1475 More >

ภาพข่าว: แยก…พัฒนาการ: เลี้ยงยินดี

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี (มทร.) ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ มทร.ธัญบุรี อาทิ อาทิตย์ สุวรรณประเทศ ขันธ์ชัย เกียรติศรีธนกร และสุนทรอรุณานนท์ชัย ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ More >

คิดค้นรถคนพิการป่ายปีนขึ้นลงบันได ไทยเจ๋งประดิษฐ์รถเข็นปีนบันได

นักวิจัยไทยสร้างชื่อ คิดค้นรถเข็นคนพิการสามารถขึ้นลงบันไดได้เป็นคันแรกของโลก ใช้โซ่เป็นตัวยึดกับพื้นบันไดก่อนกดปุ่มควบคุมให้รถหมุนขึ้น-ลงอย่างนุ่มนวลทุ่นแรงพี่เลี้ยงผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ไทยโพสต์ * นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง คิดค้นรถเข็นคนพิการที่สามารถขึ้น-ลงบันไดได้เป็นคันแรกของโลก โดยมีโซ่เป็นตัวยึดกับพื้นบันไดเอาไว้ก่อนกดปุ่มควบคุมให้รถหมุนขึ้น-ลงอย่างนุ่มนวล ช่วยทุ่นแรงพี่เลี้ยงคนพิการ คนป่วย และผู้สูงอายุ เล็งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนร่วมกับ ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้ร่วมกันคิดค้นประดิษฐ์รถเข็นสำหรับคนพิการที่สามารถใช้ขึ้น-ลงบันไดได้เป็นคันแรกของโลก ซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายผู้พิการ รวมไปถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะผู้พิการที่มีความต้องการอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่น สามารถขึ้นและลงบันไดได้สะดวกยิ่งขึ้น

ดร.เดชฤทธิ์กล่าวว่า สำหรับรถเข็นคันนี้จะทำให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากมีชุดเกียร์ทดอยู่ด้านหลังของตัวรถที่ยึดติดอยู่กับโซ่ ซึ่งเป็นตัวยึดเกาะกับพื้นบันได เพื่อให้รถเข็นคันนี้พาผู้พิการขึ้น-ลงบันไดได้ โดยการเคลื่อนที่หมุนไปตามเข็มนาฬิกาให้เกาะบันไดเพื่อเคลื่อนที่ขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้เกาะบันไดเพื่อเคลื่อนที่ลง ทั้งนี้ สำหรับชุดควบคุมประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และดีซีไดรฟ์เพื่อขับมอเตอร์ ในส่วนของพลังงานนั้นใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 2 ลูก เพื่อให้ได้แรงขับ 24 โวลต์ ขณะที่บันไดที่รถเข็นคันนี้สามารถขึ้น-ลงได้คือ มีความสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และขณะใช้งานจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงอยู่ด้านหลังตัวรถ เพื่อคอยกดปุ่มบังคับการขึ้น-ลง เพื่อให้ผู้พิการรู้สึกปลอดภัยด้วย รถเข็นคันดังกล่าวจะช่วยผ่อนแรงให้กับพี่เลี้ยงหรือคนดูแลผู้ป่วยได้มาก เพราะไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้ป่วยเหมือนที่ผ่านมา

“รถเข็นขึ้น-ลงบันไดคันนี้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ติดต่อมาและอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ผู้ที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกับทางผู้วิจัยได้โดยตรง (ดร.เดชฤทธิ์ 08-6882-1475) ซึ่งขณะนี้ยังคงมีราคาสูงอยู่คือราวๆ 30,000 บาทขึ้นไป แต่อนาคตหากมี บริษัทใดสนใจขอซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปผลิต ทางผู้วิจัยก็ยินดีเพื่อให้ผู้พิการทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยจะได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมรถเข็นคันนี้อีกครั้ง” ดร.เดชฤทธิ์กล่าว.

More >

มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติเทคโนโลยีสี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) และศูนย์วิจัยสีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน “The 1st Asia Color Association Conference, ACA 2013 Thanyaburi” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางด้านการวิจัย ได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ในการคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยให้ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ต่อสังคม มีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสี เช่น Color Vision ,Color Psychology ,Color Design, Color Application และ Color Technology เป็นต้น

ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 “The 1st Asia Color Association Conference, ACA2013 Thanyaburi” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2556 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี สำหรับนักวิจัยหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ท่านสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-4500 ,0-2549-4505 ในวันและเวลาราชการ

 

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: ร่วมมือวิศวะสิ่งทอ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้เดินทางไป สาธารณรัฐเช็กและประเทศเยอรมนี เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอกับ Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก โดยในเดือนธันวาคม จะมีอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ส่วน Hof University ประเทศเยอรมนี ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อ 4 ปีที่แล้วและล่าสุดได้ลงนามใน รายละเอียดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอซึ่งนัก ศึกษาแลกเปลี่ยนอาจได้รับปริญญา 2 ใบระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ Hof University ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ทางด้านสิ่งทอ More >

มทร.ธัญบุรีหนุน ‘เสริมศักดิ์’สางปัญหาร้านเหล้า-ยาเสพติด

จากกรณีที่นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และร้านเหล้ารอบๆ สถานศึกษานั้น รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่นายเสริมศักดิ์ ให้ความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ยิ่งนายเสริมศักดิ์เป็นนักปกครองมาก่อน ดังนั้นเมื่อเข้ามาดูแลด้านการศึกษา จึงเข้าใจการบริหารโดยการนำหลักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เข้ามาช่วยพยุงการศึกษาของชาติ เพราะการพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องประกอบไปด้วยหลักภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ก่อนที่จะกำหนดระเบียบข้อบังคับใดออกมาสู่การปฏิบัติ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาสังคมรอบด้านได้อำนวยให้เด็กและเยาวชนออกนอกระบบ และระเบียบมากขึ้น ขณะที่เยาวชนเองก็อยากจะทดลองอยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาเร่งเร้าให้กระทำ เพราะฉะนั้น การที่ผู้บริหารระดับสูงเอาใจใส่หรือให้ความสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และยาเสพติด จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี โดยจะต้องทำงานในเชิงรุก มีการตั้งคณะกรรมการเครือข่ายรณรงค์ยกร่างระเบียบที่จะนำมาใช้ปฏิบัติ และทุก 5 ปีต้องมีการทบทวนว่าล้าสมัยหรือไม่ เพราะปัจจุบันระบบ IT มีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก มีการใช้ Facebook Webboard Internet ในการเชื่อมโยงข่าวสารซึ่งกันและกัน เพราะกฎระเบียบที่จะนำมาใช้นั้นมีผลกระทบต่อเยาวชน จึงต้องทำด้วยความรอบคอบและรอบด้าน

รศ.สุจิระ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ควรมีการตั้งคณะกรรมการทำงาน เพื่อยกร่างระเบียบที่กระทำขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาเข้ามาเป็นคณะกรรมการ และควรมีการกำหนดกรอบการทำงานให้กับคณะกรรมการชุดนี้ให้ชัดเจนว่าในหนึ่งภาคการศึกษาจะต้องทำสิ่งใดบ้าง รวมถึงมีการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดและร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การออกตรวจเยี่ยม ซึ่งในบางครั้งอาจไม่เห็นผล 100% แต่จะเป็นแรงกระตุ้นในอีกทางหนึ่งด้วย

“ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งได้มีการรณรงค์ลดปัญหาสิ่งเสพติดและร้านเหล้ารอบๆ มหา วิทยาลัยมาโดยตลอด พบว่าจากการที่หน่วยงานราชการให้ความร่วมมือกัน ขณะนี้ส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ร้านต่างๆ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ทราบว่า นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ซึ่งให้ความสำคัญกับการปราบปรามปัญหายาเสพติดและร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ได้ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการสำนักปกครองท้องถิ่นแทน ดังนั้นจะมีนายอำเภอคนใหม่มาแทน ซึ่งนายอำเภอที่มาแทนนั้น อยากให้กรมการปกครองคัดสรรนายอำเภอที่ให้ความสำคัญของการศึกษา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แม้การทำงานจะมีความขัดแย้งบ้าง แต่การปฏิบัติงานจะไม่ได้รับความเสียหาย และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต” รศ.สุจิระ กล่าว More >

มทร.ธัญบุรีร่วมยุโรปเพิ่มศักยภาพวิศวะสิ่งทอ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐเช็ก และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอกับมหาวิทยาลัยเทคนิคอล แห่งลิเบอเรช สาธารณรัฐเช็ก โดยในเดือนธ.ค.นี้ จะมีอาจารย์ของ มทร.ธัญบุรี ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ส่วนมหาวิทยาลัยฮอฟ เยอรมนี ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ล่าสุดได้ลงนามรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านสิ่งทอ

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มทร.ธัญบุรี ไปอีกระดับหนึ่ง ให้มีโอกาสฝึกงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ขณะนี้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยขยายตัวมาก การร่วมมือครั้งนี้ จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อภาควิชานี้เพิ่มขึ้น เพราะภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอเมื่อสำเร็จการศึกษา มีงานทำถึง 100 เปอร์เซ็นต์ จุดเด่นมทร.ธัญบุรีเน้น 3 ด้าน คือ 1.อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับด้าย ใย และเส้นด้าย 2.ด้านการออกแบบ และ 3.ด้านการผลิตและลวดลายจากสิ่งทอ เพื่อให้มีความสามารถครบวงจร” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนร่วมทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดหว่านบุญ จังหวัดปทุมธานี More >

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ ทวีพงษ์ ลิมมากร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี More >

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย

กอล์ฟการกุศลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่ 15 ธันวาคม ณ สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี สอบถามได้ที่ โสภิต พนมสารนรินทร์ โทร.08-6346-4193, 08-1866-8591, 0-2549-3680-1 More >

ภาพข่าว: เลาะโชว์รูม: ดูงาน

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร ประธานกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ พร้อมผู้บริหารต้อนรับคณะอาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่เข้ามาศึกษาดูงานการผลิตชิ้นส่วน More >