Archive for กรกฎาคม, 2013

กว่าจะถึงวันนี้บนถนนสายการศึกษาของรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak: A Rewarding Journey on the Road of Education)

“การให้เกียรติทุกๆ ระดับชั้น” ถูกยกให้เป็นหลักในการบริหารงานของรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลาของการทำงาน ด้วยเชื่อว่า ในสังคมการทำงานไมว่าจะองค์กรไหนนอกเหนือจากคำว่าหน้าที่ที่ต้องยึดถือปฏิบัติแล้ว สิ่งที่ควบคู่กันไปกับการทำงานก็คือความเอื้ออาทร การให้เกียรติและให้ความเมตตาจากผู้บริหารเพราะไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเท่านั้นแต่ยังตั้งความหวังให้สังคมสงบสุขด้วย

ถึงแม้ว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่สำหรับรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนสิงหาคมศกนี้ กับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

ย้อนไปในชีวิตวัยเด็ก”ผมเกิดที่อ.พาน จ.เชียงรายเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2490เป็นลูกคนสุดท้องจากจำนวนพี่น้อง12 คน ที่บ้านประกอบอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้าง สังฆภัณฑ์ตอนเด็กชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะบาสเกตบอลซึ่งทางบ้านก็ส่งเสริมด้านการเรียนก็มีผลการเรียนดีมาตลอด และหลังจากจบจากโรงเรียนจีนวัฒนศึกษาชั้น ป.4 ก็เข้าศึกษาต่อในชั้นม.1โรงเรียนพานประภากรต่อเนื่อง จากโรงเรียนวัฒนศึกษาเป็นรุ่นแรกเพื่อขยายจากชั้นประถมไปสู่มัธยมพอจบชั้นม.3 ทางบ้าน ก็สนับสนุนให้เข้ามากรุงเทพฯเพื่อเรียนต่อที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร พญาไท จบ ม.ศ.5 และ Entrance ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีพ.ศ.2510 หรือที่รู้จักกันในรุ่น วศ.10 More >

คอลัมน์ ชุมทางครู

มทร.ธัญบุรี กำหนดจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ประจำมหาวิทยาลัย และสร้างหอพระ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้กราบไหว้ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยหน้าตัก 45 นิ้ว และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 12.59 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี More >

มทร.จ่อคิวห้ามขายสุราธัญบุรีกำหนดพื้นที่รอบมหา’ลัย

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัย ว่า เรื่องดังกล่าวตนมีแนวคิดที่จะดำเนินการไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระ ไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับทราบและทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าควรเป็น 300-500 เมตรห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งในเบื้องต้นตนได้มีการหารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต.คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่ามีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า ซึ่งนายก อบต.คลองหกได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องทำงานในแบบบูรณการ ทำงานร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ชี้แจ้งให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลำพังไม่ได้ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ตนต้องขอขอบคุณนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบหอพักให้มีการแยกชายหญิงตาม พ.ร.บ.หอพัก 2507 เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาทะเลาะวิวาท ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าหน่วยงานพัฒนาสังคมและมนุษย์ (พมจ.) จะต้องเข้ามามีบทบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป More >

มทร.ธัญบุรีสร้างพระพุทธรูป

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีจะจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเป็นประพุทธรูปปางสมาธิ ออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขนาดหน้าตัก 45 นิ้ว ประดิษฐานไว้ที่ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้กราบไหว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ด้าน รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ กล่าวว่า แนวคิดในการออกแบบพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องของสติ สมาธิ ปัญญา เนื่องจาก มทร.ธัญบุรีเป็นสถานศึกษา โดยด้านบนสุดตรงพระเศียรลักษณะจะเป็นดอกบัวตูม เปรียบเหมือนปัญญา ประกอบกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน จ.ปทุมธานี พระพุทธรูปจะนั่งขัดสมาธิเพชร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุคของเชียงแสน ในส่วนของพระวรกายจีวร ได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ นั่งอยู่บนฐานบัว ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญตราประจำพระองค์ (สธ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่เสด็จฯ มาทรงเป็นประธานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นประจำทุกปี

สำหรับพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจะมีขึ้นวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.59 น. ณ ลานอนันตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเกจิดัง 8 รูป ร่วมพุทธาภิเษกในพิธีดังกล่าว ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-2549-4990-4 หรือ www.rmutt.ac.th More >

ค้นคลัง ‘พืชสมุนไพร’ ภูมิปัญญาไทยเสริมแรง ‘ไล่ยุง’ ไร้สารเคมี

ทีมวาไรตี้

ด้วยความหลากหลายของพืชพรรณไม้ในเมืองไทย โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่แวดล้อมอยู่ใกล้ตัวเคียงคู่กับวิถีชีวิตไทยมายาวนาน นอกเหนือจากประโยชน์ด้านอาหารแล้วยังมีสรรพคุณทางยาโดยบางชนิดช่วยกำจัดแมลงมีฤทธิ์ “ไล่ยุง”ถึงช่วงฤดูฝนหนึ่งในปัญหาที่มักตามมาคือ โรคไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค นอกจากป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด หมั่นดูแลสุขอนามัยภายในบ้านอย่างเคร่งครัดด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนับแต่ต้นตอการเกิดยุงทั้งการคว่ำถ้วย กระถาง โอ่งใส่น้ำทั้งที่ไม่ได้ใช้และมีน้ำขัง หรือนำปลามาเลี้ยงช่วยกำจัดลูกน้ำ เปลี่ยนน้ำในแก้ว แจกันภาชนะบรรจุต้นไม้โดยไม่ปล่อยให้กลายเป็นแหล่งกำเนิดยุงร้าย ฯลฯ ตามวิธีการต่าง ๆ ที่มีคำแนะนำ

การป้องกันยุงด้วยพืชสมุนไพร นับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ที่ไข้เลือดออกกำลังระบาด อาจารย์ขนิษฐา มีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความรู้ว่า พืชสมุน ไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดสามารถนำมาใช้ไล่ยุงป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามาใกล้รบกวนเราได้อย่างที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ ตะไคร้หอม นำมาใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่เหง้าถึงใบใช้ได้ทันที ทั้งการนำใบมาขยี้หรือทุบทั้งต้น อีกทั้งสามารถนำไปหมักกับเอทิลแอลกอฮอล์ทำเป็นสเปรย์ใช้ฉีดพ่นไล่ยุงได้อีกด้วย More >

คอลัมน์ รอบรู้หุ้น-การเงิน: KP SOFT อุ่นเครื่องก่อนเข้า mai

นายสมชาย กิติภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจผลิต พัฒนา และติดตั้งซอฟต์แวร์โซลูชั่นแบบครบวงจร เตรียมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ล่าสุดบริษัทได้ร่วมเซ็นสัญญา MOU เพื่อพัฒนาการศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

มทร.ธัญบุรีจัดระเบียบร้านเหล้า

กรุงเทพฯ : “มทร.ธัญบุรี” เผยใช้แนวคิดเดียวกับ “มธ.” แก้ปัญหาการจำหน่ายสุรารอบมหาวิทยาลัย ประสานนายก อบต. คลองหกช่วยดูแล

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยว่า มีแนวคิดที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่มีการกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัยเป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของ มทร. ธัญบุรีนั้นได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับทราบ และทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่ายสุราให้ชัดเจนว่าควรเป็น 300-500 เมตร

เบื้องต้นได้หารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต.คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่ามีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัด แปลงเป็นร้านเหล้า โดยนายก อบต. คลองหกรับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณนาย สุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง ที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง

“ในการประชุมหน่วยงานราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ได้หยิบยกประเด็นเรื่องการจัดระเบียบหอพักแยกชาย-หญิง ตาม พ.ร.บ. หอพัก 2507 เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท โดยเรื่องนี้หน่วยงานพัฒนาสังคมจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลอย่างจริงจังตามกฎหมาย” รศ.สุจิระกล่าว More >

มทร.ธัญบุรีมีแนวคิดจัดระเบียบร้านเหล้ากำหนดพื้นที่300เมตรรอบมหาวิทยาลัย

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัย ว่า เรื่องดังกล่าวตนมีแนวคิดที่จะดำเนินการไป ในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่300 เมตรรอบมหาวิทยาลัย เป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของมทร.ธัญบุรีนั้น ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระ ไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรีได้รับทราบและทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าควรเป็น 300-500 เมตรห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งในเบื้องต้น ตนได้มีการหารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสมนายก อบต. คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่ามีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า ซึ่งนายกอบต.คลองหกได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องทำงานในแบบบูรณการทำงานร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ชี้แจ้งให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลำพังไม่ได้ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ตนต้องขอขอบคุณสุวิทย์ คำดีนายอำเภอคลองหลวงที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง” รศ.สุจิระ กล่าว More >

เครื่องบิน ‘ตาเหยี่ยว’ มทร.ธัญบุรี

อากาศยานไร้นักบินเพื่อภารกิจด้านการสำรวจพื้นดินและสอดแนมลำนี้ ตั้งชื่อว่า “ตาเหยี่ยว” ซึ่งตอบสนองฐานะประเทศโดยใช้ต้นทุนต่ำ ศักยภาพสูง สร้างขึ้นเป็นชนิดปีกเดี่ยวบน ขนาด 1 ใบพัด ความยาวจากปีกถึงปีก 160 เซนติเมตร ความยาวจากหัวถึงท้าย 90 เซนติเมตร

ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า กระแสตรงขนาด 24 โวลต์ 3 แอมแปร์ สามารถบินได้สูง 1,000 เมตร รัศมีในการควบคุม 2,500 เมตร บินได้นานราว 1 ชั่วโมง มีกล้องความละเอียดสูงติดตั้งที่ส่วนหัว สามารถปรับมุมมองกล้องในมุมกว้างได้มากกว่า 90 องศา และมุมก้มได้มากกว่า 45 องศา น้ำหนักรวมราว 2.6 กิโลกรัม ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถขึ้นบินได้ด้วยแรงขว้าง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสมรภูมิรบที่ไม่มีรันเวย์ขึ้นบิน

สามารถปรับใช้กับงานสำรวจผืนป่า งานค้นหาบุคคลภัยพิบัติ งานสำรวจสภาพการจราจร ติดตามคนร้าย การสอดแนม งานวิจัยด้านอวกาศและสารสนเทศ ผลงานจาก พีรสิทธิ์ บุตตะกะ อนุวัฒน์ อยู่สำราญ และคมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาจาก มทร.แห่งนี้ More >

สาวน้อย”จ้ะจ๋า”รองอันดับ 2 มิสวีลแชร์ไทยแลนด์

จ้ะจ๋า-จิณจุฑา จุ่นวาที สาวน้อยวัย 18 ปี เฟรชี่ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยความน่ารักและช่างพูด ทำให้เธอเป็นที่รักของคนรอบข้าง แม้จะป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะ และต้องนั่งวีลแชร์ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ แต่ความบกพร่องของร่างกายกลับไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าสังคมของเธอเลย ที่สำคัญ เธอเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา และมักจะสร้างโอกาสที่ดีๆ ด้วยการดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุข More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีเททองหล่อพระ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย หน้าตัก 45 นิ้ว ในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค.นี้ เวลา 12.59 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี โดยมีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2549-4990-4, 08-1934-6914 และ 08-1809-5383 More >

เครื่องบินเล็กไร้คนขับผลงานนศ.มทร.ธัญบุรี

สำหรับสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรง มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองเพราะความไม่สะดวก หรือสภาพของพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยความจำเป็นนี้มนุษย์จึงคิดค้นเครื่องมือให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ที่พบบ่อยคือการใช้เครื่องบินเล็ก หรืออากาศยานไร้นักบิน ซึ่งส่วนมากประเทศไทยจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ บางครั้งขีดความสามารถก็ยังไม่ได้ตรงกับความต้องการใช้งานชนิดนั้นๆ ที่สำคัญคือราคาสูงถ้าหากอยากได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยเหตุนี้ นายพีรสิทธิ์ บุตตะกะ, นายอนุวัฒน์ อยู่สำราญ และนายคมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันประดิษฐ์เครื่องบินเล็ก หรืออากาศยานไร้นักบิน ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อภารกิจด้านการสำรวจพื้นดินและสอดแนม โดยตั้งชื่อว่า “ตาเหยี่ยว” ขึ้น More >

ว.แพทย์แผนไทยดื่มบอระเพ็ด”น้ำสาบานน้อง-พี่” สัญญาใจ “ขมแต่ดี”

ว.แพทย์แผนไทยดื่มบอระเพ็ด“น้ำสาบานน้อง-พี่”

สมกับเป็น “วิทยาลัยแพทย์แผนไทย” ซะจริงจริ๊ง

ก็จะอะไรกันเสียอีกที่ทำให้ “นายว้าก” ต้องอุทานเสียง“สูงปรี๊ด” ซะขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่กิจกรรม “ดื่มน้ำบอระเพ็ดสาบานผูกสัมพันธ์ฉันน้อง-พี่” ที่บรรดาวัยโจ๋ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น โดยการนำเอาสมุนไพรที่จะต้องใช้ในการเรียนมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมรับน้องใหม่

กิจกรรมขมแต่ดีที่แสดงออกถึงความรัก และความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่กับเฟรชชี่ใหม่แบบนี้ เขามีที่มาที่ไปอย่างไร “นายว้าก” ไม่พลาดที่จะไปเจ๊าะแจ๊ะถามหัวเรือใหญ่อย่าง รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร. ธัญบุรี ซึ่งได้สาธยายว่า “มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักศึกษาที่หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบกิจกรรมหลากหลายโดยเน้นให้เข้ากับบริบทของแต่ละคณะ และวิทยาลัยฯ ในสังกัด โดยไม่ใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กิจกรรมการดื่มน้ำบอระเพ็ด สาบานผูกสัมพันธ์ฉันน้อง-พี่ ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสรรค์ และสอดรับกับบริบทของวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี” More >

‘ตาเหยี่ยว’ นวัตกรรมของนิวเจน

ดีแค่ไหนถ้าในช่วงเวลาของการเสี่ยงภัยจะมีตัวช่วยสุดเจ๋งเข้ามาทำหน้าที่รับความเสี่ยงนั้น พีรสิทธิ์บุตตะกะ, อนุวัฒน์ อยู่สำราญ และ คมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เฝ้ามองสถานการณ์ภัยพิบัติร้ายแรงที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมักต้องเผชิญกับปัญหาจากการไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในพื้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนาสิ่งประดิษย์ที่ชื่อ “ตาเหยี่ยว”

“ตาเหยี่ยว” เป็นเครื่องบินเล็ก หรือ อากาศยานไร้นักบิน ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อภารกิจด้านการสำรวจพื้นดินและสอดแนม รวมถึงเข้าปฏิบัติงานในสภาพของพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย โดยมีจุดเด่นที่ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะที่มีต้นทุนต่ำ ขนาดเล็ก และ น้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานในสมรภูมิรบที่ไม่มีรันเวย์ขึ้นบิน ทำให้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานในลักษณะอื่นๆ ได้หลากหลาย รูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องบินเล็กสอดแนมนี้คือ ปีกเดี่ยวบน ขนาด 1 ใบพัด ความยาวจากปีกถึงปีก 160 เซนติเมตร ความยาวจากหัวถึงท้าย 90 เซนติเมตร ขับเครื่อนด้วยแบตเตอรรี่ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 โวลต์ 3 แอมแปร์ สามารถบินได้สูง 1,000 เมตร รัศมีในการควบคุม 2500 เมตร นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน 1 ชั่วโมง พร้อมกล้องความละเอียดสูงติดตั้งที่ส่วนหัว ทำให้ปรับมุมมองกล้องในมุมกว้างได้มากกว่า 90 องศา และมุมก้มได้มากกว่า 45 องศา น้ำหนักรวมราว 2.6 กิโลกรัม ระบบการทำงานแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่ภาคพื้นดิน ประกอบด้วยชุดรีโมทควบคุมการบิน ชุดสายติดตามระบบ จีพีเอสและชุดแสดงผลได้แก่ภาพถ่าย พิกัดความสูง อุณหภูมิ และระดับพลังงาน คงเหลือ ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่อยู่ภาคอากาศคือ อากาศยานที่ติดตั้งกล้อง ชุดรับสัญญาณควบคุมการบินและชุดส่งสัญญาณภาพ ทีมนักพัฒนาบอกว่า ตาเหยี่ยวถูกออกแบบมาให้สามารถปรับใช้กับงานอย่างหลากหลายเช่นในงานสำรวจผืนป่า งานค้นหาบุคคลสูญหายจากภัยพิบัติอุทกภัย แผ่นดินไหว งานสำรวจสภาพการจราจร การตามติดคนร้าย การข่าว การสอดแนม งานวิจัยด้านอวกาศและสารสนเทศ ที่สำคัญโครงการนี้ประสบความสำเร็จมาได้เป็นอย่างดีเพราะพวกเขาได้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และ ดร.สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดโครงการ

More >

หนุนจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยแบบ มธ.

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยว่า ตนมีแนวคิดที่จะดำเนินการไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ 300 เมตรรอบมหาวิทยาลัยเป็นเขตควบคุมการจำหน่ายสุรา ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบุรีนั้น ตนได้รายงานเรื่องนี้ให้นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับทราบและทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อขอประชามติร่วมกัน ให้มีการกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่า ควรเป็น 300-500 เมตรห้ามจำหน่ายสุรา ซึ่งในเบื้องต้น ตนได้หารือกับนายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต.คลองหก ซึ่งดูแลสิ่งก่อสร้างในพื้นที่คลอง 6 ได้ทราบข้อมูลว่า มีการขออนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย แต่มีการดัดแปลงเป็นร้านเหล้า โดยนายก อบต.คลองหกได้รับปากว่าจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น และต้องขอขอบคุณนายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวงที่ลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
“ในการ ประชุมหน่วยงานราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง ได้หยิบยกประเด็นเรื่องการจัดระเบียบหอพักแยกชาย-หญิง ตาม พ.ร.บ.หอพัก 2507 เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท โดยเรื่องนี้หน่วยงานพัฒนาสังคมจะต้องเข้ามาควบคุมดูแลอย่างจริงจังตาม กฎหมาย” รศ.สุจิระ กล่าว. More >

โชคชะตาไม่สร้างโอกาสให้หนู หนูต้องสร้างโอกาสเอง จ้ะจ๋า จิณจุฑา มทร.ธัญบุรี

“จ้ะจ๋า” จิณจุฑา จุ่นวาที สาวน้อยวัย 18 ปี เฟรชชี่ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วยความน่ารักและช่างพูด จึงทำให้เธอเป็นที่รักของคนรอบข้างที่ได้สัมผัสถึงความสดใส โดยที่ร่างกายของเธอไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าสังคมของเธอเลย จ้ะจ๋าป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะ เธอต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษ เนื่องจากกระดูกของเธอจะหักง่าย จากโรคดังกล่าวส่งผลให้เธอ ต้องนั่งบนวิวแชร์ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ และใช้วิวแชร์เป็นอวัยวะของร่างกายตั้งแต่นั่นเป็นต้นมา เมื่อโชคชะตาไม่สร้างโอกาสให้กับเธอ เธอจึงต้องสร้างโอกาสที่ดีๆ ให้กับชีวิตของเธอ ดำเนินชีวิตบนโลกนี้อย่างมีความสุข เหมือนกับคนปกติทั่วไป More >

ภาพข่าว: ขอบคุณ

นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี รับมอบช่อดอกไม้จาก น.ส.กนกวรรณ ตันสาร นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ผู้นำท้องถิ่นนำกำลังเข้าไปปราบปรามบ่อนพนันใกล้มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ More >

รายงาน: ‘กรอสายใยบัว’ บายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่…สู้’บ้านราชมงคลธัญบุรี’

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย จัดขบวนบายศรีสู่ขวัญ “กรอสายใยบัว” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าสู่บ้านราชมงคลธัญบุรี ด้วยความอบอุ่น โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญดังกล่าว สืบสานวัฒนธรรมตามวิถีชาวมอญ จากรุ่นสู่รุ่น

“เมย์เจอร์” กนกวรรณ ตันสารนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นายกองค์การนักศึกษา เล่าว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญได้ถือปฏิบัติมานาน เป็นการเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัว การแสดงความชื่นชมยินดี และปลอบใจให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน รูปแบบของขบวนบายศรีได้นำเอาศิลปะชาวมอญ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองปทุมธานี โครงการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ มทร.ธัญบุรี ถือเป็นวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่

ขบวนบายศรี ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ส่วนที่ 2 เสลี่ยงอัญเชิญองค์เทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ส่วนที่ 3 ขบวนกรอสายใยบัว ประกอบด้วยสายสิญจน์ โดยการเชิญจากดาวจากทั้งหมด 10 คณะ 1 วิทยาลัย เสลี่ยงอัญเชิญต้นบายศรีสู่ขวัญ ประดิษฐ์โดยนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ริ้วขบวนธงตะขาบ 11 ธง ซึ่งธงตะขาบ 11 ธง ตามวิถีชาวมอญ โดยมี อาจารย์ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปี พ.ศ.2541 หลังจากนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นผู้ผูกข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่ เรียกขวัญ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าบ้านราชมงคลธัญบุรี

“น้องจี๊ด” ภิญรดา ธนภัทรฐากูร นักศึกษาชั้นปี 1 เฟรชชี่จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าว่า ภูมิใจที่สอบติด มทร.ธัญบุรี และประทับใจที่มหาวิทยาลัยต้อนรับการเข้าบ้านราชมงคลธัญบุรี ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ขบวนบายศรียิ่งใหญ่ ต้นบายศรีมีความประณีต ละเอียด รุ่นพี่มีความตั้งใจที่จะต้อนรับน้องๆ เป็นพิธีการรับน้องที่ศักดิ์สิทธิ์

“กรอสายใยบัว” ราชมงคลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ขวัญบายศรี ตามวิถีชาวมอญ ส่งผลให้เกิดความรู้สึกรัก และความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาและเป็นนักศึกษา มทร.ธัญบุรี นับเป็นตัวอย่างกิจกรรมดีๆ ที่รุ่นพี่จัดทำขึ้น ดีกว่าการรับน้องที่รุนแรง ถ่ายทอดประเพณีการรับน้องที่ดีๆ สืบต่อรุ่นต่อไป More >

มทร.ธัญบุรีฟุ้ง สาขาอาหารและโภชนาเจ๋ง สถานประกอบการแห่ร่วมมือเพียบ (Increasing Enrollment Interest for Faculty of Home Economics Technology)

น.ส.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า  ขณะนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับความสนใจจากนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนต่อในสาขาอาหารและโภชนาการ 500 คน แต่คณะฯไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อได้หมด โดยในสาขานี้หลักสูตร4 ปี สามารถรับได้ประมาณ 90 คน ส่วนหลักสูตรเทียบโอน 2 ปี รับได้ประมาณ 60 คน  ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเน้นการเรียนการสอนด้าน Cooking  Nutrition และ Science  โดยการทำอาหารจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของโภชนาการ วิทยาการประกอบอาหาร วิทยาการทางการอาหาร จุลชีวะ หรือสุขาภิบาล  ส่วนสาขาอุตสาหกรรมอาหารมีผู้สมัครประมาณ 100 คน แต่สามารถรับได้เพียง 60 คนเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนจะเกี่ยวกับ Food service Industry

ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันมีสถานประกอบการจำนวนมาก ได้ร้องขอให้มทร.ธัญบุรี ผลิตบัณฑิตให้มากขึ้น เพราะงานทางด้านภาคบริการ อุตสาหกรรมอาหาร มีการขยายฐานการลงทุนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้มีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้  ซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นคณะฯไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ติดปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการ หรืออาจารย์ด้านอาหาร เนื่องจากการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่บุคลากรที่เข้ามาสอนสายวิชาการการส่วนใหญ่จะสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสอนด้านอาหารได้  ดังนั้นคณะฯ จึงแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการอาหาร(เชฟ) เข้ามาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะด้านในแต่ละวิชาแทน

นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือ กับหน่วยงาน และสถานประกอบการในการที่จะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการให้มากขึ้น เช่น ทางด้านโภชนาการจะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในโรงพยาบาล ด้านอาหารจะส่งไปที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานประกอบการที่เป็นเฟรนไชส์ของธุรกิจอาหาร ทั้งนี้การที่นักศึกษาเข้าฝึกงานสหกิจ ยังสถานประกอบการเอกชน จะส่งผลดีกับนักศึกษาในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย เพราะหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถรองรับได้เท่ากับภาคเอกชน รวมถึงในวิชาเลือกเสรี คณะฯ ยังได้มีการประสานงานไปยังสถานประกอบการ เพื่อจัดส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาเพิ่มอีก 1 ภาคการศึกษา โดยสถานประกอบการจะสนับสนุนโดยการผู้เชี่ยวชาญในการที่จะสอนนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเมื่อฝึกงานสหกิจศึกษาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สถานประกอบการก็จะสามารถรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อได้ทันที      โดยไม่ต้องสอนงานเพิ่มให้

“แม้ว่าขณะนี้ทั้งประเทศไทยจะมีสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านอาหารและโภชนาการอยู่หลายแห่ง แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ กลับมีความต้องการนักศึกษาของมทร.ธัญบุรีเข้าร่วมงานด้วย เพราะมหาวิทยาลัยจะเน้นให้นักศึกษามีความรู้ครบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย  Cooking  Nutrition และ Science     ทำให้ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจะมีสถานประกอบการเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อไปทำงานอย่างต่อเนื่อง” คณบดีคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ กล่าวในที่สุด More >

มทร.ธัญบุรี พัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ เพิ่มช่องทางการเรียนให้นักศึกษา (RMUTT’s Online Classroom Enhances Learning)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ขึ้น ผ่าน www.moodle.rmutt.ac.th ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงอาจารย์กับนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 20,698 คน จำนวนรายวิชา 808 รายวิชา และมีอาจารย์เจ้าของวิชา มากกว่า 390 คน ทั้งนี้ระบบห้องเรียนออนไลน์ของมทร.ธัญบุรี เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 มีรายวิชาเพียง 441 รายวิชาเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาเพียง 2 ปี คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนารายวิชาเพิ่มขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาสื่อออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง มทร.ธัญบุรี จึงได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ที่มีผลงานนำเสนอสื่อ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ดีเด่นขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือ รางวัลสาขาวิชาที่มีการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 6 สาขาวิชา ซึ่งพิจารณาจากจำนวนรายวิชาที่มีการเปิดการสอนและมีนักศึกษาเข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ภาควิชาระบบสารสนเทศ ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาตะวันตก สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลอาจารย์ที่มีการพัฒนาเนื้อหาดีเด่น จำนวน 6 รางวัล โดยพิจารณาจากพัฒนาการของเนื้อหารายวิชาที่มีความสมบูรณ์ โดยมีคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาสื่อการเรียนการสอนแบบฝึกหัด การสั่งงานผ่านระบบออนไลน์ กระบวนการติดต่อกับนักศึกษา ได้แก่ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผช.ศ.ปรรฐมาศ์ พิสิษฐ์ภคกุล ผช.ศ.สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์ สาขาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.สมิง จำปาศรี สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และอ.รังสรรค์ สุวรรณหงส์ ภาควิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาต่อไปนั้น จะมีการปรับปรุงVersion เพื่อรองรับ Mobile Devices ใช้User และ Password เดียวกับ WiFi Account พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับ Social Networks เช่น Facebook Youtube รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาสื่อให้เป็นรูปแบบ Interactive อีกด้วย More >