Archive for กรกฎาคม, 2012

ราชมงคลธัญบุรี พร้อมรับ นศ.โควตาจัดสัมมนาครูแนะแนว ชี้ช่องทางการรับ นศ.ใหม่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง มทร.ธัญบุรี ได้เตรียมพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 ระบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6, ปวช. และ ปวส. จึงขอเชิญชวนคุณครูแนะแนวจากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา”แนะแนวการศึกษาต่อมทร.ธัญบุรี” โดยในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาให้กับคุณครูแนะแนวได้นำข้อมูลต่างๆ ไปแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนของตนได้อย่างถูกต้องต่อไป

สำหรับโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้ โทรศัพท์ 0-2549-3024-5 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th More >