Archive for เมษายน, 2012

มทร.ธัญบุรีเข้มมาตรการประหยัดพลังงาน

ผศ.พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวถึงมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ว่า ขณะนี้ปัญหาใหญ่ของ มทร.ธัญบุรี คือเรื่องค่าไฟฟ้าในเบื้องต้นจึงมีมาตรการให้แต่ละคณะเปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิ25 องศาเซลเซียส รวมทั้งลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศและเนื่องจากเครื่องปรับอากาศของมหาวิทยาลัยมีจำนวนหลายพันเครื่องจึงได้กำหนดให้บำรุงรักษาปีละ 3 ครั้ง ซึ่งหลังจากใช้มาตรการนี้พบว่าสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้มหาวิทยาลัยมีแผนจัดสร้างอาคารใหม่ โดยจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน เช่น ห้องเรียนที่ไม่มีการเรียนการสอน แต่เครื่องปรับอากาศยังเปิดอยู่ระบบจะฟ้องเพื่อดำเนินการปิดภายใน20 นาที ส่วนตัวอาคารจะออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติให้มากที่สุด โดยเฉพาะแสงสว่าง ผนังอาคารจะต้องใช้วัสดุที่กันความร้อนได้ และใช้กระจก 2 ชั้น มีฟิล์มอยู่ตรงกลางช่วยกั้นรังสีและแสงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งแม้งบประมาณแพงกว่าเดิม 2 เท่า แต่ให้ผลดีด้านการประหยัดพลังงาน

“การรณรงค์การประหยัดพลังงาน มทร.ธัญบุรีดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งต่อไปจะมีการทำฐานข้อมูลว่าแต่ละคณะมีกี่ตึก มีพื้นที่เท่าไหร่ การใช้ไฟส่องสว่างหรือการเปิดเครื่องปรับอากาศเกินมาตรฐานหรือไม่คำนวณเป็นตารางเมตร ถ้าเกินจะมีมาตรการตัดส่วนของเงินอุดหนุน หรืออาจตัดเงินค่าใช้สอยไปอยู่ที่บัญชีคณะแทน” ผศ.พูลเกียรติ์กล่าว More >