Archive for ธันวาคม, 2011

ฟื้นฟูวัด พัฒนาโรงเรียนวัดมูลจินดาราม

เนชั่น กรุ๊ป เดินหน้าฟื้นฟูสถานที่ประสบอุทกภัย เน้นโรงเรียนและวัดที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งกิจกรรมฟื้นฟูครั้งนี้ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และ ศูนย์หนังสือจุฬาใส่บาตรหนังสือ เข้าฟื้นฟูพื้นที่วัด และโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ต.บึงยึ่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และเติมปัญญาสู่ห้องสมุดโรงเรียน

กิจกรรมฟื้นฟูเริ่มในเช้าวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เริ่มจากการตักบาตรหนังสือในกิจกรรม โครงการ 84 พรรษา ใส่บาตรหนังสือ : เติมปัญญาสู่ห้องสมุดประสบอุทกภัย ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ที่ประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายทั้งโรงเรียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนอย่างมาก จากนั้น ได้มีการถวายสังฆทานพระสงฆ์วัดมูลจินดาราม จำนวน 22 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลกับทุกคน จากนั้น ได้นำจิตอาสาของทุกหน่วยงาน ไปทำกิจกรรมฟื้นฟูโรงเรียนวัดมูลจินดาราม ตั้งแต่ ทาสีอาคารเรียน ทาสีรั้งโรงเรียน ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ของครูและนักเรียนปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียน More >