Archive for พฤศจิกายน, 2011

คอลัมน์ มองหลากมิติ: นวัตกรรมจากน้ำท่วม

สุกัญญา เงาสุรัชนีสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ความเสี่ยงThe Institute of Strategies and Analysis of Risk www.theistar.org

วิกฤตการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้สร้างปัญหา และความยุ่งยากไปทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยถ้วนหน้า ด้วยปริมาณน้ำที่มีมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดูเหมือนในทุกพื้นที่ไม่ว่า ต่างจังหวัด และพื้นที่สำคัญมากเช่น กทม. ก็มีน้ำท่วมในบริเวณต่างๆ ซึ่งได้สร้างปัญหาในการอยู่อาศัยและสร้างความปั่นป่วนด้านจิตใจของผู้ที่อยู่อาศัยไม่น้อย บางครอบครัวไม่ยอมออกจากพื้นที่เพราะกลัวทรัพย์สินถูกขโมย ที่ปัจจุบันแทบไม่มีใครจะทำอะไรได้มากไปกว่าการยืนมองสถานการณ์และรอจนกระทั่งน้ำท่วมขังในพื้นที่อยู่ในระดับอันตรายจึงจะมีการประกาศอพยพ หรือ ระแวดระวังเป็นพิเศษ นับว่าเป็นเรื่องน่าเศร้า น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสภาพความกดดันที่รุมเร้าเราในฐานะประชาชนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ จึงจำเป็นต้องหาทางช่วยเหลือตนเอง ดังที่พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่า “ตนเป็นที่พึ่งของตน” จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมจากน้ำท่วมที่ต้องคิดค้นสร้างระบบ หรือเทคนิคช่วยเหลือตนเองทั้งที่เป็นความคิดแบบชาวบ้าน และของต่างประเทศได้ถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหา More >