Archive for กรกฎาคม, 2011

คอลัมน์ ย่อโลก: บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green package by RMUTT)

กองบรรณาธิการ worldtoday@watta.co.th

นางสาววีราภรณ์ ผิวสอาด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับบริษัท ไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัด ผู้แทนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องสำอางชั้นนำในประเทศและส่งออกยุโรป และเอเชีย คิดค้นวิจัยนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ทดแทนพลาสติกได้สำเร็จ โดยผลิตพลาสติกที่มีสารตั้งต้นจากธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ภายในไม่กี่สัปดาห์

Green package by RMUTT

Mrs. Weepawan Piwsaad, a researcher from Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) worked together with Thai Rung Ruang Innovation Company Limited, a manufacturer who produces plastic package for cosmetic products both in domestic and international exportation discovering a replaceable package, biodegradable products, which it is initially produced by natural materials such as sugarcanes, cassavas, corns, etc. This can help prevent the world from pollution.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

More >

คอลัมน์ อินไซด์ แคมปัส: เทิดพระเกียรติพ่อหลวง

ครบเครื่องเรื่องแคมปัสคลิก อินไซด์แคมปัส dailynews online

การพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นับเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีความตระหนักและพร้อมที่จะให้บริการ จนดูเหมือนหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องปกติธุระไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ มทร.ก็เช่นกันที่มีโครงการดีดีเพื่อให้บริการประชาชน เพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบทให้ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนบนรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมทร.ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.ธัญบุรี มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงาน งานนี้เรียกว่าเป็นพระเอกร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 More >

‘ไมโครเวฟ-อินฟราเรด’ลดความชื้นผลปาล์ม ลดต้นทุนสกัดน้ำมันได้เพิ่ม-คุณภาพดีขึ้น (A RMUTT researcher discovered the way to gain higher increase in quality and quantity of palm oil)

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี วิจัยการลดความชื้นของผลปาล์มด้วยไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรด ช่วยลดต้นทุนและประหยัดพลังงาน น้ำมันที่สกัดได้มีปริมาณเพิ่มและคุณภาพดีขึ้น

ผศ.ดร.กลอยใจ เชยกลิ่นเทศ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้ทำการวิจัยและคิดค้นวิธีลดความชื้นผลปาล์มด้วยเครื่องอบไมโครเวฟร่วมกับอินฟราเรดขึ้น โดยนำพลังงานความร้อนจากไมโครเวฟและอินฟราเรดมาใช้เพื่อทำให้ผลปาล์มสุกพอดี ทำให้สกัดน้ำมันได้ปริมาณมากและมีคุณภาพเกรดเอ และยังช่วยประหยัดเวลา และพลังงานได้มาก รวมถึงช่วยลดมลภาวะได้ โดยปัจจุบันกระบวนการสลัดน้ำมันปาล์ม มีขั้นตอนที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ การทำให้เนื้อปาล์มสุกด้วยความร้อน เพื่อแยกเนื้อปาล์มออกจากกะลา และทำลายเอนไซม์ไลเปส ลดการเกิดไฮโดรไลซีส ป้องกันการแยกตัวของน้ำมันเป็นกรดไขมันกลีเซอรีน และลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะทำให้น้ำมันปาล์มเหม็นหืน More >

มทร.ธัญบุรี คิดเครื่องเตือนระยะห่างขบวนรถไฟโดยใช้ GPS

ในปัจจุบันมีการเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟชนกับรถยนต์พาหนะให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็นำความเสียหายมาสู่ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ นักศึกษา กลุ่มหนึ่งได้ช่วยกันคิดค้น ประดิษฐ์ เครื่องเตือนระยะห่างขบวนรถไฟโดยใช้ GPS โดยพวกเขามีจุดประสงค์เพื่อจะได้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ขบวนรถไฟชนกับรถยนต์

แนวคิด และ สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นผลงานของ นายประจักษ์ สุริวงค์ และนางสาวปิยะวรรณ เบ็ดเสร็จ นักศึกษาจากสาขาวิชาครุศาสตร์ อิเล็กทรอนิคและโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลธัญบุรี More >

เครื่องบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง จากพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้หญิงกับความงามเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางนับวันจะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆและคงจะเจริญเติบโตยิ่งๆขึ้นไป

อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจเครื่องสำอาง ก็ย่อมหมายถึงวัตถุดิบที่ต้องนำมาใช้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย สิ่งหนึ่งนอกจากวัตถุดิบที่นำมาผลิตเครื่องสำอาง สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเมื่อความต้องการเครื่องสำอางมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ก็จำต้องใช้มากขึ้นตาม ทั้งนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และเมื่อมีปริมาณมากๆเข้าก็อาจจะเกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมที่จะต้องตามมา

ดังนั้น นางวีราภรณ์ ผิวสอาด นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัทไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัดซึ่งเป็นผู้แทนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับเครื่องสำอางชั้นนำทั้งภายในประเทศและส่งออกทางยุโรปและเซีย ได้ร่วมกันคิดค้น วิจัยและทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนพลาสติก ซึ่งก็เป็นผลสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างดี อีกทั้งการทำลองนี้ยังได้ไปคว้ารางวัล Gold Prize จากผลงานชื่อ “Environment Friendly of Biodegradable Cosmetic ในงาน Korea International Women’s invention Exposition 2011 (KIWIE2011),ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี More >

วิจัยใยแมงมุมหวังนำไปใช้ในงานสิ่งทอ(Spider web studied, aiming at use in Textile industry)

บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าเส้นใยเล็กๆ บางๆ แทบจะมองไม่เห็นของแมงมุมนั้น แข็งแรงจนสามารถดักจับแมลงต่างๆ ที่บินชนได้ โดยที่เส้นใยไม่ได้ขาดแต่อย่างใด นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าเส้นใยแมงมุมเส้นเล็กๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์กว่า 10 เท่านั้นมีความมหัศจรรย์ขนาดไหน

เพราะความมหัศจรรย์นี้เองที่ทำให้นักวิจัยต่างก็หันมาให้ความสนใจศึกษาเส้นใยแมงมุมอย่างกว้างขวาง เพื่อหวังจะนำเอาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อไป

ภาควิชาวิศวกรรมและสิ่งทอ คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่นักวิจัยต่างก็ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความมหัศจรรย์นี้ โดยความร่วมมือของ อ.สมนึก สังข์หนู และ อ.ปิยนุช จริงจิตร More >