Archive for กรกฎาคม, 2011

คอลัมน์ ฉลาดคิด: ‘บรรจุภัณฑ์’ รักษ์โลก (Biodegradable packages for cosmetic products, discovered by RMUTT)

ผู้หญิงกับการ ‘เสริม เติม แต่ง”ความงามด้วยเครื่องสำอาง ถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้หน้าตาดูสดสวยขึ้น ธุรกิจเครื่องสำอางจึงได้เกิดขึ้นมากมายหลายหลากยี่ห้อทั้งของไทยและต่างประเทศส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์มากขึ้นตามไปด้วย

โดยปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางส่วนใหญ่จะผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก เมื่อมีการใช้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามมาในอนาคต

นางวีราภรณ์ ผิวสะอาด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้ร่วมกับบริษัท ไทยรุ่งเรือง อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องสำอางภายในประเทศและส่งออกทางยุโรปและเอเชีย ได้ทำการวิจัยและทดลองนำพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบเดิม More >

คอลัมน์ TravelFocus: สุขสมวัยใน ‘Happy senior Fair’

อายุเป็นเพียงตัวเลขก็จริง แต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไม่ควรเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์ความสุขตามแบบฉบับของตัวเอง หลายหน่วยงานจึงร่วมมือกันจัดงาน “Happy senior fair” งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อความสุขของผู้สูงวัย ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2554 นี้ ที่รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ More >

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

More >

“การฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยเทคนิคทางชีวภาพ” มทร.ธัญบุรี โครงการแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 

คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมใจกันลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาครตามโครงการแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา โครงการดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไร ตามไปดูโครงการนี้กันเลย More >