Archive for มกราคม, 2011

คอลัมน์ cover-t: ส้มตำดนตรี ส้มตำชีวิต

มิ ใช่ตำไป ร้อง รำ เต้นไปตามทำนองของบทเพลงหาลส้มตำดนตรีในที่นี้ เป็นจังหวะชีวิตของผู้หญิงนาม”ดนตรี ศรีโสภา” ที่มีจังหวะชีวิตผูกพันกับเมนูสามัญ “ส้มตำ” ชควิตจริงยิ่งกว่าละคร จากเด็กทำงานบ้านได้เงินเดือน 150 บาท (จ่ายปีละครั้ง)”ส้มตำ”ทำให้เธอมีเงินเป็นสิบล้านและเป็นเจ้าของร้านส้มตำ ดนตรีถึง 4 สาขาด้วยกัน

More >

นั่งรถ ล่องเรือ ขี่เสือ สี่แผ่น

การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดโครงการเปิดกฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และงานจักรยานเสือภูเขานานาชาติท่องเที่ยว ปี 2553 (Tour of Mekong 2010) สี่แผ่นดิน ไทย-ลาว-จีน-เวียดนามระหว่างวันที่ 4-16 ธ.ค. 2553 (ครั้งที่ 3) โดย ททท.เห็นว่าเส้นทางท่องเที่ยวสี่แผ่นดินมีความหลากหลาย และศักยภาพที่จะมีการขยายตลาดนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มที่มีคุณภาพมากขึ้น เช่น กลุ่มยุโรปและสแกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นเป้าหมายของสินค้าประเภทธรรมชาติและกลุ่มสนใจพิเศษ และมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีส่วนร่วมมากขึ้น ขยายผลระยะยาวให้ยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดเส้นทางเชื่อมต่อเป็นวงกลม (Loop) และจัดให้มีการแข่งขัน 4 สนาม ใน 4 ประเทศ แต่ไม่เน้นผลของการแข่งขันเพียงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเดิน ทางไปในแต่ละประเทศ โดยเริ่มต้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงรายประเทศไทย ข้ามไปยังประเทศลาวแขวงบ่อแก้ว ผ่านเมืองห้วยทราย-หลวงน้ำทา เข้าประเทศจีนในมณฑลยูนนาน สู่เมืองเชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา-เมืองหลูชุนโตยี่สู-หยวยหยาง เข้าประเทศเวียดนามตอนเหนือ สู่เมืองลาวไก-ซาปา-เดียนเบียนฟู กลับเข้ามายังประเทศลาว แขวงพงสาลี-หลวงพระบาง วกกลับมาประเทศไทยที่ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ให้กับจ.เชียงราย ในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อดึงดูดนักกีฬา และขยายตลาดท่องเที่ยวในแต่ละประเทศให้เดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น และสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ขยายช่องทางให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง More >

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: 36 ปีราชมงคล (Faithful Thanks to Dr. Sumet)

รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบกระเช้าขอบคุณ ดร.สุเมธ แย้มนุ่นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”36 ปี ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” More >

ภาพข่าว: ลงนาม (RMUTT and NRTC )

ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับ รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ More >

นศ.สิงคโปร์ กับห้องเรียนนอกประเทศที่ มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับ นักศึกษาจากสถาบัน Institute of Technical Education (ITE) ในส่วนของ School of Electronics & Information Technology ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ “RMUTT-ITE IT Project programme” นักศึกษาจำนวน 9 คนประกอบด้วย Chia Pei Ling (Chia Pei Ling), Joele Au Zhuli, Guo Quan Yi, Sia Hong Hwee, Maisara Bte Mohd Saad, Muhammad Salleh Bin Mohamed Tahir, Siti Umaira Bte Mokhtar Esmond Loh Suan Hao, Goh Hui Qi ทั้ง 9 และอาจารย์ผู้ดูแล 1 ท่าน คือ Victor Seng รวม 10 คนตามโครงการเข้ามาทำอะไรกัน ตามไปฟังเจ้าบ้านเล่าถึงโครงการกันเลย More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับอาสาคม ชัด ลึก แทนคุณแผ่นดินธนาคารธนชาต องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ศูนย์หนังสือมทร.ธัญบุรี องค์การนักศึกษามทร.ธัญบุรี นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อการสารการศึกษารุ่น 7 จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ด้อยโอกาส” ช่วยเหลือเด็กำพร้าและด้อยโอกาส ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ของเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้านักเรียน หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน (อนุบาล-ม.6) บริจาคสมทบทุนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามทร.ธัญบุรี เลขที่ 453-1-35776-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโยราชมงคงธัญบุรี (ปันรักสู่น้องผู้ด้อยโอกาส) และชื่อบัญชี บริษัท คม ชัด ลึก มีเดีย เพื่อโครงการอาสาแทนคุณแผ่นดิน ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาถนนบางนา-ตราด (เนชั่น ทาวเวอร์) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333-1-67610-9 More >

คอลัมน์ NEWSข่าวสั้น: ลงนามบันทึกข้อตกลง (RMUTT and NRTC signing on the collaborative agreement)

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับ รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้   More >

คอลัมน์ SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่: พัฒนาบุคลากรเพื่อเอสเอ็มอี

เสาร์นี้พื้นที่ส่วนนี้เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเอสเอ็มอี (Train the Trainer) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการนี้ทาง ผอ.สสว. ยุทธศักดิ์ สุภสร แจ้งผ่านมาว่า. สืบเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ส่วนใหญ่ของประเทศ ยังขาดผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเพื่อพัฒนาตนเอง เชิงลึกในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบการตลาดและการขาย กลยุทธ์การตลาด การจัดทำบัญชีและภาษี การวางแผนทางการเงิน ระบบการบริหารจัดการ ฯลฯ ตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งจะทำให้เกิดช่องทางการตลาดใหม่ที่ลดความเสี่ยงจากภาวะความไม่แน่นอนใน พื้นที่ โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากผู้ประกอบการในชุมชน ดังนั้น ทาง สสว.จึงมีการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเอสเอ็มอีขึ้น More >

“ปิดทองหลังพระ”จับมือการศึกษา ดึงนักวิจัยสู่ชุมชน

เสียงสะท้อนหนึ่งที่ได้ยินบ่อยครั้ง ระหว่างการดำรงอยู่ของ “สถาบันการศึกษา”กับ “สถาบันชุมชน”

นั่นคือ “สถาบันการศึกษาทิ้งชุมชน”!!!

หลายคนที่ร่ำเรียนจบสูงๆ ก้าวออกจากรั้วสถาบันแล้วต่างมุ่งสู่อาชีพการงานที่มั่นคงรายได้สูง สะสมเงินทองเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง หลงลืม “ภาษี” ของประชาชนที่ช่วยส่งเสียให้ได้ร่ำเรียนมา นี่ยังไม่นับถึงการดำรงอยู่อย่างแยกขาดออกจากกันระหว่าง 2 สิ่งนี้ ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษาต่างหน้าดำคร่ำเคร่งอยู่กับตำราเรียน อยู่แต่ในห้อง ไม่เคยลงไปประสบพบเจอสภาพความเป็นจริงของชุมชน

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจึงนำคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และวิชาการลงพื้นที่จ.น่าน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ เพื่อให้ได้ใช้แนวทางการทำงานตามหน้าที่ของตน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป
More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: พ่อแม่จี้โซนนิ่งร้านเหล้าข้าง ม.

นายสมภพ เพชรรัตน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยภายหลังการจัดโครงการผู้ปกครองพบมหาวิทยาลัย ปีที่ 2 ซึ่งพบว่าผู้ปกครอง นักศึกษา ต่างมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อห่วงใยกรณีร้านเหล้ารอบสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้ทราบว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่กวดขันในบริเวณดังกล่าวพร้อมพยายามผลักดันกฎหมายโซนนิ่ง ซึ่งทำให้ผู้ปกครองรู้สึกสบายใจในระดับหนึ่ง

edusiamrath@gmail.com More >

สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงาน ที่มทร.ธัญบุรี (Welcoming the visitors from the National Defence Studies Institute)

ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับ พลโทประสาท สุขเกษตร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ คณะนายทหารจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ที่มาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บัว  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี More >

ภาพข่าว: รางวัลต้นกล้าสีขาว (RMUTT students, won the award given by KTB.)

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภายใต้ชื่อทีมDekrahang เข้ารับรางวัลโครงการดีเด่น ประจำภาคกลาง จากการนำเสนอโครงการตลาดระแหง 100 ปี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการต้นกล้าสีขาวของธนาคารกรุงไทยเมื่อเร็วๆ นี้ More >

คอลัมน์ ชุมทางครู (Invitation for the “Life and Works”)

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ชีวิตและผลงานของ ศ.ประหยัด พงษ์ดำ” ศิลปินแห่งชาติ 20 ม.ค.เวลา 10.00-12.00 น. ที่ประชุมศิลปกรรมอาคาร 1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์… More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว (Young generation worked in the religion event)

เห็น “สุภกิจ สุขก้อน” ปี 3 ดีกรีนายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนำน้องๆ ในคณะวิศวะพร้อมใจกันมาช่วยงานพิธีสงฆ์ในงาน “36 ปี ราชมงคล Rt สร้างคนสู่งาน” ต้องขอชื่นชม เพราะคงมีไม่มากนักที่จะได้เห็นเด็กรุ่นใหม่หัวใจธรรมะรู้เรื่องพิธีกรรมแบบนี้ More >

มทร.รับฟังคำติชมจากผู้ปกครองพร้อมแก้ปัญหาและส่งเสริมเต็มกำลัง (Parents’ Feedbacks given to the University)

นายสมภพ เพชรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่มทร.ธัญบุรี ได้จัดงาน “ราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย36 ปี โดยได้จัดโครงการผู้ปกครองพบมหาวิทยาลัย ปีที่ 2 ด้วยการเชิญตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 55 คน เข้าพบปะคณาจารย์ พร้อมเยี่ยมชมสถานศึกษา และเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งพบว่าผู้ปกครองที่เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ มีความหลากหลายทางด้านอาชีพ เช่น แม่บ้าน ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชนพ่อค้า แม่ค้า และเจ้าของกิจการ ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากกับงานที่จัดขึ้น โดยในส่วนคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องชื่อเสียงของ มทร.ธัญบุรี ค่าเล่าเรียน การติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง และความปลอดภัย ส่วนข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ส่วนใหญ่รู้สึกเป็นห่วงในเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ร้านเหล้าซึ่งในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้ทราบว่าได้จัดเจ้า หน้าที่กวดขัน ในบริเวณดังกล่าว พร้อมพยายามผลักดันกฎหมายโซนนิ่ง นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้มีการจัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ในปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 100% ส่วนกลุ่มผู้กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีเพียงพอต่อความต้อง การอาจมีตกหล่นบ้างซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยก็ได้รับปากที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด More >

36 ปี มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี นิมนต์หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุยา หลวงพ่อรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุยา หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อนาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ (พระอารามหลวง) จ.สมุทรสงคราม และหลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง จ.ปทุมธานี รวม ๙ ท่าน เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๓๖ ปีแห่งการสถาปนา เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการอีกด้วย More >

มทร.ธัญบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (Jobs available at RMUTT)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 ม.ค.54 ผู้ใดประสงค์ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักคณบดี งานบุคคลคณะที่เปิดรับตำแหน่งดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2549-4154 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร.0-2549-3152 More >