บริการ

ชวนคุณตา-คุณยายอบรมการทำยาดมและลูกประคบแก้เบื่อ

สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่บริการวิชาการเทศบาลลำสามแก้ว จ.ปทุมธานี โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำยาดมเปลือกส้มโอและลูกประคบ

ดร.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ผู้ดูแลโครงการ เปิดเผยว่า เทศบาลลำสามแก้ว เป็นเทศบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในวิชาดูแลผู้สูงวัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่จริง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 45 คน นักศึกษาจะได้เห็นปัญหาจริง บางครั้งการนั่งเรียนในห้องเรียน นักศึกษาจะไม่ได้ประสบการณ์จากเหตุการณ์จริง ความรู้บางเรื่องต้องหาเพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน ซึ่งในวันนี้มีผู้สูงอายุที่เกษียณอายุราชการ ที่มีความรู้ทางสมุนไพร สามารถถ่ายทอดความรู้บางเรื่องให้กับตัวนักศึกษาได้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยบัณฑิต Hand On ได้ปฏิบัติจริง โดยยาดมจากเปลือกส้มโอเป็นสูตรโบราณที่สามารถนำไปต่อยอดได้ เช่นเดียวกับลูกประคบสูตรรักษาอาการเมื่อยล้า ซึ่งสามารถนำทำใช้ในครัวเรือนได้ More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 4 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-28 พ.ย. 2554 อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-4968 หรือที่อาจารย์ พัชรินทร์ จึงประวัติ โทร.08-4643-4295 อาจารย์มธุรา สวนศรี โทร.08-6778-1032 More >

9มทร.ตบเท้ารับตรงร่วมกันปี55จัดรวมสอบเฉพาะเด็กม.1-ปวช. (9 RMUTs to admit students together from 2012 on)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปิดเผยผลการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ว่า ที่ประชุมยืนยันว่า มทร.ทั้ง 9 แห่ง จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วยระบบรับตรงร่วมกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยเชื่อว่าจะสามารถลดภาระของผู้ปกครอง และนักเรียนที่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่งได้ และถือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวแทนจาก 9 มทร.มาร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการกำหนดวัน เวลาสอบ การเลือกสถาบัน การเลือกคณะได้กี่อันดับ และการออกข้อสอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะนำมาเสนอที่ประชุมพิจารณา และประกาศให้เด็กได้เตรียมตัวต่อไป More >