ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว: สมทบทุน

ฉลวย ฟักสุขจิตต์ ศิษย์เก่าราชมงคล พร้อมคณะศิษย์เก่า เข้ามอบเงินสมทบทุนการก่อสร้างหอพระ มทร.ธัญบุรี จำนวน 2 แสนบาท แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี ที่ห้องรับรอง มทร.ธัญบุรี คลอง 6 จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้ More >

คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ‘ราชมงคล’น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ

“ราชมงคล” เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งปัจจุบันยกสถานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตั้งกระจายอยู่ 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในฐานะลูกราชมงคล ต่างพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่ “พ่อของแผ่นดิน”

More >

ภาพข่าว: ลงนาม

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ และนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา และวัฒนธรรมจีน ที่มทร.ธัญบุรี

More >

กอล์ฟการกุศลราชมงคล 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟราชมงคล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2599 ณ สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์  อังศุภโชติ เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ ครั้งนี้จะทำการแข่งขันแบบ Stroke Play ออกพร้อมกันทุกหลุม คิดคะแนนแบบ Stableford และใช้การคิดแต้มต่อระบบ 36 System แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมและบุคคล โดย Shot Gun Start เวลา 12.30 น. (เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนและเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)   

ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขัน รับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร. 081 866 8591 , 086 334 1870 , 02 549 3680-1 More >

บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับ ป.เอก

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเปิดรับสมัคร 3 สาขา คือ การจัดการ การบัญชี และการตลาด

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมที่ได้โครงการปริญญาเอก อาคาร 1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0-2549-4819 หรือ 08-1795-2191 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.facebook.com/rmutt.klong6 More >

เปิดห้องเรียนบริหารฯ มทร.ธัญบุรี “สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0”

More >

มทร.ธัญบุรี รับปริญญาโท – เอก

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559 โดยระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือสอบถามโทร.02-5493697 02-5494520 และ 02-5494505

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน
นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทร. 02 549 4994

‘ไทย’ทำได้ แว่นผู้ป่วยทางสายตา

นักวิจัย 3 สถาบัน เจ๋ง ร่วมคิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทางให้ผู้ป่วยทางสายตา นำร่องใช้กับทหารใต้ที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียการมองเห็น ได้ผลดีเกินคาด โดยอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก ต้นทุนการผลิตชุดละ 5,000-6,000 บาท ทำให้ผู้ที่มองไม่เห็นกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น More >

3สถาบันคิดค้นแว่นนำทาง”ผู้ป่วยสายตา”มิได้พิการแต่กำเนิด

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นักวิจัย 3 สถาบัน เจ๋ง ร่วมคิดค้นนวัตกรรม “PMK Glasses Navigator” แว่นตานำทางให้ผู้ป่วยทางสายตา นำร่องใช้กับทหารใต้ที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียการมองเห็น ได้ผลดีเกินคาด โดยอุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก ต้นทุนการผลิตชุดละ 5,000-6,000 บาท ทำให้ผู้ที่มองไม่เห็นกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
นักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ใคร คิดค้นนวัตกรรมแว่นตานำทางผู้ป่วยทางสายตา More >

ภาพข่าว: แว่นนำทางไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ผู้พิการทางสายตาลองใช้ “แว่นนำทาง” ที่นักวิจัยจาก วพม. มทร.ธัญบุรี และ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมคิดค้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดิน ซึ่งพบว่าได้ผลดี. More >

คอลัมน์ เด็กเด็ดเด็ด ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มาดามดีดี้ สาวสวยแซ่บซ่ามาแล้วค่า
อาทิตย์นี้ขอแปลง โฉมเป็นสก๊อยสาว เพื่อให้เข้ากับหนุ่มแว้นฟ้อ ที่มาดามดันขึ้นแท่น “เด็กเด็ดเด็ด” ในวันนี้ เอิร์ท มีชื่อจริงตามไอดีการ์ดที่ดูแล้วรวยมากว่า ธนาคาร ทองสุข เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สวัสดีสมาชิก”กอสซิพคลับ”ของ”ขาเม้าท์”ช่วงนี้ฟ้าฝนเทกระหน่ำแบบซัมเมอร์เซลกันแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย หลายพื้นที่เริ่มประสบปัญหาอุทกภัยกันแล้ว ในยามทุกข์ยากแบบนี้ “เครือไทยรัฐกรุ๊ป”ทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์ไม่เคยทอดทิ้งกัน นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา สร้างรอยยิ้มและความปลาบปลื้มใจให้กับชาวบ้านได้คลายความทุกข์ โดยผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปยืนยันจะทยอยนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนี่แหละน้ำใจคนไทยยังไงก็ไม่ทอดทิ้งกัน
หันมาเม้าท์เรื่องมันส์ๆรอบรั้วมหาวิทยาลัยกันบ้าง
ดีใจกับ”รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร”สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ที่เพิ่งคว้า 3 รางวัล การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(Smart Packaging Design Contest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Awards 2016 ที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สุโขทัย ธรรมาธิราช ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์(TOPIC)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมกันจัดงาน “รัตนาภรณ์”ยิ้มแก้มปริหลังผลงาน”SHANG”สามารถกวาดรางวัลมาได้เป็นกอบเป็นกำ ทั้งที่มีสถาบันอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 75 ทีม หน้าตาดีแถมมีไอเดียบรรเจิดแบบนี้เห็นทีหัวบันไดคณะไม่แห้งล่ะคราวนี้ More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Mr.CAO Guoyong นายกสภามหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร Railway Engineering และ Railway Transportation ที่ Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน More >

อาจารย์ มทร.ธัญบุรี เสนอ MV เที่ยวไทยมีเฮได้แต่อย่าลืมองค์ความรู้

สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จัดการ “เสวนาเที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือ ทำลายวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมหรือไม่ ที่ได้นำเรื่องราวของทศกัณฑ์ที่เป็นตัวเอกของ MV เที่ยวไทยมีเฮ มานำเสนอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ นายมาโนช บุญทองเล็ก หัวหน้าภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผู้เขียนหนังสือนามปากกา “ทัศนาวดี” นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย หัวหน้าสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการเสวนาโดย นายสมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี More >

มทร.ธัญบุรี จับมือ HIU ประเทศญี่ปุ่น จัดประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและประกวดภาพยนตร์สั้น และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตเว็บไซต์ การผลิตภาพยนตร์สั้น และเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น สนองตอบกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนานักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับผู้ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดเว็บไซต์ International Web Design Contest (iWDC) ได้แก่ผลงาน “Eco Lifestyle” นายอนันติชัย เจ้าศิริ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดหนังสั้น International Short Films Contest 2016 (iSFC) ได้แก่ผลงาน “Bighamster” ของ นายภัทวัฒน์ สิริเจริญทรัพย์ และ นางสาวสิรีธร ยิ้มพงษ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ International Computer Programming Contest (iCPC) “Invasion Alert” ได้แก่ผลงาน ““Invasion Alert” ของนายอรรณพ คงการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี More >

คอลัมน์ อวดดี: ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาสาขาออก แบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลป กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงฝีมือคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design Contest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Awards 2016

งานนี้ จัดขึ้นโดย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยกว่า 75 ทีม จากนั้นคัดเลือกเหลือ 50 ทีม และทำการประกาศผลการตัดสิน ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ น.ส.รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร จากผลงาน ซาง (SHANG)

น.ส.รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร บอกว่า ซาง เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่องค์พระสังกัจจายน์ ซึ่งทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลค่อนข้างสูง เป็นที่ยอมรับและศรัทธา ซึ่งการกราบไหว้จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง โดยพระสังกัจจายน์เหมาะที่จะตั้งไว้ร้านค้า สำนักงาน หรือที่บ้าน จากเหตุผลดังกล่าว จึงนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ลักษณะเป็นดิสเพลย์ (Display) สำหรับวางโชว์สินค้าได้ในตัว สำหรับตั้งโชว์ โดยแพทเทิร์นสามารถพับเป็นกล่องขึ้นรูปได้โดยใช้กระดาษเพียงชิ้นเดียว

นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว นักศึกษาจาก มทร. ยังคว้ามาได้อีกสองรางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “SNOOPY” ของนายอนุสรณ์ พุ่มทับทิม และรางวัลชมเชย ผลงาน “บ้านนกคุ้มแสนสุข” ของนายอภิชัย อภิสิทธิ์หลักชัย

ด้าน นายอนุสรณ์ พุ่มทับทิม เจ้าของผลงาน “SNOOPY” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บอกว่า ลักษณะบรรจุภัณฑ์กล่องคอนเสิร์ต snoopy ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอนเสิร์ตที่มีแสงไฟสวยงามและดูน่าสนใจ โดยรูปแบบเป็นทรง 6 เหลี่ยม ภายในเป็นแบบ 3 มิติ สามารถเป็นของที่ระลึกและสะสมสำหรับคนที่ชอบ snoopy โดยเฉพาะรูปแบบกล่องจะเป็น Display มีลูกเล่นด้วยการติดไฟ ซึ่งแสงไฟจะออกจากด้านล่างหรือพื้นของตัวโมเดลเป็นแสงสีฟ้าทำให้ดูน่าสนใจ และช่วยในเรื่องการขนส่งที่สะดวกประหยัดเนื้อที่

ถือเป็นการหาประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนที่คุ้มค่ามาก เพราะได้ฝึกในการใช้ความคิดที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อลงมือผลิคชิ้นงานจริง ๆ ที่อาจนำไปสู่การประยุกต์ใช้หรือนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต. More >

คอลัมน์ อวดดี: ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาสาขาออก แบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลป กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงฝีมือคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design Contest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Awards 2016 More >

ปิกาจู จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จิตอาสา มทร.ธัญบุรี

คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วาดตัวการ์ตูนปิกาจู สอดแทรกคติธรรม ลงในจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี More >

เปิดห้องเรียนบริหารฯ มทร.ธัญบุรี ‘สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0’

 

จากการที่รัฐบาลให้นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็ปรับตัวเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ดังเช่นคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0 More >

คอลัมน์ สสว.ทิปส์: ฟื้นฟูกลุ่มเทิร์นอะราวด์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภายหลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ (เทิร์นอะราวด์) มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการจำนวน 1 หมื่นราย โดยบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ต่อความคืบหน้าโครงการฯ ที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2559 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1.36 หมื่นราย ผ่านคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำแล้วทั้งสิ้น 12,816 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นราย ในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคล 5,000 ราย

โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มทร.ธัญบุรี ได้เข้าวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึกแล้วพบว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ 4,000 ราย สสว.ช่วยประสานให้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิมได้ 2,000 ราย

ขณะที่ประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการกลุ่มเทิร์นอะราวด์ที่ประสบอยู่ จำแนกออกได้เป็น 3 เรื่องที่สำคัญคือ 1.ยอดขายลดลงเพราะขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 2.ขาดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ 3.ขาดสภาพคล่องถูกเร่งรัดหนี้สินจากธนาคาร

สสว.และ มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

ประสานงานเพิ่มช่องทางในการขาย อาทิ งานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ การหาแนวทางลดต้นทุน โดยให้ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ โดยที่ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเป็นภาคี จะช่วยพัฒนาตรวจสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ การวินิจฉัยให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ความรู้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจการเอสเอ็มอีเทิร์นอะราวด์ เพิ่มสภาพคล่องเพื่อปรับปรุงกิจการและเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต

โดยยื่นขอสินเชื่อจากโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมของ สสว. ซึ่งให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติระเบียบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สสว.จะจัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสินเชื่อ โดยมอบให้ ธพว.เป็นหน่วยร่วมรับหน้าที่ดำเนินการทางด้านสินเชื่อและติดตามดูแลลูกหนี้

ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการเทิร์นอะราวด์ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และได้รับการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายเดิมแล้วมีจำนวน 2,000 ราย โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอกู้จากเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมได้ ในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 5,000 ราย และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลอีก 1,000 ราย ที่มีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพ สสว.ได้จัดโปรแกรมกิจกรรมเสริมศักยภาพการอบรมสัมมนา เช่น การจัดทำเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป การให้คำแนะนำทางด้านตลาด และการบริหารจัดการ

โดยภาพรวม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีของ สสว.ทั้ง 12,816 ราย ได้รับการส่งเสริมทางด้านการขาย การเพิ่มนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการฟื้นฟูกิจการให้เติบโต ได้ต่อไป More >