English+Thai

โปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ธัญบุรี (Authorization for RMUTT university council committee members)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป จำนวน 14 ราย ประกอบด้วย 1.นายขรรค์ ประจวบเหมาะ 2.นายชุมพล พรประภา 3.พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน 4.พลเอกธงชัย เกื้อสกุล 5.นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์ 6.นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 7.นายพินิติ รตะนานุกูล 8.นายมนตรี จุฬาวัฒนทล 9.นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ 10.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 11.นายสมชอบ ไชยเวช 12.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 13.นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ และ 14.นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ More >

ตลาดระแหง 100 ปี-นศ.มทร.ธัญบุรีแชมป์ภาคกลางรางวัลต้นกล้าสีขาว ธ.กรุงไทย (Rahaeng market project done by RMUTT winning the award)

โครงการตลาดระแหง 100 ปี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อ.ลาด หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้ารางวัลโครงการดีเด่นประจำภาคกลาง “โครงการต้นกล้าสีขาว ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด” ซึ่งจัดขึ้นทุกปี รางวัลนี้เป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการทำงานเพื่อชุมชน เข้าใจความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และทำให้ชาวบ้านมีจิตสำนึกในการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นมากขึ้น

โครงการนี้มี อ.ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี และนักศึกษา 5 คน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการตลาดระแหง 100 ปี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตลาดระแหง 100 ปี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ตลาดโบราณที่คล้ายๆ กับตลาดสามชุก จุดเด่นคือ มีบัวทั่วทุกพื้นที่ของตลาด ขณะที่ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของ จ.ปทุมธานี คว้ารางวัลต้นกล้าของธนาคารกรุงไทย

ขณะเดียวกัน มทร.ธัญบุรี มีพิพิธภัณฑ์บัวที่มีสายพันธุ์ต่างๆ จำนวนมาก นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 3 สาว 2 หนุ่ม ทีม Dekrahang ได้แก่ ฝน-น.ส.ฤทัยรัตน์ บุญมีสุวรรณ, ตาร์-นายบุลากร ตั้งเขียวเจริญ, น้อยน.ส.วิภาวรรณ ทศวารจันทรา, ปุ้ย-น.ส.วรัชญา ศรีทองทิม นศ.ชั้นปีที่ 4 และปาล์มนายนรินทร์ ม่วงน้อย นศ.ชั้นปีที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของชาวบ้าน เพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิต ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง More >

ภาพข่าว: รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (The collaborative agreement signed between RMUTT and NRTC)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ศ.นพ.สิทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มทร.ธัญบุรี. More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: แนะอุดมศึกษามองคุณภาพ (RMUTT suggesting to look at the quality of education)

จากกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไปเปิดศูนย์การสอนนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในห้างสรรพสินค้า ศาลาวัด หรือแม้แต่ศูนย์อาหารต่างๆ จนทำให้หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่จะสำเร็จการ ศึกษาออกไป ทั้งยังได้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ลงมากำกับดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า สำหรับ มทร.ธัญบุรี ไม่ได้มีการเปิดศูนย์การสอนนอกมหาวิทยาลัย เพราะคิดว่าแต่ละสาขาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันล้วนแต่ต้องใช้เครื่องไม้ เครื่องมือในการจัดเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการแทบทั้งสิ้น หากไปเปิดศูนย์การสอนนอกมหาวิทยาลัยแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ ก็จะกระทบต่อคุณภาพของผู้ที่จะเข้ามาเรียนได้ ดังนั้นหากเปิดศูนย์การเรียนแล้วไม่มีคุณภาพก็ไม่อยากที่จะดำเนินการ More >

มทร.ธัญบุรีเมินสอนนอกที่ตั้ง (RMUTT saying “NO” on opening new branches)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งไปเปิดศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง เช่น เปิดสอนใน ห้างสรรพสินค้า ศาลาวัด หรือแม้แต่ศูนย์อาหารต่างๆ จนทำให้หลายฝ่ายห่วงเรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกมาโดยได้มี การเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าไปกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ไม่ได้มีการเปิดศูนย์การสอนนอกมหาวิทยาลัย เพราะเห็นว่าแต่ละสาขาที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันต้องใช้เครื่องมือในการ จัดการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติการทั้งสิ้น ดังนั้นหากไปเปิดศูนย์การสอนนอกมหาวิทยาลัยโดยจะ ไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ ก็จะกระทบต่อคุณภาพของผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแน่นอน ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงไม่ไปจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวต่อไปว่า ส่วนตัวเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษา ควรจะจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยให้ดี และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ สังคมก่อน โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี หากทำได้ดีและมีความพร้อมแล้ว จึงค่อยไปจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งความพร้อมที่ว่า คือ พร้อมเรื่องเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน บุคลากร และสถานที่ ทั้งนี้ถ้าแต่ละสถาบันมองเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ หรือไม่มองแต่ธุรกิจ ปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน More >

ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: 36 ปีราชมงคล (Faithful Thanks to Dr. Sumet)

รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบกระเช้าขอบคุณ ดร.สุเมธ แย้มนุ่นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”36 ปี ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” More >

ภาพข่าว: ลงนาม (RMUTT and NRTC )

ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับ รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ More >

คอลัมน์ NEWSข่าวสั้น: ลงนามบันทึกข้อตกลง (RMUTT and NRTC signing on the collaborative agreement)

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ กับ รศ.ดร.นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้   More >

สถาบันวิชาการการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงาน ที่มทร.ธัญบุรี (Welcoming the visitors from the National Defence Studies Institute)

ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับ พลโทประสาท สุขเกษตร รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ คณะนายทหารจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ที่มาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บัว  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี More >

ภาพข่าว: รางวัลต้นกล้าสีขาว (RMUTT students, won the award given by KTB.)

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ภายใต้ชื่อทีมDekrahang เข้ารับรางวัลโครงการดีเด่น ประจำภาคกลาง จากการนำเสนอโครงการตลาดระแหง 100 ปี ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการต้นกล้าสีขาวของธนาคารกรุงไทยเมื่อเร็วๆ นี้ More >

คอลัมน์ ชุมทางครู (Invitation for the “Life and Works”)

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ “ชีวิตและผลงานของ ศ.ประหยัด พงษ์ดำ” ศิลปินแห่งชาติ 20 ม.ค.เวลา 10.00-12.00 น. ที่ประชุมศิลปกรรมอาคาร 1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์… More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว (Young generation worked in the religion event)

เห็น “สุภกิจ สุขก้อน” ปี 3 ดีกรีนายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนำน้องๆ ในคณะวิศวะพร้อมใจกันมาช่วยงานพิธีสงฆ์ในงาน “36 ปี ราชมงคล Rt สร้างคนสู่งาน” ต้องขอชื่นชม เพราะคงมีไม่มากนักที่จะได้เห็นเด็กรุ่นใหม่หัวใจธรรมะรู้เรื่องพิธีกรรมแบบนี้ More >

มทร.รับฟังคำติชมจากผู้ปกครองพร้อมแก้ปัญหาและส่งเสริมเต็มกำลัง (Parents’ Feedbacks given to the University)

นายสมภพ เพชรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่มทร.ธัญบุรี ได้จัดงาน “ราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน” เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย36 ปี โดยได้จัดโครงการผู้ปกครองพบมหาวิทยาลัย ปีที่ 2 ด้วยการเชิญตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 55 คน เข้าพบปะคณาจารย์ พร้อมเยี่ยมชมสถานศึกษา และเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งพบว่าผู้ปกครองที่เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ มีความหลากหลายทางด้านอาชีพ เช่น แม่บ้าน ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชนพ่อค้า แม่ค้า และเจ้าของกิจการ ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากกับงานที่จัดขึ้น โดยในส่วนคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องชื่อเสียงของ มทร.ธัญบุรี ค่าเล่าเรียน การติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ปกครอง และความปลอดภัย ส่วนข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ส่วนใหญ่รู้สึกเป็นห่วงในเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ร้านเหล้าซึ่งในเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงให้ทราบว่าได้จัดเจ้า หน้าที่กวดขัน ในบริเวณดังกล่าว พร้อมพยายามผลักดันกฎหมายโซนนิ่ง นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้มีการจัดทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ในปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 100% ส่วนกลุ่มผู้กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นมีเพียงพอต่อความต้อง การอาจมีตกหล่นบ้างซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยก็ได้รับปากที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด More >

มทร.ธัญบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (Jobs available at RMUTT)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส.ทางด้านบริหารธุรกิจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 26 ม.ค.54 ผู้ใดประสงค์ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักคณบดี งานบุคคลคณะที่เปิดรับตำแหน่งดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2549-4154 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร.0-2549-3152 More >

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย (RMUTT magazine available)

จุลสารราชมงคลธัญบุรี
ฉบับครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๔

RMUTT magazine available, the series of the 36-Year-Old Anniversary of University Establishment (January to March, 2011)

More >

ภาพข่าว แสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น (Many well-known persons were given awards as of the good alumni by RMUTT.)

36 ปี ราชมงคล Rt สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ภายในงานได้มีการมอบรางวัลศิษย์ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยในครั้งนี้มีคนดังตบเท้าเข้ารับรางวัลในงานนี้ด้วย คุณอุดม จะโนภาษ ผู้บริหารอาวุโส บริษัทบีอีซีเทโร สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 “อิ๋ว” คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ พิธีกร ผู้ประกาศอดีตรองโฆษณาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี “หนิง” คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรและผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 “แหลม” คุณสมพล รุ่งพาณิชย์ นักร้องวง 25 hours “ตั้ม” คุณสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช ผู้จัดการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) More >

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาNetwork Games ครั้งที่ 16 (Mr. Virach presided over the competition.)

นายวิรัช โหตระไวศยะ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา Network Games ครั้งที่ 16  ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ซึ่งเป็นกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา เขียนโปรแกรม เกมส์ การประกวดกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ขบวนพาเหรด และงานNetwork Night โดย สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2554  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: มทร.ฉลองคล้ายวันสถาปนา (The “Anniversary of University Establishment” hosted to create recognition.)

รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเท๕โนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวในงาน “36 ปี ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” เมื่อเร็วๆ นี้ว่า งานครั้งนี้มหาวิทยาลัยจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และโครงงานของนัก ศึกษาจากคณธ ภาควิชาต่างๆ และฝึกอบรมอาชีพกว่า 40 หลักสูตร เพื่อแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มทร.กรุงทแพ กล่าวว่า มทร.กรุงเทพ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่การเป็นมหาวิทยาลัย “วิชาชีพโดดเด่น คิดเป็นทำได้ ใจกายเป็นสุข” และเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยในนาม”UTK ราชมงคลกรุงเทพ” More >