English+Thai

‘บ้านสบาย เพื่อยายตา’เริ่มนำร่องที่ ‘บางตะบูน’ (Pilot house establishment project at Bann Bang Taboon)

อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล 

ข้างต้น คือ คำขวัญประจำถิ่นของ บ้านบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพรชบุรีเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยแครงขึ้นชื่อ ภาพแรกที่ใครต่อใครจะได้เห็นเมื่อมาเยือนชุมชนแห่งนี้คือ บ้านเรือนของชาวบ้านที่ตั้งเรียงรายตลอดสองฝั่งน้ำบางตะบูน 

ทั้งที่ชีวิตของชาวบางตะบูนน่าจะพรั่งพร้อมสมบูรณ์ ความเป็นอยู่น่าจะดีเป็นไปทางเดียวกับราคาอาหารทะเลที่สูงลิบ แต่ความจริงแล้วกลับตรงกันข้าม ที่ชุมชนแห่งนี้ยังคงแร้นแค้นขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทั้งที่อยู่อาศัย และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ 

จากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า60 ปี ที่บางตะบูนมีถึง 957 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้สูงอายุทั้งประเทศที่คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของประชากรทั้งหมด 

และด้วยจำนวนคนชราที่มีมากนี่เอง”การเคหะแห่งชาติ” จึงเลือกชุมชนนี้เป็นพื้นที่นำร่อง ในโครงการ “บ้านสบาย เพื่อยายตา”โดยตั้งใจจะใช้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย เพราะจากตัวเลขที่มีการสำรวจและประมาณการ พบว่าปี 2553 ที่ผ่านมามีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 7.6 ล้านคน 

ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจึงเตรียมแผนการรองรับการเพิ่มขึ้นของคนชราในส่วนของที่อยู่อาศัย More >

คนรุ่นใหม่ฮิตเรียนครูภาพลวงตาหรือความจริง (You want to be a teacher?)

เรื่อง : ทีมข่าว Click ภาพ : ทีมภาพ Click 

‘ครู’ วลีสั้นๆ ที่รวบรวบคุณูปการไว้ในตนเอง แต่เมื่อเวลาล่วงเลยคุณค่าของความเป็นครูกลับดูลดลง พระคุณที่สาม ซึ่งสมัยหนึ่งชาวไทยเคยยกย่องและให้ความเคารพกลับถูกอารยะบางอย่างทางสังคมกลบความสำคัญ 

ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะวิถีของครูบางประเภทที่ทำการขุดหลุมฝังคุณค่าแห่งวิชาชีพตน บทบาทของครูจึงถูกมองเป็นเพียงอาชีพหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่แค่ ‘สอน’ และถูกลดคุณค่าทางสังคมไปโดยปริยาย 

กลายเป็นปัญหาการขาดแคลนครู ซึ่งสิ่งหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ปฏิเสธที่จะเป็นครู อาจเพราะเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ มีความรับผิดชอบ และสละเวลาส่วนตัว รวมถึงด้านสวัสดิการและรายได้ที่ค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นปัจจุบันครูที่กำเนิดโดยจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่ยากเสียเหลือเกิน 

ซึ่งทางรัฐบาลเองก็มองเห็นถึงปัญหาของวิชาชีพจึงมีนโยบายยกระดับวิชาชีพครู รวมถึงทุนการศึกษา และรับประกันการมีงานทำ ด้านยอดของผู้สมัครเข้าเรียนครุฯ ในปีนี้ จึงสูงเป็นประวัติการณ์ ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งที่มียอดเด็กสมัครเรียนครุศาสตร์กว่า 7,000 คน แต่รับเพียง 400 คนเท่านั้น 

และรัฐบาลก็เผยถึงอัตราว่างตำแหน่งครูที่มีรองรับกว่า 30,000 อัตรา ก็ได้แต่หวังว่าเมื่อมีผู้สนใจศึกษาในทางครุศาสตร์มากขึ้นด้าน’จิตวิญญาณความเป็นครู’ ก็จะถูกปลูกฝังแก่ ‘ว่าที่ครู’ ในอนาคตอย่างเต็มเปี่ยม และนำความศรัทธาแก่วิชาชีพครูให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย More >

9มทร.ตบเท้ารับตรงร่วมกันปี55จัดรวมสอบเฉพาะเด็กม.1-ปวช. (9 RMUTs to admit students together from 2012 on)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปิดเผยผลการประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ว่า ที่ประชุมยืนยันว่า มทร.ทั้ง 9 แห่ง จะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วยระบบรับตรงร่วมกันตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยเชื่อว่าจะสามารถลดภาระของผู้ปกครอง และนักเรียนที่ต้องวิ่งรอกสอบหลายแห่งได้ และถือเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวแทนจาก 9 มทร.มาร่วมกันพิจารณารายละเอียดของการกำหนดวัน เวลาสอบ การเลือกสถาบัน การเลือกคณะได้กี่อันดับ และการออกข้อสอบ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 1 เดือน จากนั้นจะนำมาเสนอที่ประชุมพิจารณา และประกาศให้เด็กได้เตรียมตัวต่อไป More >