English+Thai

ชี้ขยับเวลาเปิด-ปิดเรียนต้องรอบคอบสพฐ.หวั่นกระทบหากปรับปีหน้า “สุเมธ” งงกลุ่มอาเซียนยังไม่เปลี่ยน (Changing in opening-closing semester now is in discussion)

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยกรณีที่ประชุมธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับสากล เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จากเดิมที่เปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน มิ.ย.-ต.ค. และ ภาคเรียนที่ 2 เดือน พ.ย.-มี.ค. มาเป็นภาคเรียนที่ 1 เดือน ก.ย.-ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค. More >

มทร.ธัญบุรีเพิ่มเด็กโควตา (RMUTT increasing numbers of student quota)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียนเครือข่ายเกี่ยวกับการให้โควตาเข้าศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี ในปีการศึกษา 2555 แก่นักเรียนที่จะจบชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2554 โดยย้ำว่า มทร.ตั้งเป้าหมายให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน More >