มทร. ธัญบุรี ส่งนักศึกษา อบรมการเป็นผู้นำ ที่มาเลเซีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Borneo Youth Leadership Conference (BYLC) 2014 ณ Curtin University Sarawak Malaysia ประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่ดี และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากตัวแทนของประเทศต่าง ๆ

โป้ง – อภิสิทธิ์ เกตุสะอาด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว หนึ่งในผู้เข้าร่วม เล่าว่า ตนชอบภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และอยากลองทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง เพราะการเข้าร่วมโครงการนี้ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การกรอกใบสมัคร การสอบสัมภาษณ์ และอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่ประทับใจ คือ การโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในช่วง Closing Dinner ตัวแทนจากหลาย ๆ ประเทศต่างให้ความสนใจและขอถ่ายรูปกันมาก นี่คือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์ รู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายทอดออกมา ส่วนความประทับใจที่เกิดขึ้น คือ ตัวแทนแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้ รวมถึงประเทศเจ้าภาพ ต่างยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่ถือตัวและไม่ดูถูกกัน และผู้คนมาเลเซียส่วนใหญ่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของทุก ๆ คน หากทำผิด เช่น พูดผิด เขียนผิด หรือทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง พวกเขาจะไม่หัวเราะ ไม่ซ้ำเติมหรือตอกย้ำ และจากที่เห็น ความสัมพันธ์ภายในห้องเรียนของพวกเขา อาจจะดูน้อยกว่าของเรา เพราะพวกเขาตั้งใจเรียนจริงจัง ไม่ค่อยเห็นคุยหรือเล่นกัน ถือเป็นความแตกต่างจากจุดนี้ทำให้ผมมองกลับมายังประเทศของเรา รู้สึกว่ายังแตกต่างจากพวกเขามากมาย ประสบการณ์การเข้าร่วมครั้งนี้ ทำให้รู้ว่าทักษะภาษาอังกฤษของบ้านเรายังคงต้องได้รับการพัฒนาและฝึกฝนเป็นอย่างมาก รวมถึงการสั่งสมประสบการณ์ดังเช่นที่ผมได้รับจากโครงการดังกล่าวนี้

แพร – วนาลี ปานใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เล่าว่า เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะอยากมีประสบการณ์ในการสนทนาภาษาอังกฤษ และอยากที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติ ขณะเข้าร่วม โดยส่วนตัวรู้สึกชอบกิจกรรม Workshop Activities ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คนเข้าร่วมโครงการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ แล้วออกมานำเสนอ เพื่อนทุกคนมีความเป็นมิตร อัธยาศัยดี ต่างมีรอยยิ้มให้แก่กันเวลาสื่อสาร รวมถึงเพื่อน ๆ จากมทร.ธัญบุรีที่ไปด้วยกัน แม้จะต่างคณะ แต่ก็ให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลระหว่างกันดี ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ ที่ทำให้ดิฉันได้ตระหนักถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมการเป็นผู้นำครั้งนี้สามารถนำมาใช้ในการทำงานที่สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างมาก เพราะได้เห็นหลักคิดและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับผู้คนจำนวนมาก

ส้ม – รังสิตา จันทร์หอม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เล่าว่า โครงการนี้สร้างองค์ความรู้อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ ที่ตัดสินใจเข้าร่วมเพราะอยากดึงศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ออก และต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเพื่อน ๆ น้อง ๆ หลายคนมีศักยภาพ แต่ขาดความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก การมาเข้าร่วมนี้จะทำให้เรามีความกล้ามากขึ้นและได้ฝึกทักษะทั้งความเป็นผู้นำและภาษาอังกฤษ และในคืนวันสุดท้ายก่อนกลับ ได้โชว์การแสดงรำไทยร่วมกับเพื่อน ๆ ผลตอบรับรู้สึกเกินความคาดหวังมาก เพื่อนต่างชาติให้ความสนใจในศิลปะแขนงนี้มาก ได้รับความชื่นชมและเสียงปรบมือมากมาย อีกหนึ่งสิ่งที่อยากเล่าให้ฟัง นั่นคือ มิตรภาพที่ได้รับในครั้งนี้จากหลาย ๆ ประเทศ สานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี้คงต่อยอดในเรื่องภาษา ศิลปวัฒนธรรมและการบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ ต่อไปในอนาคต ประสบการณ์ดี ๆ ในครั้งนี้ ทำให้ได้ท่องเที่ยว ณ ที่แห่งใหม่ ได้ฝึกภาษาที่เราไม่ได้ใช้บ่อย ได้ลิ้มรสอาหารที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้เรารู้จักฝึกอดทน ความกล้าแสดงออก และการรู้จักปรับตัว แม้ประเทศมาเลเซียจะมีภูมิประเทศที่สวยงาม บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ แต่ก็คิดถึงประเทศไทยไม่ได้ โดยเฉพาะอาหารไทย

ปาล์ม – สิขเรศ พดุงญาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว เล่าว่า อยากแลกเปลี่ยนทักษะภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำจึงมาสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อน ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมมีความเป็นมิตรภาพสูง และพูดภาษาเก่งมาก ๆ เข้าใจว่าผ่านการคัดเลือกมาดี และได้ร่วมแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับเพื่อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างชาติรู้จักและให้ความสนใจมาก สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมในครั้งนี้ คือ องค์ความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การเขียน รวมถึงทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ยังจุดประกายความคิดให้หันมองที่บ้านของเรา โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เพราะที่ประเทศมาเลเซียมีวิธีการเรียนการสอนในลักษณะที่แตกต่างจากบ้านเราและน่าสนใจ เพราะในหนึ่งคาบเรียน ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง อาจารย์จะสอน 1 ชั่วโมงและเปิดโอกาสให้ถามตอบกัน 30 นาที ซึ่งนักศึกษาต่างก็ผลัดกันถามตอบมากมาย ณ จุดนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้มากยิ่งขึ้น มากกว่าเรียนรู้แบบเดิม ๆ

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความเป็นผู้นำที่ดี และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากตัวแทนของประเทศต่าง ๆ โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

Binder1_Page_05

คอลัมน์ สยามรัฐผลัดใบ: มาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์เกิดขึ้นแล้ว

ดร.วิชัย พยัคฆโส payackso@gmail.com

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เช่นเดียวกับหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น อังกฤษ ออสเตรเลียเยอรมนี รวมถึงอีกหลายประเทศในเอเชียเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เป็นสมรรถนะ(competency) ยกระดับผลิตภาพ(productivity) ของประเทศให้สูงขึ้น

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถูกจัดตั้งเพื่อเป็นสถาบันที่จะรับรองมาตรฐานอาชีพให้แก่ทุกอาชีพในทุกอุตสาหกรรมให้กับผู้ที่ใช้ฝีมือแรงงานในทุกๆ อุตสาหกรรม โดยมีหลักการเทียบกับมาตรฐานสากล เริ่มจากการกำหนดมาตรฐานแต่ละอาชีพ เป็นระดับ มีความสามารถหรือมีสมรรถนะทำงานอะไรได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด แบ่งเป็น 7 ระดับ ซึ่งจะเทียบเคียงกับคุณวุฒิการศึกษาได้

ระดับ 1 เทียบเคียง ประถมศึกษา ระดับ2 มัธยมศึกษา ระดับ 3 ปวช. ระดับ 4 ปวส.ระดับ 5 ปริญญาตรี ระดับ 6 ปริญญาโทและระดับ 7 ปริญญาเอก ที่มีความสามารถในระดับวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมได้ หากมาตรฐานได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมนั้นๆ จะเป็นสมรรถนะให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะของสถานประกอบการได้ตรงความต้องการ

ผู้เขียนอยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การผลิตงานสื่อสารมวลชนจะเน้นหนักไปที่การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ์ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และสื่อแห่งประเทศไทย14 สถาบัน เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 10 อาชีพ เสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะเข้าสู่การทดสอบ เพื่อรับมาตรฐานแล้ว More >

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องมือวัดกำลังรับน้ำหนักของถนนในท้องถิ่น

ถนน คือ หนึ่งปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศและมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิศวกรรม นับตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ หรือการควบคุมงาน  ปัจจุบันถนนลาดยางถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่าง ๆ  เพื่อรองรับปริมาณการจราจร ประกอบกับถนนลาดยางมีความเหมาะสมในหลายด้าน  ทั้งใช้งบประมาณการก่อสร้างต่ำ  สะดวกในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมในภายหลัง  และมีความได้เปรียบในแง่ของคุณภาพการให้บริการในการขับขี่ เพราะโครงสร้างผิวทางเรียบ ไม่มีรอยต่อ มีสีเข้ม ไม่สะท้อนแสงมาก และยังมีความนุ่มนวลในการขับขี่

ขณะที่การบริหารจัดการให้สามารถใช้ถนนลาดยางอย่างเต็มประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการออกแบบที่ดี การก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมน้ำหนักของประเภทรถบรรทุก และการประเมินสภาพผิวทาง ทั้งในแง่ความปลอดภัยและกำลังรับน้ำหนักซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตลอดอายุการใช้งาน  ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีความพยายามในการคิดค้นพัฒนาเครื่องมือและวิธีการประเมินหากำลังรับน้ำหนักของถนนลาดยางอย่างต่อเนื่อง  เดิมทีเครื่องมือที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย คือ เบนเคลแมนบีม (Benkelman Beam หรือ BB) ซึ่งมีราคาประมาณ 150,000 – 300,000 บาท ต่อมาหน่วยงานหลักในประเทศด้านการทางก็ยกเลิกการใช้เครื่องมือนี้ เนื่องจากให้ผลทดสอบที่ไม่แน่นอน มีความล่าช้าในการทดสอบ  กีดขวางการจราจรและมีความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น More >

rmutt-news-02

ธัญบุรีทำมาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเสวนาประชาพิเคราะห์ โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มงานอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย สร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ประธานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ และเป็นอาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ เริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.57 ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะอาชีพมัคคุเทศก์ และนำเสนอผลการดำเนินงานมานำเสนอในเวทีเสวนาและประชาพิเคราะห์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ และจะนำผลจากการประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้ไปร่วมพิจารณาปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในลำดับต่อไป เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยต่อไป

ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองพันธกิจของ มทร.ธัญบุรี ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเกิดความเป็นมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของมัคคุเทศก์ไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์นี้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทย เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย More >

rmutt-news-01

คอลัมน์ Ustation: มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์

mbabanana@nationgroup.com

ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ประธานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ เริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 2557 ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะอาชีพมัคคุเทศก์ และนำเสนอผลการดำเนินงานมานำเสนอในเวทีเสวนาและประชาพิเคราะห์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์และจะนำผลจากการประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้ไปร่วมพิจารณาปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในลำดับต่อไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มงานอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน More >

rmutt-news-03

ชูมาตรฐานมัคคุเทศก์มทร.ธัญบุรีรับอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเสวนาประชาพิเคราะห์ โครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มงานอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการมีความเป็นสากลเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ประธานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ และเป็นอาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะอาชีพมัคคุเทศก์ และนำเสนอผลการดำเนินงานมานำเสนอในเวทีเสวนาและประชาพิเคราะห์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ และจะนำผลจากการประชาพิเคราะห์ในครั้งนี้ไปร่วมพิจารณาปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในลำดับต่อไป เพื่อการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยต่อไป

ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของมัคคุเทศก์ไทยอย่างยั่งยืน เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งสร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆ ให้แก่ประเทศ More >

rmutt-news-04

มทร.ธัญบุรีร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมหาเจดีย์-วัดปัญญานันทาราม

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำคณาจารย์ นักศึกษา คณะศิลป ศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ “พุทธมหาเจดีย์” สังเวชนียสถานจำลอง สถาบันปัญญานันทะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 200 ปี จังหวัดปทุมธานี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นับเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ และส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมหาเจดีย์ โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ให้การต้อนรับ More >

rmutt-news-06

เด็กมอขอแจม: คนจีน…หัวใจไทย

dekmo_khojam@matichon.co.th

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ หนา ปิง อี้ หรือชื่อไทยว่า “ขวัญหล้า” เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

จุดเริ่มต้นของการมาใช้ชีวิตนักศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากเรียนเอกภาษาไทย อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา โดยทาง มทร.ธัญบุรีได้ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา จึงมีโอกาสมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนอยู่ที่เมืองไทย 8 เดือน ประทับใจเมืองไทยและเพื่อนๆ หลังจากที่เรียนจบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยมีทุนให้มาเรียนที่ มทร.ธัญบุรี จึงตัดสินใจมาเรียนในระดับปริญญาตรีที่เมืองไทย เป็นโอกาสดีที่ได้เรียนรู้ชีวิตคนไทย More >

มทร.ธัญบุรี ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

มทร.ธัญบุรี ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย

เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา และ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6 โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสานเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาของ 9 มทร.หัวข้อ “9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” เสวนาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนกับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม” และกิจกรรมการแสดงศิลปะของแต่ละ 9 มทร. More >

Binder1_Page_1

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ในสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสารสกัดว่านตาลเดี่ยวเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง พร้อบกับรับมอบทุนวิจัยเพื่อดำเนินการ ต่อยอด ณ ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี More >

rmutt-news-03

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: ธัญบุรีรับปริญญาโท-เอก

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดผยว่า ปีการศึกษานี้จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 51 อัตรา ส่วนวิธีการสรรหาจะประกาศรับสมัครทั่วไป และการเปิดรับช่องทางพิเศษ ให้คณะหรือหน่วยงานสามารถแสวงหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ และหากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรือทำงานในสถานประกอบการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ มทร.ธัญบุรี จะมีการประเมินเพื่อพิจารณาการเพิ่มเงินเดือน (Top Up) เป็นกรณีพิเศษ อาทิ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองศาสตราจารย์ (รศ.) 40,000 บาท และศาสตราจารย์ (ศ.) 100,000 บาท อีกด้วย และเปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท อีก 55 อัตรา ผู้สนใจ โทร.0-2549-4918 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutt.ac.th More >

rmutt-news-02

เปิดประชาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายผาชัย โปริยานนท์ นายอำเภอคลอง หลวง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย พ.ท.ชินกฤช เอมพันธุ์ ผบ.ปตอ.พัน 2 นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม นายก อบต.คลองหก อ.คลองหลวง และรศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลคลองหกเนื่องจากมีชาวบ้านและนักศึกษาจำนวนมากต่างประสบปัญหาต่าง ๆ หลายเรื่องและมีการร้องเรียนเข้ามาใน อบต.คลองหกจำนวนมาก โดยขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหารุกล้ำที่สาธารณะ และปัญหาผู้ประกอบการร้านค้าเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านและนักศึกษาไม่สามารถหลับนอนได้ ทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้มีมาตรการให้ทางผู้ที่เดือดร้อนได้เขียนเป็นจดหมายและส่งมายังผู้รับผิดชอบทั้งส่วนราชการ ส่วน อปท.และเจ้าหน้าที่ทหารอีกทอดหนึ่งเพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว อีกทั้งหากบางเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทาง อบต.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็จะดำเนินการประสานงานไปยังฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อนำเสนอต่อไป More >

rmutt-news-01

คอลัมน์ มุมพิลึก: พานครูยิ้ม

“ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา…ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพาคณาจารย์ ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา….” บทไหว้ครูที่ทุกคนคุ้นหู กับดอกมะเขือ หญ้าแพรก สัญลักษณ์ในวันไหว้ครูยังอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปทำให้ พิธีไหว้ครู ต่างไปจากยุคเดิม ที่บรรจงทำพานไหว้ครูด้วยดอกไม้สดงดงาม เปลี่ยนมาใส่ดอกไม้ประดิษฐ์และมุกตลกกันตามแต่ว่าไอเดียใครจะบรรเจิดระเบิดระเบ้อขนาดไหน

อย่างล่าสุดพิธีไหว้ครูของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เหล่าคุณครูต่างอมยิ้มกับพานไหว้ครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เนื่องจากไอเดียเก๋ไก๋ไม่มีใครเหมือนของนายชัชวาลย์ นวนไทย นายสุธี จิตต์ไพศาล และนายไตรศุลี นางแย้ม ที่นำรูปภาพเพื่อน ๆ นักศึกษาในสาขาวิชานี้มาเสียบในพาน กลายเป็นที่รุมล้อมของทั้งเหล่านักศึกษาและครู บาอาจารย์

น้อง ๆ ทั้งสาม บอกว่า สาเหตุที่ทำพานไหว้ครูแหวกแนวกว่าใคร เนื่องจากการไหว้ครู 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อนในห้องเข้าพิธีไหว้ครูไม่ครบ เพราะบางคนลาป่วยหรือลากิจที่มาร่วมงานไม่ได้ จึงคิดไอเดียในฐานะที่เรียนถ่ายภาพ ให้เพื่อน ๆ ทุกคนได้ร่วมกันไหว้ครู โดยให้สวมชุดนักศึกษาเต็มยศแล้วแอ๊คชั่นตามบุคลิกของแต่ละคน เผื่อคุณครูเห็นภาพจะได้จำได้ว่าใครเป็นใคร แล้วตัดภาพมาปักใส่พานทั้ง 54 คน แยกเป็นพานเงินและพานทอง และใส่ดอกไม้ประดิษฐ์ ดินน้ำมัน ธูป เทียน ราคาประหยัดเพียง 400 บาท นอกจากได้ไหว้คุณครู ระลึกถึงพระคุณของท่านที่บ่มเพาะอบรมสั่งสอนพวกเราให้เป็นคนดี ได้มีวิชาแล้ว เหนือสิ่งอื่นใด ดีใจและปลื้มใจที่สุด ที่เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณครูที่เห็นพานของพวกเราในวันนี้

คุณครูคนไหนระเบียบจัดสุด ๆ มาหลุดเพราะพานยิ้มนี่เอ้ง…อิอิ. More >

C-140917036019

ข่าวย่อยการศึกษา: ธัญบุรีรับป.โท-เอก

More >

Binder1_Page_04

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

ขาเม้าท์

ขอชื่นชมกับอีกหนึ่งสาวมากความสามารถ “ปุณ” สุกัญญา มณีวงษ์ ปี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ใช้สมองประลองชัย คว้าอันดับที่ 7 ของโลกในการแข่งขันโครงการ The 2014 Microsoft Office Specialist World Championship ประเภท Microsoft Office Specialist Word 2010 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา… “ขาเม้าท์” เชื่อว่าขยันฝึกและสู้อีกนิด พิชิตแชมป์ได้ไม่ยากจ้า… More >

Binder1_Page_08

‘หุ่นยนต์เสริมพลัง’ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการจากราชการสนาม

“หุ่นยนต์เสริมพลัง” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ต.นพ.ธง พงษ์หาญยุทธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK EXOSKELETON ROBOT” More >

Binder1_Page_01

ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ลงนามร่วมมือ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ ซีดีไอพี ในสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสารสกัดว่านตาลเดี่ยวเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง พร้อบกับรับมอบทุนวิจัยเพื่อดำเนินการต่อยอด ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

Binder1_Page_09

คอลัมน์ นวัตกรรมสร้างโอกาส: ‘ปูนซีเมนต์ธรรมชาติ’ จากขยะ-วัสดุเหลือใช้

porntavan.i@gmail.com

ทุกวันนี้กระแสการนำวัสดุทดแทนจากขยะนำมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ในการออกแบบวัสดุทดแทนได้รับความนิยมมากขึ้น สำหรับปูนซีเมนต์ธรรมชาติจากขยะเหลือบริโภคและวัสดุเหลือใช้นี้ เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.สรชา ไววรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญเงิน (KIWIE 2014 Silver Prize) จาก KIWIE 2014 ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย More >

Binder1_Page_14

คอลัมน์ ใคร อะไร ที่ไหน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนนิสิต นักศึกษา ร่วมใจกับบริจาคโลหิตผ่านโครงการ “แบรนด์ ยัง บลัด พลังเพื่อเลือดใหม่” โดยจะนำหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตวันที่ 16 กันยายนนี้ ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป More >

Binder1_Page_13

มทร.ธัญบุรีจัดประชาพิเคราะห์มาตรฐาน-คุณวุฒิวิชาชีพ’ไกด์’

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดประชุมเสวนาประชาพิเคราะห์โครงการวิจัย เพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน โดย ดร.พิมพิกา ทองรมย์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์มทร.ธัญบุรี ในฐานะประธานโครงการวิจัยเพื่อจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมัคคุเทศก์ เปิดเผยถึงการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ ซึ่งเริ่มต้นดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ค.57 ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะอาชีพมัคคุเทศก์ และนำเสนอผลการดำเนินงานในเวทีเสวนาและประชาพิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขามัคคุเทศก์ และจะนำผลจากการประชาพิเคราะห์ครั้งนี้ ไปพิจารณาปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานต่อไปเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทย

ด้าน ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของมัคคุเทศก์ไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์เป็นหนึ่งในอาชีพที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และเป็นกลไกสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้นๆ ให้แก่ประเทศ More >