คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึก

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: พัฒนาบัวเป็นพืชเศรษฐกิจ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29p30 ต.ค.2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-3043, 08-9 692-980 หรือเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th

More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: ประชุมวิชาการพัฒนาบัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และ เส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” โดยนาวาอากาศตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์บัว การประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมถึงผลิต ภัณฑ์จากบัวจากผู้ผลิต และผู้ปลูกบัวโดยตรง สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์บัว โทร. 0-2549- 3043 และ 0-8969-2980 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: กา

คอลัมน์ แวดวงของเรา: การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดประชุมวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค.58 โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และเส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” และ “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” รวมถึงการประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบัว จากผู้ผลิตและผู้ปลูกบัวโดยตรง สนใจเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์www.lotus.rmutt.ac.th More >

นางสาวณัฐินี ปัญญาวงศ์พิทักษ์

แนน นศ.ทุนเพชรบัวสวรรค์ ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ

นางสาวณัฐินี ปัญญาวงศ์พิทักษ์ หรือ แนน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเพชรบัวสวรรค์ “ไม่มีคำว่าสาย ชีวิตพร้อมเริ่มใหม่เสมอ” บนเส้นทางชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ชีวิตต้องผ่านช่วงมรสุมพัดเข้ามา ซึ่งเธอไม่ได้ตั้งตัว แต่ด้วยเป้าหมายชีวิตที่เธอได้ตั้งไว้ เธอจึงได้เพียงบอกว่าต้องสู้

แนน เล่าว่า พ่อและแม่ของเธอ หย่าร้างกันตั้งแต่เธอเด็กๆ เธอต้องอยู่กับยาย จนอายุ 5 ขวบ เธอจึงย้ายมาอยู่กับแม่ และพ่อเลี้ยง ที่บ้านคลอง 11 สำเร็จการศึกษา (สายวิทย์-คณิต) มาจากโรงเรียนธัญรัตน์ หลังจากนั้นสอบเข้าเรียนสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะว่า ชอบเรียนชีววิทยา และตั้งใจที่จะเข้าทำงานที่ศูนย์วิจัยทะเลจังหวัดกระบี่ ตอนนั้นตนเองมีความสุขมากที่ได้เข้ามาเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ ช่วงปี 3 มีปัญหาทางครอบครัว (มีปัญหากับพ่อเลี้ยง) ตนเองจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่หอพัก เนื่องจากแม่ของตนเองเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ ในการส่งเสียตนเองในเรื่องของการเรียน ช่วงที่ตนเองเรียนพ่อเลี้ยงเป็นคนหาเงินส่งเรียน ชีวิตตนเองจึงมีปัญหาทางด้านการเงิน จึงต้องหางานทำ เพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งค่าเทอม และการกินอยู่ประจำวัน More >

ราชมงคลธัญบุรี จัดใหญ่

ราชมงคลธัญบุรี จัดใหญ่ ประชุมวิชาการ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี More >

นายณัฐพงษ์ ศรีสวัสดิ์

จิตอาสาไฟฟ้า คลองหก

“นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จิตอาสาลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนการเคหะแห่งชาติ คลอง 9 อำเภอธัญบุรี และ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ พหลโยธิน นวนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง รองหัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า นโยบายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานและมีจิตอาสาในการทำงานนั้น โดยทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต้องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาช่วยเหลือชุมชน โครงการจิตอาสาไฟฟ้าพัฒนาชุมชนการเคหะแห่งชาติ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำความรู้สู่ชุมชนซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้กับชุมชนให้คำแนะนำและดูแลระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กับชุมชน เป็นการสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษา และนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับชุมชน โดยพื้นที่ให้บริการ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ คลอง 9 อำเภอธัญบุรี และ ชุมชนการเคหะแห่งชาติ พหลโยธิน นวนคร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน อาจารย์ 3 คน More >

C-151006030016-1

เปิดตบไทยลีกส่อสนามแตก “ปลื้มจิตร์”ปะทะลิเกเงินล้าน11ต.ค.นี้

ประเดิมสัปดาห์แรก วอลเลย์บอลลีกอาชีพ ไทยแลนด์ลีก 2016 ส่อเค้าสนามแตก เมื่อ ”ศรราม เอนกลาภ” พระเอกลิเกคนดัง เจ้าของฉายา ”พระเอกม้าทองคำ” คณะศรราม น้ำเพชร ยืนยันร่วมทีมเกษตรศาสตร์ วีซี ประเดิมสนามกับ ราชมงคลธัญบุรี ที่อาคารจันทนยิ่งยง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค.นี้ แน่นอน หลังเคลียร์คิวแสดงเรียบร้อย โดยในวันเดียวกัน ”กัปตันหน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว ซูเปอร์สตาร์ลูกยางไทย จะนำทีมแชมป์เก่า และแชมป์สโมสรเอเชีย 2015 บางกอกกล๊าส วีซี ลงตบนัดแรกกับ คิง-กรุงเทพมหานคร ในสังเวียนเดียวกันอีกด้วย นักตบหนุ่มที่ได้ชื่อ พระเอกลิเกเด็กเงินล้าน เป็นปลื้ม จะขอถ่ายรูปประกบ ยอดนักตบสาว ที่เป็นไอดอลมานาน More >

ภาพข่าว: ไทยลีกวิกแตก

ภาพข่าว: ไทยลีกวิกแตก

สองสตาร์ดังได้เจอกัน “กัปตันหน่อง” ปลื้มจิตร์ ถินขาว นำทีมสาว “แชมป์เก่า” บางกอกกล๊าส ลงประเดิมสนามวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ลีก 2016 พบ คิง-กรุงเทพมหานคร และ ศรราม เอนกลาภ พระเอกลิเกคนดัง คณะศรราม น้ำเพชร จะร่วมทีมหนุ่มเกษตรศาสตร์ วีซี ทำศึกกับ ราชมงคลธัญบุรี ที่อาคารจันทนยิ่งยง วันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. นี้ More >

ราชมงคลธัญบุรีจัดใหญ่

ราชมงคลธัญบุรีจัดใหญ่ ประชุมวิชาการพัฒนาบัว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จะจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมรินลอุบล และการประกวดบัวผันสวยงาม ณ พิพิธภัณฑ์บัว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือจากจังหวัดปทุมธานี องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายนักวิจัยบัวแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และครบรอบ 40 ปี ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมืออาชีพ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง 200 ปี จังหวัดปทุมธานี

“บัวเป็นพืชที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศไทย ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกบัว ปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนการพัฒนาสายพันธุ์บัวและวิธีการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานความต้องการของเกษตรกร การปลูกบัวเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเป็นอย่างมาก การประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับบัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือ ระหว่างนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ เกษตรกร และบุคคลทั่วไปในการพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้านการเกษตร ด้านการค้าและการท่องเที่ยวต่อไป” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ด้าน ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดประชุมวิชาการนั้น ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น เรื่อง “คุณสมบัติที่พึงประสงค์และเส้นทางการส่งบัวประกวดในเวทีโลก” โดยนาวาอากาศตรีหญิง ปริมลาภ ชูเกียรติมั่น “การปรับปรุงพันธุ์บัวลูกผสมข้ามสกุลย่อย” โดย ผศ.ดร. ณ นพชัย ชาญศิลป์ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพันธุ์บัว และการประกวดบัวผันสวยงาม การจำหน่ายบัวสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากบัว จากผู้ผลิตและผู้ปลูกบัวโดยตรง รวมถึงในงานยังมีการแจกพันธุ์บัวให้ได้ไปปลูกฟรี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี โทร.0-2549-3043, 0-8969-2980 หรือเข้าชมรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.lotus.rmutt.ac.th More >

คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้า

คอลัมน์ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน: ขูดมะพร้าว…เบ็ดเสร็จ

การขูดมะพร้าวด้วยกระต่าย นับวันจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว ด้วยมีกะทิสำเร็จรูปบรรจุกล่องให้ใช้แทน ส่วนคนที่ชอบกะทิคั้นสดๆในตลาดมีร้านให้บริการให้เสร็จ แค่รอยืนจ่ายเงินหิ้วถุงกะทิกลับบ้าน

แต่กระนั้นการให้บริการขูดและคั้นกะทิสดๆ กระบวนการทำงานยังชักช้าและกินเนื้อที่ เพราะมีการทำงาน 2 ส่วน คือ ต้องมีเครื่องขูดมะพร้าว กับเครื่องคั้นกะทิที่ทำงานแยกส่วนกัน

แต่วันนี้มีการพัฒนาก้าวไปอีกขั้น ด้วย นายศมาวี ธาราเกล้า, นายบัณฑิต เวชสิทธิ์, นายรวิภาส ต่างศรี และ น.ส.สุกัญญา ผาลี นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้คิดพัฒนาเครื่องขูดมะพร้าวแบบเบ็ดเสร็จ นำเครื่อง 2 ส่วน มารวมกันอยู่ในเครื่องตัวเดียวกัน

แค่ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปในเครื่อง แล้วน้ำกะทิจะไหลออกมาให้บรรจุลงถุงได้เลย More >

บำเพ็ญพระกุศลครบ102พรรษ

บำเพ็ญพระกุศลครบ102พรรษา

ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 102 พรรษา 3 ตุลาคม 2558 และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ บำเพ็ญกุศลพระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรอีก 150 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 07.00 น. บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) พร้อมด้วยประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานรับบาตร

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ถวายพานพุ่มสักการะขนาดพิเศษความสูง 3 เมตรในนามพุทธศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช บริเวณหน้าตำหนักเพ็ชร จากนั้นถวายพวงมาลัยสักการะพระศพหน้าพระโกศ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะ และรับของที่ระลึกจากสมเด็จพระวันรัต เป็นอันเสร็จพิธี โดยประชาชนที่มาถวายสักการะ พระศพสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันประสูติ จะได้รับหนังสือโลก และชีวิต ในพุทธธรรม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นที่ระลึกด้วย.

More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

มาถึงกิจกรรมดีที่ต้องบอกต่อกันบ้าง มทร.ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคล และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2558 นำรายได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมสาธารณกุศล กำหนดแข่งขันวันที่ 18 ต.ค.นี้ ที่สนามกอล์ฟวินด์เซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ กทม. สนใจสมัครร่วมแข่งขัน ถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร. 08-1866-8591, 08-6334-1870, 0-2549-3680-1.

More >

เสด็จฯ24ต.ค.หล่อพระรูปพร

เสด็จฯ24ต.ค.หล่อพระรูปพระสังฆราช

พระรูปเหมือนสม เด็จพระสังฆราชดำเนินการเรียบร้อย สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ แทนพระองค์หล่อในวันที่ 24 ต.ค.นี้ขณะที่ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์งานบำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระสังฆราช 102 พรรษา ด้าน นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา พุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูปถวายพระกุศล ส่วนกรมการศาสนาแจก หนังสือการ์ตูน ดีวีดีการ์ตูนแอนิเมชั่น เมืองนิรมิตแห่งจิตนคร พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชให้สถานศึกษา

ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 102 พรรษา 3 ตุลาคม 2558 และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระหว่างวันที่ 3-25 ตุลาคม 2558 โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณรอีก 150 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 07.00 น. บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ นายพนม ศรศิลป์ ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) พร้อมด้วยประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานรับบาตร

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ถวายพานพุ่มสักการะขนาดพิเศษความสูง 3 เมตรในนามพุทธ ศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช บริเวณหน้าตำหนักเพ็ชร จากนั้นถวายพวงมาลัยสักการะพระศพหน้าพระโกศ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะ และรับของที่ระลึกจากสมเด็จพระวันรัต เป็นอันเสร็จ พิธี โดยประชาชนที่มาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันประสูติ จะได้รับหนังสือโลก และชีวิต ในพุทธธรรม พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นที่ระลึกด้วย More >

C-151002032049-1

ปฎิบัติธรรมญาณสังวรบูชา 2ปีแห่งการสิ้นพระชนม์

มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

 

อีกประมาณ 2 เดือนกว่าๆ ก็จะถึงการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง 14-20 ธันวาคม 2558

พระวรชัย ทมวโร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพฯ เล่าถึงความคืบหน้าให้ ‘เนชั่นสุดสัปดาห์’ ฟังว่า ในส่วนของการบำเพ็ญกุศลครบ 102 ปี นับแต่ประสูติกาล และครบ 2 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 3-15 ตุลาคม 2558

“โดยในเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2558 มีพิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา 07.00 น. บริเวณถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่ง ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีด้วย หลังจากนั้นก็เดินทางมาถวายพานพุ่มสักการะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทำถวายในนามพุทธศาสนิกชนชาวไทย ซึ่งก็เหมือนกับปีที่แล้ว ที่ถวายพวงมาลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปีนี้ก็ถวายพานพุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อน้อมถวายเป็นอภิสัมมานสักการะ จากนั้นในช่วง 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญกุศลครบ 102 ปี นับแต่ประสูติกาล ณ ตำหนักเพ็ชร พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ More >

คอลัมน์ Next Gen: 'เอก' ว่าที่

คอลัมน์ Next Gen: ‘เอก’ ว่าที่บัณฑิตสู้ชีวิตพิชิตเกียรตินิยมด้วยใจ

นภาพร พานิชชาติ

napapornp@dailynews.co.th

แม้จะมีอุปสรรคมากมาย เพราะต้องนั่งวีลแชร์มาเรียน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ “เอก-นายเธียร ทองลอย” ย่อท้อหรือท้อถอย เพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอก เป็นนักกีฬายิงธนูคนพิการทีมชาติไทย สมัครเข้าเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แม้ร่างกายจะไม่ปกติแต่เอกได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และได้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมจาก “แม่” ผู้สร้างทั้งพละกำลังและความพยายามให้กับเขา ทำให้ปัจจุบัน เอก กำลังเป็นว่าที่บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.84 การันตีด้วยความเก่งและความสามารถ ล่าสุดเป็นตัวแทนภาค 5 จังหวัดนครราชสีมา คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาประกอบคอมพิวเตอร์ จากการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุ ไม่สามารถหยุดความพยายามของเอกที่อยากจะเรียนได้ ถึงแม้ว่าจะต้องนั่งวีลแชร์มาเรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ บางวันเลิกเรียน 3 ทุ่ม หรือบางวันต้องลางานหรือขอเวลางานเลิกงานเร็วกว่าปกติเพื่อมาเข้าชั้นเรียน แต่นั่นไม่ได้เป็นอุปสรรค ตลอดเวลา 2 ปีของการเรียน เพราะเป็นวิชาที่ตนเองชื่นชอบ แถมยังตรงกับที่ทำอยู่ ปัจจุบันเอกทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ.ปทุมธานี สังกัดสำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่คนพิการ และเป็นเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

แม้จะอยู่ในวัย 38 แล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดด้านการศึกษา เอกเป็นพี่ใหญ่ในห้องที่มีน้อง ๆ เรียนรวมกัน 17 ชีวิต ทุกคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน วิชาที่มีปัญหามากที่สุด คือ สถิติทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากเอกจบสายอาชีพมา แต่เขาก็พยายามทำความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์ ตั้งใจเวลาอยู่ในห้องเรียน เพื่อจดจำเนื้อหาความรู้ให้ได้มากที่สุด และเนื่องจากต้องทำงานและเรียนไปด้วย หนุ่มคนนี้จึงต้องเพิ่มความขยันเป็นสองเท่า

“ทุกคนถ้ามีความตั้งใจ ทุกอย่างจะสำเร็จเอง ตั้งใจอย่าได้ท้อ มั่นใจในความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น เมื่อไรที่ท้อให้คิดถึงพ่อแม่ ตอนที่ผมเข้ามาเรียนก็ตั้งปฏิญาณกับตนเอง จะต้องเรียนให้จบ”

เอก บอกว่า กว่า 18 ปีที่ตนเองเป็นคนพิการ ได้พยายามทำทุกอย่างให้เหมือนคนปกติ เช่น การเล่นกีฬา หลังเลิกงานจะ ตีแบดกับเพื่อนร่วมงาน และซ้อมธนูต่อ ด้วยความฝึกฝนทำให้กลายเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติ (คนพิการ) ซึ่งการเล่นกีฬาเป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้ตนเอง

เอกมีผลงานไม่ธรรมดา เช่น คว้าเหรียญเงินประเภทธนูทศกำลัง compound ระยะ 50 เมตร จากการแข่งขันธนู ASEAN PARA GAMES 2014 ครั้งที่ 7 ณ ประเทศเมียนมา เหรียญเงิน จากกีฬายิงธนู คลาส w2 ประเภททีมชาย เหรียญเงินจากกีฬายิงธนู ประเภท Mix ชาย-หญิง ในการแข่งขัน Para-Archery World Ranking Tournament 2013, Bangkok ชิงแชมป์เอเชีย

เวลาว่าง ๆ เอกจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ฝึกฝนฝีมือตลอด และทดสอบความสามารถตามเวทีต่าง ๆ เช่น เวทีการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“โชคชะตาอาจจะไม่เข้าข้างในเรื่องของร่างกาย แต่ผมมีกำลังใจในเรื่องของความรัก จากผู้หญิงสองคนที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอด นั่นคือ แม่ ผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุด ช่วงที่ผมต้องตกเป็นคนพิการ ผู้หญิงคนที่อยู่ข้างเตียงตลอดเวลาที่ผมนอนที่โรงพยาบาล และอีก 1 คน คือ ภรรยา ผู้หญิงจิตใจดีที่ดูแลผม ไม่ทอดทิ้งผู้ชายพิการ”

แม้ร่างกายจะพิการ แต่หัวใจของหนุ่มคนนี้สมบูรณ์และสว่างไสว ทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเดินหน้าต่อไป เป็นว่าที่บัณฑิตสู้ชีวิต ที่จะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลาย ๆ คน!!!.

More >

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิท

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: แชมป์หนังสั้นHIU&RMUTT 2015

กว่า 8 ปีในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โครงการการประกวดออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) ภาพยนตร์สั้น (iSFC) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) เชื่อมความสัมพันธ์ เพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี สำหรับโครงการในปี 2015 ได้คัดเลือกนักศึกษาทั้งสอง

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม 36 คน ภายใต้การประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่ iWDC, iSFC และ iCPC โดยทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ประเทศไทย 8 วัน ประเทศญี่ปุ่น 8 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การลงมือปฏิบัติ (เวิร์กช็อป) ทัศนศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ และที่สำคัญเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา การกล้าคิด การแสดงออกในทางที่ถูกต้อง การฝึกทักษะการสื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมที่สอดประสานความเป็นวิชาการ และกิจกรรมได้อย่างลงตัว

ว่ากันว่าผลการประกวดของนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี การประกวดภาพยนตร์สั้น (iSFC) ผลปรากฏว่า “The law of Happiness” ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นผลงานของ “นายรังสรรค์ พลอยสด และ “น.ส.ฐิติพร ฐาบู้” นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์

“นายรังสรรค์ พลอยสด” และ “น.ส.ฐิติพร ฐาบู้” ประสานเสียงกันว่า ในการประกวดมีโจทย์ “Future” โดยมีแนวคิดในการสร้างคือ ต้องการให้คนดูลืมเรื่องอนาคต ในการดำเนินเรื่องซึ่งมีตัวละคร ออกไปใช้ชีวิต โดยการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ และความสุขที่แท้จริงของชีวิต พร้อมทั้งต้องการบอกกับคนดูว่า “ลืมเรื่องอนาคตไปเสียบ้าง” แล้วมาใช้ชีวิตในทุกๆ วันให้มีความสุข มนุษย์ส่วนใหญ่จะฝากความหวังไว้กับอนาคต มีเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการถามว่าทำไมเรียนศิลปศาสตร์จึงเข้าประกวด ด้วยความชอบ และรักในการเดินทาง จึงอยากบรรจุเรื่องราวต่างๆ ในรูปแบบวิดีโอ ภาพยนตร์สั้นจึงเป็นแนวการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ และมีการเล่าเรื่องราวตามหัวข้อของการประกวด ดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

“พวกเราไม่ได้เรียนทางด้านนี้มา แต่ด้วยความชอบและรักในการทำหนังสั้น จึงศึกษาและลงมือปฏิบัติ” ทุกสิ่งทุกอย่างเพียงมีความพยายามและตั้งใจทำ รับรองสิ่งนั้นต้องสำเร็จ More >

นักวิชาการแนะเกษตรกรไ

นักวิชาการแนะเกษตรกรไทยเร่งปรับตัว รับมือภาวะโลกร้อนใช้วิทย์-เทคโนฯเพิ่มการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงาน “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน (CRDC) ครั้งที่ 9″ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน และการผลิตอาหารปลอดภัยร่วมกัน

รศ.บุษยา บุนนาค คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็เพื่อรายงานความก้าวหน้าของนักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนผลงานของนักศึกษา และเพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นำงานวิจัยบางส่วนมาเผยแพร่แก่นักวิจัย นักวิชากร ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยด้านนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และยังมีการนำเสนอผลงานถึงกว่า 229 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 37 เรื่อง และโปสเตอร์ 192 เรื่อง

ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวเปิดงานประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง Precision farming โดยสรุปพอสังเขปว่า จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนที่เกิดจากภาวะที่โลกร้อนขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วม และน้ำแล้ง ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าผลผลิตทางการเกษตรหลายประเทศจะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรของไทยจะลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในการเพาะปลูก การขาดแคลนน้ำ การใช้ปุ๋ยปริมาณมาก การปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ ทรัพยากรเสื่อมโทรม อีกทั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ขณะนี้ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเท่ากับประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องลดปริมาณลงให้ได้

นอกจากนี้ปัญหาการกีดกันทางการค้าจาก ต่างประเทศ รวมถึง Nontariff barrier นับเป็น ปัญหาหนึ่งที่สำคัญ การติดฉลากสีเขียวเพื่อให้มีการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าทำให้เราไม่สามารถถางหรือบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตรได้ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงกดดันต่อภาคการเกษตรของไทย แต่เมื่อความต้องการอาหารที่มีมากขึ้น จึงมีความต้องการผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ขณะที่ไทยเป็นประเทศส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอาหารอันดับที่ 13 ของโลกแต่การเปิด AEC

อาจทำให้มีคู่แข่งทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเพราะเพื่อนบ้าน ในอาเซียนส่วนใหญ่มีผลิตผลทางการเกษตรที่ คล้ายกัน ดังนั้น จำเป็นที่ภาคการเกษตรไทยต้องเร่งปรับตัว โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น Precision farming เป็นการนำเทคโนโลยีไอทีเข้ามาช่วยในการจัดการฟาร์ม ให้มีประสิทธิภาพทั้งกระบวนการผลิตและผลผลิต

“เราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตรแล้ว ยังทำให้ไทยรักษาความสามารถใน การแข่งขัน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้ เพราะแรงงานของไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรถึงร้อยละ 40 แต่มีรายได้ต่ำกว่าแรงงานในภาคก่อสร้าง หากเราไม่สามารถยกระดับรายได้ต่อหัวของเกษตรกรขึ้นมาได้ ประเทศก็จะไม่มีทางหลุดพ้นจากกับดับ รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) นอก จากนี้เทคโนโลยีไม่เพียงก่อให้เกิดการสร้างแรงงานใน ภาคการเกษตรแต่ยังเกิดการจ้างงานมากขึ้นในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูป”

ศ.ดร.มรกต กล่าวอีกว่า “เราจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่สามารถทนต่อกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นและเหมาะสม เมื่อเรามีพันธุ์ดี ก็ต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และการนำเทคโนโลยีไอทีเข้าไปช่วยในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือห่วงโซ่ รวมถึงเรื่องความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการจะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบาย ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายหลากสาขา โดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์พืชกำลังเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน และนักพัฒนาระบบที่จะนำโซเชียลมีเดียมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยหรือเรื่องการจัดการต่างๆ สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะผู้ใช้จริง”

More >

มทร.ธัญบุรีเชิญร่วมสมท

มทร.ธัญบุรีเชิญร่วมสมทบทุนโครงการกฐินพระราชทาน

นายวิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.2558 มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์พระกฐินพระราชทาน และวันเสาร์ที่ 14 พ.ย.2558 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ วัดเสนหา พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดโบราณที่มีความผูกพันกับราชวงศ์จักรี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างพระอุโบสถและพระประธาน ในส่วนของการศึกษาได้พระราชทานอนุมัติให้ตั้งเป็นสำนักเรียนในวัดเสนหา เมื่อ พ.ศ.2462 ปัจจุบัน ยกระดับเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมีสามเณรจากทั่วประเทศเข้ามาศึกษา ซึ่งยังขาดพื้นที่อาคารเรียนและยังมีภาระค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่ง โดยทางวัดได้มีโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและที่พักอาศัยของสามเณร ซึ่งได้ลงฐานรากและขึ้นเสามาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แต่ขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการต่อให้สำเร็จได้

มทร.ธัญบุรี จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญมหากุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคปัจจัยสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ได้ที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2549-3052-55 และ 0-2549-3057-60 More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึก

เครื่องให้อาหารปลา..ลดค่าแรง

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สนใจขอรับแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อตามที่กรรมการสรรหากำหนดได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่วันที่ 5p12 ต.ค.2558 ระหว่างเวลา 08.30p16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2549-3161

More >

เครื่องให้อาหารปลา..ลด

เครื่องให้อาหารปลา..ลดค่าแรง

การใช้แรงงานคนในการเลี้ยงปลา ปริมาณการให้อาหารปลาที่มากหรือน้อยเกินไป ทำให้ปลากินอาหารไม่พอเจริญเติบโตไม่เท่ากัน หรือกินไม่หมดจนเกิดการเน่าเสีย เป็นปัญหาหลักของผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

นายวันชนะ มหาสวัสดิ์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงคิดออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารปลากระชังระบบอัตโนมัติใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ ที่มีกล่องควบคุม หรือ Timer เป็นตัวตั้งเวลาในการทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดให้อาหารปลากระชังวันละ 3 ครั้ง กำหนดไว้ช่วงเช้า กลางวัน และเย็น รวมทั้งยังกำหนดปริมาณการให้อาหารปลาที่มีขนาดแตกต่างกัน เช่น ปลาขนาดเล็ก อายุ 1-2 เดือน จะต้องให้อาหารมื้อละ 2-2.5 กก. ปลาที่มีขนาดใหญ่อายุ 2-4 เดือน ให้อาหารมื้อละ 2.5-5 กก.ต่อกระชัง ทั้งนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคำนวณให้เพิ่มหรือลดปริมาณอาหารตามจำนวนของปลาในกระชังได้อีกด้วย

โดยผู้ประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลานี้ ได้ออกแบบให้ตัวเครื่องสามารถจุอาหารได้ถึง 40 กิโลกรัม เพื่อที่จะสำรองอาหารไว้ให้ครบทั้ง 3 มื้อ ทำให้การเลี้ยงปลาใช้แรงงานแค่เพียงคนเดียวในการเติมอาหารช่วงเวลาเช้าของทุกวันเท่านั้น สอบถามข้อมูลได้ที่ 08-3279-2135. More >