rmutt-13

คอลัมน์ สะเก็ดล้านนา

….มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 พ.ย. 2557 ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจ สมัครเข้าแข่งขันรับใบสมัคร หรือสนับสนุนการแข่งขัน สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หรือโทร. 08-1866-8591, 08-6334-1870 , 0-2549-3680-1 …

ศักดิ์สิทธิ์ มีทรัพย์กว้าง More >

rmutt-12

คอลัมน์ สังคมชัดลึก

“ปทุม” klinhom79@hotmail.com

ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่าจัด กอล์ฟการกุศล ปี 2557 วันที่ 16 พ.ย. ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จ.ปทุมธานี สนใจแข่งขันหรือสนับสนุน ขอรายละเอียดที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร.08-1866-8591, 08-6334-1870, 0-2549-3680-1 More >

rmutt-08

หนุนตั้งทบวงอาชีพวะดูแลโดยตรง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดที่จะให้มีการตั้งทบวงอาชีวศึกษา ว่า สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งทบวงอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ควรมีการตั้งแยกออกมาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะกำกับดูแลฝีมือแรงงานอาชีพของประเทศ ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบโดยตรง ขณะเดียวกันจะได้มีการกำหนดมาตรฐานของตนเองทั้งระบบ จะถือเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ เพราะหากให้หน่วยงานหนึ่งไปดูแลและไม่ได้ติดตามผลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน จะทำให้ได้คุณภาพปลายทางที่ไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งระบบก็จะได้รับผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“ในเมื่อขณะนี้จะมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบแล้ว ก็ควรมีการปฏิรูปในทุกๆ เรื่องไปในครั้งเดียว โดยเฉพาะผู้บริหารอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษาอาชีวศึกษาจริงๆ ไม่ใช่นำผู้มีประสบการณ์ด้านอื่นมาบริหารงานอาชีวศึกษา เหมือนที่ผ่านๆ มา เพราะงานอาชีวศึกษาไม่ใช่งานฝากบริหารที่ใครก็เข้ามาทำได้ดี แต่งานอาชีวศึกษาจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารทางสายอาชีพมาบริหารจัดการด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหากสามารถแยกงานอาชีวศึกษาออกมาเป็นทบวงอาชีวศึกษาได้ ปัญหาที่คาราคาซังหลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้เข้าเรียน หรือขาดแคลนแรงงานที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงแรงงานคุณภาพ เป็นต้น ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

rmutt-07

มทร.ธัญบุรีหนุนตั้งทบวงอาชีวะ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงแนวคิดที่จะให้มีการตั้งทบวงอาชีวศึกษา ว่า ตนเห็นด้วยและพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้จัดตั้งทบวงอาชีวศึกษา โดยควรตั้งแยกออกมาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่จะดูแลฝีมือแรงงานอาชีพของประเทศ ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบโดยตรง ขณะเดียวกันจะได้กำหนดมาตรฐานของตนเองทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ เพราะหากให้หน่วยงานหนึ่งไปดูแล และไม่ได้ติดตามผลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน จะทำให้ได้คุณภาพไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งระบบ ก็จะได้รับผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“ขณะนี้จะปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบแล้ว ก็ควรปฏิรูปในทุกๆ เรื่องไปในครั้งเดียว โดยเฉพาะ ผู้บริหารอาชีวศึกษา จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านอาชีวะจริงๆ ไม่ใช่นำผู้มีประสบการณ์ด้านอื่นมาบริหารงาน เหมือนที่ผ่านๆ มา เพราะงานอาชีวะ ไม่ใช่งานฝากบริหาร ที่ใครก็เข้ามาทำได้ แต่จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางสายอาชีพ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า หากสามารถแยกงานอาชีวศึกษา ออกมาเป็นทบวงอาชีวศึกษาได้ ปัญหาหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้เข้าเรียน หรือขาดแคลนแรงงาน ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงแรงงานคุณภาพ เป็นต้น ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว More >

rmutt-18

คอลัมน์ บันทึกสังคม

*** บริษัท นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา จัดแถลงข่าว “โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ตอน STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. พร้อมฟังบรรยายพิเศษแนะนำหนังสือ ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และฟังเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” โดยสโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์การค้าเมกาบางนา, ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คิม จงสถิตย์วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ และเยาวชนที่เปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 บริษัท นานมีบุ๊คส์ More >

rmutt-06

คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ป.เอก

edusiamrath@gmail.com

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 พ.ย.57 โดยระดับปริญญาเอก เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ หลักสูตรนานาชาติ ส่วนปริญญาโท เปิดรับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเคมี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด การจัดการทั่วไป การบัญชี ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีนวัตกรรมและสาขาวิชาวิทยาประยุกต์ ผู้สนใจดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th โทร. 0-2549-3618-9 More >

rmutt-10

ตั้งทบวงอาชีวะสางปัญหาทั้งระบบ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึง แนวคิดที่จะให้มีการตั้งทบวงอาชีวศึกษาว่าตนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งทบวงอาชีวศึกษาทั้งนี้ควรมีาการตั้งแยกออกมาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะกำกับดูแลฝีมือแรงงานอาชีพของประเทศ ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงาน การเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งระบบโดยตรง ขณะเดียวกันจะได้มีการกำหนดมาตรฐานของตนเองทั้งระบบจะถือเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบเพราะหากให้หน่วยงานหนึ่งไปดูแลและไม่ได้ติดตามผลเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนจะทำให้ได้คุณภาพปลายทางที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลทั้งระบบก็จะได้รับผลดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

“ในเมื่อขณะนี้จะมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบแล้วก็ควรจะปฏิรูปในทุกๆเรื่องในครั้งเดียวโดยเฉพาะผู้บริหารอาชีวศึกษาจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการศึกษาอาชีวศึกษาจริงๆไม่ใช่นำผู้มีประสบการณ์ด้านอื่นมาบริหารงานอาชีวศึกษาเหมือนที่ผ่านๆมาเพราะงานอาชีวศึกษาไม่ใช่งานฝากบริหารที่ใครก็เข้ามาทำได้ดีแต่งานอาชีวศึกษาจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารสายอาชีพ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหากสามารถแยกงานอาชีวศึกษาออกมาเป็นทบวงอาชีวศึกษาได้ปัญหาที่คาราคาซังหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้เข้าเรียน การขาดแคลนแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการที่มีคุณภาพเป็นต้นที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ” อธิการบดี มทร.ธัญบุรีกล่าว. More >

rmutt-16

จัดค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมกล่อมเกลา นศ.

ผศ.ฉลาด สว่างแจ้ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากในโลกปัจจุบันความเจริญทางด้านวัตถุ กระแสนิยมชาติตะวันตกได้เข้ามา ในสังคมวัยรุ่น บวกกับโลกแห่งเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างมาก ยกตัวอย่าง ในโลกของโซเชียลมีเดีย ในการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คตนเอง โดยความคิดที่โพสต์ลงไปเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ได้รับการไตร่ตรอง สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองโดยที่ไม่รู้ตัว เพื่อเป็นการเตือนสติให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม ตระหนักถึงกระบวนการคิดก่อนลงมือกระทำ โดยทุกอย่างล้วนเกิดมาจากการมีสติและสมาธิ More >

rmutt-05

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: ธัญบุรีรับสมัคร นศ.

สำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ระดับปริญญาเอกคณะที่เปิดรับ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ หลักสูตรนานาชาติ ส่วนปริญญาโท คณะที่เปิดรับ คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเคมี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด การจัดการทั่วไป การบัญชี ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีนวัตกรรมและสาขาวิชาวิทยาประยุกต์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบคัดเลือก และสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th ได้ทันที หรือสอบถามที่สำนักบัณฑิตศึกษา โทร.0-2549-3618-9 More >

rmutt-21

เปิดบันทึก ‘แม่ครัวหัวป่าก์’ตำราอาหารไทยสมัย ร.5

พงษ์พรรณ บุญเลิศ

“ในหนังสือแม่ครัวหัวป่าก์จะเห็นว่าไม่ได้บันทึกเพียงเรื่องราวการปรุงอาหาร แต่ยังสื่อให้เห็นอีกหลายด้านทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ การเลือกใช้โดยนำของพื้นเมืองของที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผักผลไม้ที่มีในฤดูกาลนำมาประกอบอาหาร”

อาหารไทย อาหารที่ได้รับการกล่าวขานจากนานาประเทศ ไม่เพียงความโดดเด่นในด้านรสชาติ วิธีการปรุงที่ประณีตพิถีพิถันทั้งยังอุดมด้วยพืชผักสมุนไพร อาหารไทยยังถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย

นับเนื่องจากวันวานการบันทึกเรื่องราวของอาหารไทยที่จัดทำขึ้นเป็นตำราอย่างมีระบบระเบียบครั้งแรก “แม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ตำราอาหารไทยที่จัดพิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นับเป็นตำรากับข้าวของคนไทยมากด้วยคุณค่าเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้กับอาหารไทยระดับตำนาน

ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความรู้เล่าถึงสำรับอาหาร องค์ความรู้จากหนังสือตำราอาหารไทยแม่ครัวหัวป่าก์ว่า ตำราอาหาร แม่ครัวหัวป่าก์เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีการจัดทำเป็นรูปเล่มเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นตำรากับข้าวเล่มแรกของคนไทยก็ว่าได้ โดยการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 127 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 2451 ตำราเล่มนี้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภรรยา ของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ท่านบันทึกรวบรวมไว้ โดยก่อนหน้านั้นในเรื่องของการบันทึกตำราอาหารยังไม่มีการรวบรวมไว้สักเท่าใด More >

rmutt-19

คอลัมน์ BUZZINESS

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา แห่ง นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา แถลงข่าว “โครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ตอน STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมฟังบรรยายพิเศษแนะนำหนังสือ ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม โดย รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และฟังเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” โดย สโรชา ลายสุวรรณ ประธาน เจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์การค้าเมกา บางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิม จงสถิตย์วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และเยาวชนที่เปลี่ยนชีวิต ด้วยการอ่าน วันที่ 29 ต.ค. นี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด More >

rmutt-03

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีรับป.โท-เอก

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยระดับปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ส่วนระดับปริญญาโท เปิดรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พ.ย. 2557 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2549-3618-9 หรือ ดูที่ http://www.grad.rmutt.ac.th More >

rmutt-11

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: รับสมัครเรียนป.โท

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พ.ย.นี้ ระดับปริญญาเอกคณะที่เปิดรับประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ หลักสูตรนานาชาติส่วนปริญญาโท คณะที่เปิดรับประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คระวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเคมี คณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด การจัดการทั่วไป การบัญชี ระบบสารสนเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ และคณะวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีนวัตกรรมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และสามารถสมัครสอบผ่านเว็บไซต์http://www.grad.rmutt.ac.th ได้ทันที หรือสอบถามรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 0-2549-3618-9 More >

rmutt-01

ภาพข่าว: รักษ์พลังงาน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน More >

rmutt-14

คอลัมน์ ทั่วทิศเมืองไทย

…มทร.ธัญบุรี จัดกอล์ฟการกุศลราชมงคล 57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟราชมงคล และ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล More >

สานฝัน ปันรัก บ้านรื่นสุข ชมรมกล้าดี มทร.ธัญบุรี

“ชมรมกล้าดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำสมาชิกในชมรมจำนวน 40 คน ทำกิจกรรมและบริจาคสิ่งของให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายก หรือบ้านรื่นสุข โดยหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนาฝึกทักษะชีวิตด้านสังคม อารมณ์ และทักษะด้านอาชีพให้สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ของคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน”

“สินจัย” นางสาวสินจัย จะรีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ ประธานชมรมกล้าดี มทร.ธัญบุรี เล่าว่า คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีคนดูแล ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสทางสังคม โดยทางชมรมได้เล็งเห็นถึงโอกาสของการได้รับการช่วยเหลือจากสังคม จึงได้เข้าไปจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ คือ วิทยุที่สามารถเสียบแฟลชไดช์ได้จำนวน 10 เครื่อง แฟชลไดร์ฟในการบันทึกข้อมูลอีก 20 ชิ้น พัดลมเพดาน 20 เครื่อง พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์ในการทำงานความสะอาด โดยในแฟลชไดร์ฟมีการบันทึกข้อมูลธรรมะ และนิทานลงไปในแฟลชไดร์ฟด้วย สำหรับชมรมกล้าดี เป็นหนึ่งในชมรมที่ต้องการเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้มีโอกาสแสดงความดีเพื่อสังคม

“ปริม” นางสาวกัญญาภัค ติราภรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่าว่า เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมกล้าดีเป็นปีแรก โดยเข้ามาเป็นคณะกรรมการชมรมในการประสานงานภายในชมรม เมื่อได้เข้ามาทำงานโครงการสานฝันปันรักตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการประทับใจมาก ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างมากชีวิตคิดว่ามีอุปสรรคมาก ได้เห็นน้องๆ ที่บ้านรื่นสุขที่มองไม่เห็น และยังเป็น

ออทิสติก ยังสู้ชีวิต ดีใจที่ได้ช่วยเหลือและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ

“ใหม่” นางสาวศรินทิพย์ ถาวรสกุลปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกศ์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน จ.เพชรบุรี ค่ายพัฒนาศักยภาพ และโครงการสานฝันปันรัก รับผิดชอบในฝ่ายสันทนาการ ดีดกีตาร์และร้องเพลง ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งได้ร้องเพลงให้น้องๆ ฟัง ได้พูดคุยกับน้อง เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก ซึ่งตนเองเป็นคนโชคดีมาก

“วุฒิ” นายนัฐวุฒิ ดิษฐประสพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ดีใจที่ได้เข้ามาในชมรมกล้าดี ซึ่งเป็นชมรมที่ได้แสดงออกถึงความดี “ผมอยากทำความดีอยู่แล้ว” ประทับใจที่ได้ไปทำงานโครงการนี้ สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนตาบอด ประทับใจรอยยิ้มของน้องๆ ทุกคน เป็นกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิต และเป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อไป อยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาให้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ถ้าไม่ลองทำจะรู้ได้อย่างไรว่าสุขใจ

โดยในปีการศึกษา 2557 ทางชมรมมีนักศึกษาสมัครเข้าชมรมประมาณ 800 คน ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า ทุกวันนี้วัยรุ่นไทยหันมาใส่ใจในการทำความดีมากขึ้น

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 02-549-4994

rmutt-01

ทอดผ้าป่าการศึกษามทร.ธัญบุรีเพื่อน.ศ.เรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สำหรับ การจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
นอก จากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษา มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร และทุนส่งเสริมนักกีฬา ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งมาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
น.ส.นวรัตน์ ระบิลคดี (ทับทิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏ ศิลป์ไทยศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เผยรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา ปกติไม่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาบ่อยนัก แต่ครั้งนี้ตนและเพื่อนๆ ในกลุ่มตั้งใจและมุ่งมั่นมาก เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีความสำคัญ “เมื่อเรามาอยู่บ้านราชมงคลแห่งนี้ เราต้องตอบแทนคุณงามความดีต่อบ้านของเรา เราในฐานะคนหนึ่งในบ้าน เราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทำได้ ซึ่งในวันงานได้ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในจุดรับลงทะเบียน พร้อมกับทีมงานในส่วนอื่นๆ และหวังว่า ผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจในครั้งนี้จะช่วยให้ตนเองประสบความสำเร็จในการ เรียน” น้องทับทิมกล่าว
นายชนินทร ตั้งกาญจนภาสน์ (ลิตเติ้ล) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม สาขาเทคโนโลยีสาร สนเทศการศึกษา หนึ่งในผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เล่าว่า “เมื่อเห็นข่าวสารการเชิญชวนจากทางมหาวิทยาลัย เห็นต้นผ้าป่าจึงได้ร่วมสมทบทุน แม้จะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็ร่วมด้วยใจจริง และได้เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนในการพิจารณามอบทุน ดำเนินการได้รวดเร็วมากและเป็นทุนให้เปล่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการมีจิตสาธารณะและยังเป็น การฝึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์”
นาย เชษฐ์ สีกวนชา (เชษฐ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รองประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า เป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่พร้อมทางการเงินและทำให้นัก ศึกษาคนอื่นๆ ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีในทางพระพุทธศาสนาด้วย
เช่น เดียวกับ นายบุญมี สงวนทอง (หมี)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อุปนายกคนที่ 3 องค์กรนักศึกษา บอกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เห็นได้จากจำนวนต้นผ้าป่าและผู้เข้าร่วมในวันงาน ได้เห็นการมีส่วนร่วมที่ดี เห็นขั้นตอนหรือพิธีการทางศาสนาเกี่ยวกับการทอดผ้าป่า และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”
โครงการ ทอดผ้าป่าทุนการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน แล้วยังจุดประกายและกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ แบ่งปัน และมีจิตสาธารณกุศลอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี มี รศ.ประเสริฐ ปิ่มปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ในฐานะเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทุนการศึกษา 2557 และพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุม ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับการจัดหาทุนการศึกษาถือเป็นนโยบายที่เร่งด่วน โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้น จัดโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาขึ้น เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะนำเงินจากกองทุนส่งเสริมนักศึกษา มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม รวมถึงยังมีทุนเพชรบัวสวรรค์ เป็นทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร และทุนส่งเสริมนักกีฬา ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย โดยมีค่าตอบแทนให้ ซึ่งมาจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

น.ส.นวรัตน์ ระบิลคดี (ทับทิม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏ ศิลป์ไทยศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เผยรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษา ปกติไม่ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาบ่อยนัก แต่ครั้งนี้ตนและเพื่อนๆ ในกลุ่มตั้งใจและมุ่งมั่นมาก เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์และมีความสำคัญ “เมื่อเรามาอยู่บ้านราชมงคลแห่งนี้ เราต้องตอบแทนคุณงามความดีต่อบ้านของเรา เราในฐานะคนหนึ่งในบ้าน เราก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทำได้ ซึ่งในวันงานได้ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในจุดรับลงทะเบียน พร้อมกับทีมงานในส่วนอื่นๆ และหวังว่า ผลบุญที่เกิดจากความตั้งใจในครั้งนี้จะช่วยให้ตนเองประสบความสำเร็จในการเรียน” น้องทับทิมกล่าว

นายชนินทร ตั้งกาญจนภาสน์ (ลิตเติ้ล) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาห กรรม สาขาเทคโนโลยีสาร สนเทศการศึกษา หนึ่งในผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เล่าว่า “เมื่อเห็นข่าวสารการเชิญชวนจากทางมหาวิทยาลัย เห็นต้นผ้าป่าจึงได้ร่วมสมทบทุน แม้จะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็ร่วมด้วยใจจริง และได้เชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการในลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนในการพิจารณามอบทุน ดำเนินการได้รวดเร็วมากและเป็นทุนให้เปล่า นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการมีจิตสาธารณะและยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์”

นายเชษฐ์ สีกวนชา (เชษฐ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รองประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 กล่าวถึงความรู้สึกต่อโครงการนี้ว่า เป็นการมอบโอกาสให้กับนักศึกษาบางกลุ่มที่ไม่พร้อมทางการเงินและทำให้นักศึกษาคนอื่นๆ ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีในทางพระพุทธศาสนาด้วย

เช่นเดียวกับ นายบุญมี สงวนทอง (หมี)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อุปนายกคนที่ 3 องค์กรนักศึกษา บอกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เห็นได้จากจำนวนต้นผ้าป่าและผู้เข้าร่วมในวันงาน ได้เห็นการมีส่วนร่วมที่ดี เห็นขั้นตอนหรือพิธีการทางศาสนาเกี่ยวกับการทอดผ้าป่า และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสาธารณกุศลเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”

โครงการทอดผ้าป่าทุนการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน แล้วยังจุดประกายและกระตุ้นจิตสำนึกของนักศึกษาให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และมีจิตสาธารณกุศลอีกด้วย

More >

rmutt-03

นิยายชีวิตที่ (ไม่) เน่าดร.กุลชาติ จุลเพ็ญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมฯ มทร.ธัญบุรี (2)

แค่ตอนแรกคงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับใครต่อใคร หลังได้ทำความรู้จักกับ เด็กชายกุลชาติ จุลเพ็ญ เด็กน้อยที่สู้ชีวิตผ่านเรื่องราวมามากมาย จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากละครชีวิตที่เป็นยิ่งกว่าละครแห่งวิกหมอชิต คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเด็กน้อยคนนี้จะก้าวไปจนมาถึง ณ วันนี้ได้….มันช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

ฉบับนี้มาตามติดกันต่อหลังจากที่จบลงในตอนที่แล้วถึงความยากลำบากที่จะต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกระทั่งพี่สาวต้องพาไปเก็บผักบุ้งริมทางมาผัดด้วยน้ำเปล่าประทังชีวิต แต่ด้วยร่างกายที่รับไม่ไหว สุดท้ายพี่สาวจึงต้องพาน้องชาย (ด.ช.กุลชาติ) ไปขอข้าวคนข้างบ้านกิน แต่ใครจะคิดว่าจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวจะทำให้เขาหัดที่จะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดด้วยการหันไปใช้ชีวิตอยู่ที่สถานีรถ บ.ข.ส. ณ ที่แห่งนี้ ด.ช.กุลชาติไปทำอะไร ต้องฟังคำตอบ

“จากนั้นเลยหันมาใช้ชีวิตอยู่ที่ บ.ข.ส.เนื่องจากว่าเราเติบโตมากับพ่อซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์จึงอาศัยอยู่ในโกดังละแวกนั้น ซึ่งแต่ละวันก็จะมีผู้โดยสารที่มารอขึ้นรถทัวร์ แล้วมันก็จะมีร้านอาหารอยู่รายรอบ บ.ข.ส.เต็มไปหมด ตอนแรกก็จะไปขอข้าวจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขากิน พอขอเขากินได้ก็ด้วยความที่แม่ค้าเห็นเราเป็นเด็กอายุประมาณ 6 ขวบเขาก็จะบอกว่าไอ้หนูกินเสร็จแล้วมาช่วยป้าล้างจานด้วยนะ แต่ปรากฏว่าผมไม่ล้าง เพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำงานแลกกับอะไร เนื่องจากมีพี่คอยดูแล มีคุณแม่คอยเลี้ยงดูมาใช่มั้ยครับ เราไม่รู้เลยว่าต้องทำงาน สุดท้ายแม่ค้าเขาก็เลยตำหนิประมาณว่าไม่สำนึกในบุญคุณต่อไปก็ไม่ต้องมาขอกินข้าวอีก

เจอเข้าไปอย่างนี้ผมเลยต้องเปลี่ยนแผนด้วยการยืนรอดูว่าใครบ้างที่กินข้าวเหลือ พอเขา

กินเสร็จก็ไปเอาเศษข้าวที่เหลือมากินต่อเพราะบางทีผู้โดยสารกินยังไม่ทันเสร็จหรือยังไม่หมดเราก็อาศัยช่วงจังหวะตรงนี้ จนกลายเป็นว่าไปสร้างความรำคาญให้กับพ่อค้าแม่ค้า สุดท้ายเขาจึงไล่ตะเพิดออกจากร้าน เลยต้องเปลี่ยนแผนไปเป็นขอทานกับผู้โดยสารรถทัวร์ ขณะที่พี่สาวเขาเห็นว่าผมไม่ค่อยไปวุ่นวายกับเขา สุดท้ายเขาก็ไปอีกคน มารู้ทีหลังว่าเขาไปตามหาพ่อ ส่วนผมก็หันมายึดอาชีพการเป็นขอทาน

ถึงบรรทัดนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะคิดเหมือนกันกับเราว่า ชีวิตของเด็กผู้ชายคนนี้ทำไมถึงช่างดูโหดร้ายซะเหลือเกิน จากเดิมที่เคยมีทั้งพ่อทั้งแม่เป็นที่พึ่งพิงแต่สุดท้ายเหลือตัวคนเดียวแถมชีวิตยังพลิกผันกลายเป็น “ขอทาน” สุดท้ายเป็นเด็กเร่ร่อนในที่สุด เขาเล่าถึงชีวิตตอนนี้ว่าต้องผันไปยึดอาชีพเป็นขอทานนานถึง 2 ปีและยังต้องเป็นเด็กเร่ร่อนเพื่อหาข้าวในการประทังชีวิตให้ครบทั้ง 3 มื้อ “บางครั้งนึกสนุกแบบเด็กๆ ไปขโมยของตามตลาดมากินเพื่อประทังชีวิต เสร็จแล้วก็ไปตามร้านอาหารไปยืนเกาะดูทีวี ช่วงนี้ยอมรับว่าใช้ชีวิตไร้สาระมาก นอนดึกประมาณตี 3 ตี 4 จนตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวก็ต้องโดดเรียนในที่สุด จำได้ว่าช่วงนั้นเรียนอยู่ชั้นป.3-ป.4 พูดได้ว่าตอนนั้นเรียนเกือบจะต้องซ้ำชั้น”

จนช่วงปลายของป.4 คุณแม่ก็กลับมาเพราะมีคนไปพูดว่าลูกเหลวไหลเป็นเด็กเหลือขอ แม่เลยต้องทิ้งงาน ช่วงนั้นแม่น่าจะยังส่งเงินมาให้ตลอดแต่ผมไม่ได้อยู่รอรับ อีกทั้งพี่สาวก็ไม่ได้อยู่ด้วย เงินตรงนั้นน่าจะเป็นการจ่ายค่าเช่าบ้านเพราะผมกลับมานอนที่โกดังทุกเดือน เพียงแต่ว่าไม่มีน้ำ ไม่มีไฟเพราะถูกตัดหมด ของใช้ในบ้านก็ไม่เหลือ กลับมาดึกหน่อยผมก็มุดเข้ามุ้งนอน มุ้งไม่เคยตลบขึ้นอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น แถมน้ำท่าก็ไม่เคยอาบ ฟันก็ไม่เคยแปรง ตัวดำขี้ไคลเต็ม จะอาบน้ำทีก็ไปอาบน้ำคลองเวลาเพื่อนๆ ชวนไปเล่นน้ำ ฉะนั้นพอใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรียนหนังสือ เพื่อนๆ ก็ไม่กล้าคบเพราะดูแล้วเป็นเด็กเหลือขอ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไปโรงเรียนไม่สนุกจึงโดดเรียนในที่สุด

ดังที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าเพราะปัญหาครอบครัวแตกแยกนั่นเองจึงทำให้ชีวิตของเด็กชายคนนี้ต้องประสบกับชะตากรรมอย่างที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อน ขณะเดียวกันในช่วงของรอยต่อที่ดูว่าโหดร้ายที่สุดในชีวิต กลับถูกพลิกพร้อมตา จนวันหนึ่งเมื่อแม่กลับมาท่ามกลางความดีใจ แต่เขาก็ต้องพบกับความทุกข์ระทมในชีวิต “การที่ผมใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อน มีอิสระนานถึง 2 ปีไม่เคยมีใครมาบังคับเคี่ยวเข็ญ อยากไปไหนก็ไป อยากตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่พอแม่กลับมาแม่ก็จะบังคับให้ไปโรงเรียน ตั้งแต่ตีให้ตื่นนอน บังคับให้อาบน้ำ แปรงฟัน ทุกอย่างถูกบังคับหมด”

เสียดายพื้นที่มีจำกัด อดใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง พลันกลับเข้าสู่อ้อมกอดของคุณแม่หลังจากต้องห่างไกลกันนานนับปี เขาเล่าว่าหลังใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนอยู่ 2 ปี ตัวเองคิดมาตลอดอยากให้ทุกคนในครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าไว้รอติดตามต่อในตอนหน้า ยังมีข้อคิดดีๆ ที่จะได้จากเรื่องราวของ ด.ช.กุลชาติ จุลเพ็ญ รับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า

“เราไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำงานแลกกับอะไร เนื่องจากมีพี่คอยดูแล มีคุณแม่คอยเลี้ยงดูมาใช่มั้ยครับ เราไม่รู้เลยว่าต้องทำงาน สุดท้ายแม่ค้าเขาก็เลยตำหนิประมาณว่าไม่สำนึกในบุคุณต่อไปก็ไม่ต้องมาขอกินข้าวอีก” More >

rmutt-07

คอลัมน์ U station: หลักสูตรปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า

mbabanana@nationgroup.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ประธานหลักสูตร เปิดเผยถึงการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าว่า หลักสูตรพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากร นักวิจัยและนักวิชาการในระดับสูงเพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพให้ก้าวหน้าและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทางเทคโนโลยี

โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ดำเนินการนี้ จะเป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ และยังช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การเรียน การสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้มแข็งด้าน วิชาการสายวิชาชีพ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ข้อตกลงว่าด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 14 พ.ย. 2557 E-mail: krischonme.b@en.rmutt.ac.th More >

rmutt-08

คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา: มอบอนาคต

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา จัดแถลงข่าว “โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน ตอน STREAM Approach การศึกษาในศตวรรษที่ 21″ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมฟังบรรยายพิเศษแนะนำหนังสือ ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และฟังเสวนา “อ่าน เปลี่ยน ชีวิต” โดย สโรชา ลายสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส ศูนย์การค้าเมกา บางนา ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิม จงสถิตย์วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และเยาวชนที่เปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน ในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด More >